In de zomerperiode maken veel medewerkers gebruik van hun vakantiedagen. Maar hoe zit het eigenlijk met vakantiedagen? Moet je deze dagen voor een bepaalde tijd opmaken? En op hoeveel dagen heb je recht?

Wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen

Iedere medewerker heeft per jaar recht op minimaal vier weken doorbetaalde vakantie. Bij een fulltime baan van 40 uur per week, heeft een medewerker recht op minimaal 20 doorbetaalde vrije dagen. Dit minimum aantal noemen we de wettelijke vakantiedagen. Er zijn echter veel medewerkers die meer vakantie kunnen opnemen dan deze wettelijke dagen. Dagen die zij op basis van hun cao, bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst meer op mogen nemen, zijn de bovenwettelijke vakantiedagen. Stel dat jij iedere week 40 uur werkt en je hebt per jaar 26 vrije dagen, dan zijn er 20 wettelijk en 6 bovenwettelijk.

Weet jij hoeveel vakantiedagen je hebt?

Je bent nu op de hoogte van het verschil tussen wettelijk- en bovenwettelijk verlof, maar waar moet je op letten als het gaat om vakantiedagen? Wij hebben 5 aandachtspunten voor je op een rij gezet.

  • Wettelijke- en bovenwettelijke dagen zijn niet even lang ‘geldig’. Jouw wettelijke vakantiedagen moet je binnen anderhalf jaar opmaken, daarna komen ze te vervallen. De wettelijke dagen die jij bijvoorbeeld op 1 januari 2018 hebt gekregen, moet je voor 1 juli 2019 opgemaakt hebben. Bovenwettelijke vakantiedagen kun je daarentegen 5 jaar meenemen.
  • Weet jij niet precies hoeveel vrije dagen je hebt en of je bovenwettelijke dagen kunt opnemen? Pak je arbeidscontract of de cao er dan bij! Daarin staat het als je recht hebt op bovenwettelijke vakantiedagen en om hoeveel dagen het gaat. Als dat er niet in staat, kun je geen aanspraak op de dagen maken.
  • Let op: adv- en atv-dagen zijn géén bovenwettelijke vakantiedagen. Deze dagen worden gezien als roostervrije dagen.
  • Wettelijke vakantiedagen mag je niet laten uitbetalen door je werkgever. Dit is alleen mogelijk aan het einde van je dienstverband. Als medewerker kun je daarentegen wel het verzoek doen om je bovenwettelijke vakantiedagen te laten uitbetalen (als je bijvoorbeeld geen mogelijkheid ziet om je dagen op te nemen, in verband met drukte). Ook een werkgever kan het verzoek doen om jouw bovenwettelijke dagen aan je uit te betalen. Als medewerker hoef je niet met dit voorstel in stemmen, aangezien je het recht hebt om de dagen als vakantie op te nemen.
  • Als jij jouw vakantie hebt aangevraagd, wil dat nog niet direct zeggen dat je aanvraag is goedgekeurd. Een werkgever mag namelijk een aanvraag weigeren, als er een zwaarwegend bedrijfsbelang is waardoor je niet weg kunt. Als dit het geval is, moet jouw werkgever dit binnen 2 weken na je aanvraag aan je laten weten.

Heb jij toegang tot het Werknemerloket waarin je alle zaken rondom je werk kunt raadplegen? En heb je ook de mogelijkheid om je actuele verlofsaldo in te zien en verlof aan te vragen? Dan kun je in één oogopslag zien hoeveel wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen je nog te besteden hebt, hoeveel aanvragen er goedgekeurd of geweigerd zijn en welke aanvragen mogelijk nog open staan. En als je vrije dagen hebt aangevraagd, regelt Loket.nl ervoor dat deze automatisch eerst van je wettelijke dagen worden afgeschreven.