Herinner werknemers aan het opnemen van wettelijke verlofdagen

 In Geen categorie

1 juli nadert en daarom doen werkgevers er goed aan hun personeel te herinneren aan het opnemen van een eventueel restant aan wettelijke verlofdagen. Voor de meeste medewerkers zal het restant aan verlofdagen dat nog open staat, namelijk vervallen op deze datum. Dit betreft de verlofdagen die in 2014 door werknemers zijn opgebouwd. In Loket.nl hebben werkgevers en werknemers met toegang tot het Werkgeverloket of het Werknemerloket ieder moment van de dag inzicht in het saldo wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen. Werkgevers en werknemers kunnen dus precies zien of sprake is van een restant aan wettelijke verlofdagen dat binnenkort vervalt. In het Werkgeverloket en Werknemerloket kan verlof ook worden aangevraagd en kunnen verlofaanvragen worden beoordeeld. Als accountant kun je ook zelf een overzicht opvragen waarin staat welke werknemers een restant aan wettelijke verlofdagen hebben open staan en je klanten daarover adviseren. Het opvragen van dit overzicht in Loket.nl is kosteloos.

Een werknemer hoort wettelijke verlofdagen binnen zes maanden na afloop van het opbouwjaar op te nemen. De vervaltermijn van wettelijke verlofdagen geldt niet als een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om wettelijke verlofdagen op te nemen. Afspraken over eventuele bovenwettelijke verlofdagen staan in een arbeidscontract of cao. Zodra een werknemer een verlofaanvraag heeft gedaan, dient de werkgever hier binnen twee weken op te reageren. De werkgever mag een verzoek van een werknemer weigeren wanneer de verlofopname kan leiden tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering.

Aantal vakantiedagen
Het aantal wettelijke verlofdagen wordt vastgesteld aan de hand van het aantal uren dat iemand per week werkt. Zo is bepaald dat een werknemer na een jaar werken aanspraak kan maken op vier keer het aantal uren dat hij of zij per week werkt.

Uit dienst
Een werknemer kan resterende verlofdagen ook opnemen vlak voor het officieel uit dienst gaan bij een werkgever. Wanneer een werknemer de wettelijk verplichte verlofdagen niet heeft kunnen opnemen voor vertrek, worden ze uitbetaald.

Leave a Comment