Introduceren van e-learning eerste stap in innoveren cursussen Loket.nl

 In Accountancy, Innovatie, Loket.nl, Presentatie, Verbinden

In maart zijn we gestart met een gedeelte van de basiscursus aan te bieden als e-learning. Dat doen we om de interactie tijdens de cursussen te vergroten. Deelnemers aan de cursus maken op deze manier voorafgaand aan de cursus al kennis met onze applicatie, waardoor ze goed voorbereid kunnen starten aan de cursusdag in Tilburg. Zo creëren we meer ruimte om in het cursusprogramma nadrukkelijk stil te staan bij de nieuwe werkwijze die hoort bij online salaris en personeel.

De eerste groep cursisten heeft erg enthousiast gereageerd op de vernieuwde basiscursus. Onder de cursisten bevonden zich onder andere René Pater van Fiscount Loonservice BV en Nathalie Gorter van Van Boekel Accountants. René: “Ik heb direct profijt gehad van het bestuderen van de stof en het maken van opdrachten voordat ik naar de cursus kwam.”

Deze reacties zijn een extra stimulans in het voorgenomen plan om alle cursussen in de loop van 2015 te herzien. We streven ernaar om tijdens de cursussen in Tilburg vooral interactief met elkaar bezig te zijn en de kennis over de werking over te brengen met behulp van e-learning.

Op ieder gewenst moment pauzeren
René noemt het doorlopen van het e-learning gedeelte erg prettig: “Ik heb de opdracht thuis uitgevoerd en kwam er eenvoudig uit. Het doorlopen van het e-learning gedeelte vond ik bijzonder praktisch, ook omdat ik kon pauzeren wanneer ik dat wilde.”

Specialisten als vraagbaak
Cursisten volgden het e-learning gedeelte een week voor de cursus, op een willekeurige dag. Op de dag dat zij hadden aangegeven de e-learning te willen volgen, waren specialisten van Loket.nl bereikbaar voor eventuele vragen. Die hulp heeft René uiteindelijk niet in hoeven te schakelen. Hij wist het e-learning gedeelte van de cursus in minder tijd te doorlopen dan door de cursusleider vooraf was aangegeven. “Wat mij betreft mag dit gedeelte nog best een stukje uitgebreider.”

Op eigen tempo stof doornemen
Nathalie doorliep het e-learning gedeelte samen met een collega op kantoor. Het was voor haar de eerste keer dat ze met de hulp van e-learning aan een cursus begon. “Op je eigen tempo voor aanvang van de cursus met de stof aan de slag gaan, heb ik als heel aangenaam ervaren.”

Aansluiting van e-learning op cursus op locatie
Tijdens de start van de cursus op locatie kon direct worden begonnen met het doorlopen van het proces van salarisverwerking in Loket.nl. “Het e-learning gedeelte en de start van de cursus op locatie sloten prima op elkaar aan”, licht René toe. “Er was ook geen onnodige overlap. Ik vond het prettig om op deze manier met de cursus te beginnen. Het e-learning gedeelte beschouw ik dan ook echt als een meerwaarde.”

Nog eens de stof induiken
Het e-learning gedeelte bood Nathalie nog een ander voordeel: “Na afloop van de cursus ben ik zelf nog eens de stof ingedoken. Dat kon, omdat de link naar de omgeving waarin we met e-learning werkten nog steeds geldig was.”

 

Leave a Comment