Kenniscentrum peilt behoeften gebruikers Loket.nl

 In Creativiteit, Innovatie, Nieuws, Verbazen, Verbinden

Inzicht verkrijgen in samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, branches en beroepen. Dat wil Kenniscentrum ICOON, waar Loket.nl net als de andere bedrijven van de Van Spaendonk Groep bij is betrokken. Professor dr. Ferry Koster is het gezicht van het kenniscentrum en onderzocht de afgelopen maanden welke samenwerkingsverbanden inmiddels al bestaan. Koster: “We hebben gekeken welke onderzoeken al zijn uitgevoerd en welke nieuwe vragen daarbij opkomen.” Ook de behoeften van ondernemers die werken in Loket.nl worden door de hoogleraar onder de loep genomen.

MKB-ers buiten de eigen keten laten kijken
De hoogleraar constateert dat de behoefte aan kennis over nieuwe samenwerkingsverbanden bij MKB-ers groot is. “Daarom laten we hen direct zien hoe een andere draai kan worden gegeven aan traditionele samenwerkingen tussen ondernemers en een toeleverancier”, aldus Koster. Binnen het kenniscentrum moedigt Koster bedrijven aan buiten de eigen keten te kijken, de samenwerking op te zoeken met kennisinstituten en universiteiten.

Foto Ferry Koster
Ferry Koster

Loket.nl als ontmoetingsplek
Hoe weten die verschillende partijen elkaar nu precies te vinden? Koster legt uit: “Dat gebeurt in open innovatieprojecten waar experts zich voor in kunnen tekenen. Zo ontstaan verrassende ontmoetingen.” In het kenniscentrum wordt ook gekeken hoe Loket.nl als ontmoetingsplek kan fungeren. “De infrastructuur van Loket.nl biedt de mogelijkheid partijen bij elkaar te brengen.”

Gebruikersscenario’s
Daar blijft het niet bij: Koster en zijn collega’s onderzoeken tegelijkertijd hoe een platform dat personeels- en salarisadministratie aanbiedt, nog beter op de behoeften van  ondernemers kan inspelen. “Daarom leggen we MKB-ers verschillende gebruikersscenario’s voor. Op deze manier meten we waar mensen wel of juist niet op zitten te wachten.”

Koster werd eerder dit jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Leerstoel Innovatieve Samenwerking van TIAS aan de universiteit in Tilburg. Deze leerstoel is een samenwerking tussen de universiteit en Van Spaendonck, waaruit Kenniscentrum ICOON is ontstaan. Met de leerstoel willen beide partijen het belang voor succesvol ondernemerschap markeren. Koster aanvaardt op vrijdag 15 januari zijn ambt als bijzonder hoogleraar Innovatieve samenwerking aan Tilburg University. Bij het aanvaarden van het ambt houdt hij een openbare rede met de titel: Zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen. Organisaties, relaties, innovaties.

Leave a Comment