Loket.nl hecht veel belang aan performance

 In Kwaliteit, Loket.nl, Salarisadministratie

Bij de start van Loket.nl werden de salarissen van 20.000 werknemers verwerkt in de applicatie. Inmiddels staat de teller al op circa 90.000 werkgevers en circa 725.000 werknemers. En er is nog steeds sprake van gestage groei. Naast de ruim 200 accountantskantoren die dagelijks gebruik maken van de applicatie, loggen maandelijks ook ruim 63.000 werkgevers en 200.000 werknemers in op de applicatie zowel via browser als via de Werkgeverloket en Werknemerloket app.

0
Accountantskantoren
0
Werkgevers
0
Werknemers

Hoge eisen:
Vanwege het intensieve gebruik en het nog steeds toenemende gebruik van de applicatie stellen wij hoge eisen aan schaalbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging. Salarisverwerking moet goed en op tijd gebeuren en de performance moet hoog zijn. Onder normale omstandigheden moet de loonberekening van een werkgever met 50 medewerkers niet meer dan een paar seconden duren. Wij willen namelijk een internetapplicatie die sneller is dan de Windows-applicatie die je thuis draait. En uiteraard mogen er geen gegevens verloren gaan; gegevensverlies is funest. Om aan onze gebruikers te kunnen garanderen dat dit niet gebeurt beschikken wij over twee datacenters waarop wij alles dubbel uitvoeren.

Een beschikbaarheid van 99,98% in 2013, en 99,99% tot nu in 2014

Derde datacenter
Dit betekent dat als een datacenter uitvalt, het andere datacenter alles moet kunnen overnemen. Ieder datacenter moet dus voldoende capaciteit hebben om de totale workload te verwerken. De datacenters zijn over twee locaties verdeeld. Daarnaast hebben wij op een derde locatie een derde datacenter voor een kopie van de backups. Deze redundantie is uniek in ons segment.

Leave a Comment