Loket.nl ondersteunt werkgevers bij nieuwe Wet Werk en Zekerheid

 In Geen categorie

De invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vergroot het belang om de communicatie en informatie binnen je organisatie goed te borgen. Voor deze wet moeten we ons helaas focussen op de negatieve kant van het dienst hebben van medewerkers, namelijk het ontslag. Bij een ontslag op basis van disfunctioneren is een actueel personeelsdossier belangrijker dan ooit. Loket.nl biedt hiervoor uitstekende functionaliteiten.

In het kort betekent de invoering van WWZ dat het contract van een medewerker die niet voldoende functioneert alleen via de kantonrechter kan worden beëindigd. Als werkgever moet je hierbij aannemelijk maken dat:

  • je de medewerker tijdig hebt geïnformeerd over niet goed functioneren;
  • je de medewerker de voldoende mogelijkheid hebt geboden om zijn functioneren te verbeteren;
  • het niet goed functioneren niet te wijten is aan onvoldoende zorg van de werkgever voor arbeidsomstandigheden;
  • het niet goed functioneren geen verband houdt met een gebrek aan scholing;
  • herplaatsing in een andere functie niet mogelijk is

Met de uitgebreide signaleringsmogelijkheden in Loket.nl word je als werkgever tijdig herinnert aan alle belangrijke gebeurtenissen. Zo kun je signalen instellen bij het aflopen van contracten, maar ook op gemaakte functioneringsafspraken met een medewerker. Dit zorgt ervoor dat je te allen tijde een medewerker tijdig kunt informeren.

In de modules voor beoordelingen en opleidingen kun je voor elke medewerker alle belangrijke informatie vastleggen. Door bij beoordelingen alle gesprekken en afspraken vast te leggen bouw je dossier op. Met de module opleidingen toon je aan welke scholingsmogelijkheden je hebt geboden.

Tenslotte digitaliseer je met documentmanagement alle communicatie en informatie binnen het bedrijf. Op een eenvoudige wijze worden alle relevante documenten en berichten getoond die nodig zijn om het disfunctioneren aan te tonen.

Alle communicatie en informatie is snel en simpel te delen met je medewerkers. Ze krijgen alleen informatie die voor hen relevant is om te zien in hun eigen persoonlijke omgeving.

Dossiers

Leave a Comment