Van Spaendonck gaat samenwerking aan met TIAS School for Business and Society en vestigt leerstoel

 In Creativiteit, Innovatie, Nieuws, Verbazen, Verbinden

Dr. Ferry Koster is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Leerstoel Innovatieve Samenwerking van TIAS aan Tilburg University. De leerstoel is een samenwerking tussen TIAS School for Business & Society en Van Spaendonck, waar Loket.nl onder valt. Met de leerstoel willen beide partijen het belang voor succesvol ondernemerschap markeren.

Samenwerking opzoeken
Diverse vormen van samenwerking blijken al sinds jaar en dag de drijvende kracht achter innovaties en maatschappelijke transities die ieder voor zich niet of minder makkelijk van de grond komen. Met de installatie van de mr. dr. BJM Van Spaendonck leerstoel wordt verwezen naar de grondleggers van de filosofie van Van Spaendonck. De leerstoel past bij uitstek binnen de TIAS School for Business & Society. Zelf is Koster tevens universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Foto Ferry Koster
Ferry Koster

Het hart van de economie
Leerstoelhouder Koster gaat naast het verzorgen van onderwijs ook onderzoek verrichten naar samenwerking binnen en tussen branches, sectoren en beroepen en naar het belang van deze samenwerking voor ondernemerschap en effectief beleid. Koster: “We spreken hier over samenwerking in de breedste zin: formeel en informeel, op lange en korte termijn tussen profit, non-profit en overheid. Onderzoek naar samenwerking,  het samenspel tussen partijen, de voor- en nadelen voor betrokkenen, gaat ons uiteindelijk meer inzicht geven in het functioneren van de economie. Zo wordt bijvoorbeeld nog vaak gedacht dat ondernemers rationele strategieën volgen en concurrenten alleen als rivalen zien. Die gedachte is onvolledig en niet meer van deze tijd. Samenwerkingsverbanden vormen het hart van onze economie.”

Draagvlak voor vernieuwing
Van Spaendonck en TIAS School for Business & Society hebben een sterke economisch maatschappelijke oriëntatie, waarbij de basis van duurzaamheid doorgaans gevonden wordt in samenwerking. Die samenwerking ontwikkelt zich razendsnel in allerlei vormen: Co-creatie, netwerkorganisaties, shared R&D, waardoor kennis sneller gaat stromen en het draagvlak voor vernieuwing verstevigt. Dat biedt continu nieuwe impulsen die steeds breder gedragen worden in een samenleving die streeft naar duurzaamheid.

Over Van Spaendonck 
Van Spaendonck startte in 1919 met het samenbrengen van ondernemers en is een prominente speler op het vlak van het ondersteunen van ondernemers bij succesvol ondernemen. Zij richt zich met een omzet van circa  18 miljoen op samenwerkingsverbanden van ondernemers en op dienstverleners die ondernemers ondersteunen zoals branches en accountantskantoren. Vanuit de divisies Collectiviteiten en Services werkt Van Spaendonck met zelfstandig opererende groepsondernemingen aan dezelfde organisatiefilosofie: ‘Door samenwerking worden kleine dingen groot’, ofwel streven naar bijdragen die de verbinding tussen onderneming en omgeving, klanten, medewerkers, keten en leefomgeving verbeteren en die bijdragen aan duurzame en toekomstbestendige oplossingen. Ondernemerschap, samenwerken en verbinden, kosteneffectieve en vernieuwende oplossingen staan daarbij centraal.

Over TIAS School for Business & Society
TIAS is een academisch gefundeerde business school, verbonden aan Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven. Aan de business school zijn meer dan honderd professoren verbonden. Velen daarvan zijn ook betrokken bij een breed scala van organisaties of instellingen uit het bedrijfsleven en diverse overheden. Zij verrichten toegepast onderzoek op negen kennisgebieden waarin TIAS als business school wil excelleren: Corporate Governance, Finance, Health, HRM, IT & Operations, Marketing, Public Management, Real Estate en Strategy & Leadership. Dit toegepast onderzoek vormt de basis voor de diverse opleidingsprogramma’s. TIAS heeft een breed portfolio aan MBA, (Executive) Masters, masterclasses en PhD. De business school heeft Nederlandse vestigingen in Tilburg en Utrecht. In Azië biedt TIAS verschillende MBA’s aan. Jaarlijks trekt TIAS circa 2500 studenten uit 25 landen.

Leave a Comment