Als je wilt beschikken over toekomstbestendige software, zal er continu geïnvesteerd moeten worden in nieuwe technologieën en mogelijkheden. En dan hebben we het niet alleen over het reguliere onderhoud, want dat is vanzelfsprekend bij software. Wij willen ook in de toekomst een optimale performance en beschikbaarheid garanderen en zijn daarom in 2017 gestart met een geheel nieuwe opzet van Loket.nl, namelijk Loket.nl 3.0. Een hele andere structuur met onder andere een compleet nieuwe Web API en een compleet nieuwe user interface met een responsive design. Door het responsive design zal het scherm zich automatisch aanpassen aan ieder scherm.

Loket.nl 2.0 versus Loket.nl 3.0

In de huidige situatie werken onze gebruikers in Loket.nl 2.0. Deze versie van Loket.nl bestaat uit een front-end, ook wel de voorkant, en een back-end, de achterkant. De front-end is eigenlijk het ‘gezicht’ van de website. Dit is wat de gebruikers zien en waar ze in werken. Deze back-end verzorgt alle processen die de gebruiker niet ziet, denk hierbij bijvoorbeeld aan alle acties die uitgevoerd moeten worden bij een verlofaanvraag. De front-end en de back-end zorgen samen voor het functioneren van de website en zijn afhankelijk van elkaar. Wijzigingen in de back-end kunnen direct gevolgen hebben voor de front-end. Dat zorgt voor minder flexibiliteit.

In Loket.nl 3.0 bestaat er straks uiteraard nog steeds een front-end en een back-end, maar deze worden met elkaar verbonden door een Web API. De API gaat ervoor zorgen dat er informatie wordt uitgewisseld tussen de back-end en de front-end. Snap je het nog? Even een voorbeeld om het helder te krijgen voor je. Zie een API als een ober in een restaurant. Je zit aan tafel met de menukaart (de front-end) voor je neus. De keuken (de back-end) is de plaats waar jouw gekozen gerecht straks wordt bereid. Maar hoe komt de informatie van jou bij de keuken? En hoe komt het gerecht van de keuken bij jou? Hier zorgt de ober voor. De ober is in dit geval de API. Hij neemt je bestelling op, geeft dit door aan de keuken en serveert het gerecht vervolgens bij jou.

Grotere flexibiliteit

De API is als het ware een laag met gescheiden functies tussen de voorkant en de achterkant. Alle functies zijn dan afzonderlijk op te roepen en te gebruiken, waardoor de flexibiliteit groter wordt. Wil je alleen gegevens omtrent het verlof gebruiken? Dan worden enkel deze functies gebruikt en krijg je gericht de opgevraagde gegevens terug. Dat alle functies afzonderlijk opgeroepen kunnen worden, maakt het mogelijk dat niet alleen de voorkant (webapplicatie van Loket.nl) aangesloten kan worden op de API, maar ook dat andere partijen gemakkelijker gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van Loket.nl.

De komst van de API tussen de voorkant en achterkant brengt nog een groot voordeel met zich mee. Door de API kunnen er gemakkelijker wijzigingen aangebracht worden aan de achterkant, zonder dat gebruikers daar op de website iets van merken. Het wordt straks een stuk eenvoudiger om bijvoorbeeld wettelijke wijzigingen door te voeren.

Een gigantisch project

De Web API moet over alle functies beschikken die in Loket.nl horen, want alle informatie die opgevraagd wordt, moet via de API opgeroepen kunnen worden. En dat zijn nogal wat functies. Daar gaat dan ook veel tijd inzitten, maar waar begin je? Met welke functies? We hebben ervoor gekozen om te beginnen met de functies van de Werkgeverapp op te nemen in de API. De eerste versie van Loket.nl 3.0 zal dan ook beschikken over de functies die ook in de Werkgeverapp zitten, zoals de mogelijkheid om loonruns en loonaangiftes in te zien en goed te keuren. Op deze manier kunnen we de huidige Werkgeverapp langzaam uitfaseren.

Alle functies moeten één voor één in de API gebouwd worden en dat kost dan ook veel tijd. Het is een gigantisch project. Gebruikers van Loket.nl zullen echter weinig merken van deze investering in de techniek van de applicatie, want er kan gewoon gebruik gemaakt blijven worden van de huidige versie van Loket.nl. Loket.nl 2.0 en 3.0 kunnen door elkaar heen gebruikt worden.

Nieuwe techniek, maar ook een compleet nieuwe user interface!

Loket.nl 3.0 is een hele andere opzet van Loket.nl, een hele andere techniek. Maar wat betreft die techniek, daar zal jij als gebruiker weinig van merken. Wat wel duidelijk zichtbaar gaat zijn voor onze gebruikers, is dat we ook direct onze voorkant (de website) een nieuw uiterlijk geven. De applicatie krijgt een geheel nieuwe user interface met een responsive design en zal nog gebruiksvriendelijker worden.

Continuïteit is voor ons, onze klanten en andere samenwerkende partijen van het allergrootste belang. Door de compleet andere opzet van Loket.nl kunnen we dan ook uitbreidingen blijven maken om de optimale performance en beschikbaarheid te garanderen.