Online workshop Loket.nl

WKR in Loket.nl

Pilot

Deze online workshop is opgesteld om gezamenlijk ervaring op te doen met deze (voor ons) nieuwe manier van kennisoverdracht. Om zo snel en goed mogelijk te leren is er slechts ruimte voor vijf deelnemers.

Voor wie

De online workshop is voor de salarisadministrateurs en assistent accountants die werkzaam zijn bij accountants- en administratiekantoren en werken met Loket.nl én te maken hebben met WKR.

Inhoud

In de online workshop gaan we samen onderstaande stappen doorlopen:

  • Gereserveerde looncomponenten t.b.v. WKR
  • Vastleggen van de loonresultaten die moeten worden meegenomen in de WKR
  • Externe componenten invoeren in Loket.nl uit de financiële administratie
  • Overzicht en grafiek WKR
  • Eindheffing

Kosten

Voor het deelnemen aan deze online workshop brengen wij geen kosten in rekening

Tijden

De online workshop start om 10.00 uur en duurt circa 30 tot 45 minuten

Aanmelden online workshop:

Het maximum aantal van 5 deelnemers hebben wij al bereikt. Als de pilot succesvol verloopt, volgen er in de loop van dit jaar meer.