De overheid ziet graag meer ouders ouderschapsverlof opnemen, en neemt nu maatregelen om dat te stimuleren. Vorig jaar kondigde de overheid al aan dat het ouderschapsverlof 9 weken lang gedeeltelijk doorbetaald ging worden en deze week stemde ook de Tweede Kamer daarmee in. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakte dit bekend.

Wat is ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof is een wettelijk verlof en maakt het mogelijk om tijdelijk minder te werken na de geboorte van een kind. De medewerker heeft hier recht op, maar het was tot op heden wel onbetaald. Het doel van de Wet Arbeid en Zorg is dat de medewerker meer tijd doorbrengt met het gezin. Per kind jonger dan 8 jaar kan er eenmaal zo’n verlof worden opgenomen. Dit kan, natuurlijk, voor een eigen kind. Maar geldt ook voor kinderen die op hetzelfde adres wonen en bijvoorbeeld een pleeg-, stief- of adoptiekind zijn.

Alles wat je moet weten over ouderschapsverlof
whitepaper

Alles wat je moet weten over ouderschapsverlof

Download whitepaper

Huidige situatie ouderschapsverlof

Op dit moment hebben medewerkers recht op 26 weken ouderschapsverlof gedurende de eerste 8 jaren na de geboorte van een kind. In beginsel is dat onbetaald. Met de medewerker kunnen echter binnen een bedrijf of middels een cao andere afspraken worden gemaakt. Wanneer onbetaald, kan het voor medewerkers financieel lastig worden om verlof op te nemen. Niet meer dan een derde van ouders neem zo’n verlof op. En dat wil de overheid graag omhoog brengen.

doorbetaald ouderschapverlof

Betaald ouderschapsverlof per augustus 2022

Het ouderschapsverlof wordt uitgebreid vanaf augustus volgend jaar (2022). Vanaf dan wordt zo’n verlof 9 weken lang gedeeltelijk doorbetaald. Dat betreft 50% van het dagloon met een maximum van de helft van het maximumdagloon. De medewerker moet wel de negen weken opnemen voor de eerste verjaardag van het kind. De resttijd van het verlof kan worden opgenomen tot het kind 8 jaar oud is. Het UWV en werkgevers hebben tot 2 augustus 2022 de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regeling van het verlof.

Ouderschapsverlof aanvragen

Een medewerker dient minstens 2 maanden vooraf een ouderschapsverlof schriftelijk aan te vragen. Daarin kan worden aangegeven dat het verlof afhankelijk is van de bevallingsdatum. De werkgever moet meegaan in deze aanvraag en mag deze niet weigeren. Natuurlijk is het wel slim om samen in goed overleg afspraken te maken.