Jouw oude software is noggeld waard.

Jouw oude software is nog geld waard.

Financiële maatregelen coronavirus en de verwerking in de salarisadministratie

Online salarisadministratie - HR - Nieuws

Iedereen in Nederland lijdt momenteel onder de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het virus is voor het bedrijfsleven erg groot. Niemand weet hoe lang het gaat duren en dat brengt een hoop onzekerheid met zich mee. De overheid heeft een uitgebreid maatregelenpakket aangekondigd om, naast onze gezondheid, ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor mkb-ondernemers, zzp’ers en grootbedrijven op te vangen. In dit artikel nemen we je mee in deze maatregelen én wat eventuele veranderingen zijn voor de salaris- en HR-administratie.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Om de economie en de arbeidsmarkt te sparen, konden ondernemers tot voor kort de een Werktijdverkorting aanvragen. Door het enorm aantal aanvragen, heeft de overheid besloten om deze regeling vanaf dinsdagavond 17 maart te stoppen en met een nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) te komen. Deze nieuwe maatregel is door de loskoppeling van de WW sterk vereenvoudigd én er worden geen WW-rechten van medewerkers opgesoupeerd.

Ondernemers die te maken hebben met ten minste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom.

Ondernemers betalen in deze situatie het loon aan betrokken medewerkers 100% door, zodat de medewerkers er financieel geen last van zullen hebben. Deze periode kan éénmalig worden verlengd met nog een keer drie maanden. In de regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden gesteld zullen worden. Ondernemers kunnen deze tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

Deze tegemoetkomingsregeling komt dus tijdelijk in de plaats van de huidige Werktijdverkorting. Reeds ingediende aanvragen voor de Werktijdverkorting worden dan ook beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling. Voor meer informatie over de regeling kun je terecht in het Dossier Corona van MKB Servicedesk.

Aangifte loonheffingen tijdig versturen

De Belastingdienst vraagt nadrukkelijk aan werkgevers om hun aangifte loonheffingen tijdig te versturen. Als het UWV op korte termijn de meest actuele gegevens heeft uit de aangifte loonheffingen, heeft de werkgever sneller inzicht in waar hij of zij recht op heeft. En daarmee hebben ook medewerkers die thuiszitten of ziek zijn/worden ook sneller duidelijkheid.

Wat betekent de noodregel voor jou als ondernemer en de administratie in Loket.nl?

Je vraagt je mogelijk af of je, in verband met de noodmaatregel, zaken anders moet vastleggen of aanpassen in Loket.nl. Wij zetten de belangrijkste zaken op een rij die je als ondernemer moet weten.

  • De loondoorbetaling kan gewoon doorgaan, hier verandert niets aan. Er hoeven geen speciale uren WW of anderszins te worden gemuteerd.
  • WW-premiedifferentiatie: sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste medewerkers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de zorgsector. De Stichting van de Arbeid heeft verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet is daartoe bereid en zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal deze CE-AEP / 20077147 aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.
  • AWF-laag: werkgevers hebben tot 1 april 2020 de tijd gekregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Dit zal onder de zelfde voorwaarden worden verlengd tot en met 30 juni 2020.

Zodra er meer nieuws is over het verwerken van gegevens in Loket.nl i.v.m. het coronavirus, zullen wij hierover informeren.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen over de applicatie en salaris en HR gerelateerde onderwerpen.

Aanmelden nieuwsbrief

  • Hidden

Download brochure

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

logo inruilweken

Wat als overstappen naar nieuwe salarissoftware niet ingewikkeld is?

inruilweken demo
pop-up whitepaper bewaren medewerkersgegevens nw

Ontdek de regels en richtlijnen over het bewaren van medewerker-gegevens

Bij het in dienst nemen en hebben van medewerkers komen een hoop persoonsgegevens kijken. Digitale dossiers zijn een geschikte manier om documenten met persoonsgegevens veilig te bewaren. Maar hoe lang mag je persoonsgegevens eigenlijk bewaren?

pop-up whitepaper verlof regelen organisatie nw

Wil jij zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan de verlofadministratie van je organisatie?

Ontdek in onze whitepaper hoe jij verlof zo eenvoudig en efficiënt mogelijk inricht.

Download brochure

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.