Om als organisatie groei te realiseren is inzicht in je medewerkers van groot belang!

Dit inzicht start door alles op één plek vast te leggen

items
upload
download
avatars

Medewerkers maken het verschil

Medewerkers zorgen ervoor dat je als werkgever het verschil kunt maken. Om succesvol te kunnen ondernemen is het belangrijk dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan. Een HRM-beleid gericht op goed werkgeverschap is daarbij noodzakelijk. Dit zorgt ervoor dat het bestaande medewerkersbestand verder ontwikkelt en dat medewerkers met groeipotentie kunnen worden aangetrokken.

De HRM-modules in Loket.nl zorgen samen met apps ervoor dat je alles rondom je medewerkers goed kunt registreren en eenvoudig kunt delen. Hiermee sluit je goed aan op de belevingswereld van de moderne medewerker. En dat maakt je aantrekkelijk als werkgever.

Het verlof eenvoudig geregeld

In Loket.nl is het mogelijk om het verlof samen met je medewerkers te regelen. Dit biedt voor beide partijen vele voordelen. Zo hebben medewerkers altijd en overal inzicht in het actuele verlofsaldo. Ook kunnen medewerkers eenvoudig op elk gewenst moment een verlofaanvraag indienen. Als leidinggevende krijg je een melding van de aanvraag en kun je deze wel of niet accepteren. De verlofkalender in Loket.nl biedt hierbij direct inzicht in het verlof van andere medewerkers. Direct na het wel of niet accepteren wordt de medewerker geïnformeerd en het verlofsaldo aangepast. Verlof aanvragen bespaart kostbare tijd en onnodige discussies over het aantal verlofuren.

airplane
heart

Opzetten en bijhouden van verzuimpercentage

Door het verzuim van medewerkers goed bij te houden in Loket.nl, krijg je inzicht in het ziekteverzuim binnen je organisatie. Afhankelijk van de branche ligt het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland tussen de 3 en 5 procent. Het bijhouden van je verzuimpercentage geeft je de mogelijkheid om te sturen en preventieve acties te ondernemen. Ook is Loket.nl te koppelen met de verzuimapplicaties Absentiemanager en i-Signaal.

Altijd op de hoogte van aflopende contracten

Door de standaard signaalfunctie in Loket.nl vergeet je nooit meer een jubileum of een contract dat verloopt. De signalen herinneren je aan alle belangrijke gebeurtenissen binnen je organisatie. Naast een ruime selectie aan standaard signalen is het mogelijk om eigen signaalmomenten in te bouwen. Ook bepaal je zelf hoe en wanneer je herinnerd wil worden aan het signaal: in de applicatie, per e-mail of in de app. Het vergeten van een verjaardag van een medewerker behoort hiermee definitief tot de verleden tijd.

bell
folder

Een digitaal personeelsdossier

Als ondernemer heb je te maken met een grote hoeveelheid aan documenten. Deze documenten worden op verschillende manieren en plaatsen opgeslagen – op je desktop, laptop, netwerkschijven, USB-sticks, personeelsdossiers en diverse online applicaties. En met alle verschillende contracten, rekeningen, jaarrekeningen, arbeidscontracten en kopieën is het moeilijk het overzicht te bewaren.

Met Qwoater, een product van Loket.nl en Docutracks, komt hier verandering in. Documenten die zijn opgenomen in het digitale dossier kunnen eenvoudig worden gedeeld met werknemers. De toegang tot de documenten wordt bepaald door middel van autorisaties. Zo kun je de arbeidsvoorwaarden met de hele organisatie delen, maar een arbeidscontract alleen met de betreffende medewerker.

Online Salaris en Personeel

Apps voor  werkgever, managers en medewerkers

Met de handige Werkgeverloket en Werknemerloket app maakt Loket.nl het voor alle partijen mogelijk om op elk gewenst moment onderdeel uit te maken van hetadministratieve proces. Iedereen bepaalt waar, wanneer en hoe ze hun gegevens raadplegen of muteren. Als ondernemer bepaal je welke informatie voor medewerkers wel en niet toegankelijk is.

Voor medewerkers is het prettig als ze zelf belangrijke informatie kunnen opzoeken en verlof kunnen aanvragen. Voor ondernemers is het handig als medewerkers meer zelfredzaam zijn. Aan alle kanten voordelen met de Werkgeverloket en Werknemerloket app.

Online salaris en personeel

Haal het volledige potentieel uit je medewerkers

Bij het voeren van een goed personeelsbeleid zijn beoordelings- en functioneringsgesprekken onmisbaar. Op basis van deze gesprekken kan je  tijdig sturen op de competenties en de motivatie van medewerkers peilen en kan je waar nodig het personeelsbestand aanpassen. Met Loket.nl kun je snel aan de slag met beoordelingen en functioneringsgesprekken.

Beoordelen
bicycle

Vastleggen van auto’s en verstrekkingen

Door de verstrekkingen aan je medewerkers juist, tijdig en volledig vast te leggen, weet je precies welke producten of abonnementen vervangen moeten worden. Ook kan je op een eenvoudige wijze je wagenpark bijhouden.

Gebruik de kennis in je organisatie

Hoe meer een medewerker weet en kan hoe hoger zijn waarde voor de organisatie is. Daarom investeer je ook in het opleiden van je medewerkers. Je kan dan de juiste medewerkers op het juiste project plaatsen. Een goede registratie van het kennisniveau van je medewerkers is hiervoor wel belangrijk. In Loket.nl kun je per medewerker de gevolgde opleidingen registeren en de daarbij behorende afspraken.

Opleidingen
Rapportages

Maak HRM meetbaar

Door de belangrijke zaken op het gebied van HRM te registreren ontstaan overzichten en rapportages op werkgever-, afdeling- en medewerkerniveau. In één oogopslag maak je het effect van je HRM beleid inzichtelijk in objectieve meetbare termen en bied je de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Loket.nl kent rapportages in diverse bestandsformaten zodat je altijd het gewenste overzicht kunt maken.

Meer informatie over HRM in Loket.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.