Wie kan beter vertellen waar we nog kunnen verbeteren dan de mensen die onze applicatie dagelijks gebruiken? Daarom gaan we tijdens Insider bijeenkomsten in gesprek met gebruikers over ontwikkelingen en nieuwe features in de applicatie. Op donderdag 6 juni verwelkomden we meer dan 50 gebruikers voor een interactieve en gezellige middag. Met een goede sfeer, waardevolle input en een gemiddelde beoordeling van een 8 in de evaluaties, kijken we tevreden terug op deze bijeenkomst.

Benieuwd naar de ontwikkelingen, kansen en nieuwe features die tijdens deze editie zijn besproken? In deze blog deel ik (Maarten van Heijst) de belangrijkste punten die tijdens de sessies naar voren zijn gekomen, opgesplitst per sessie.

Wat is goed werkgeverschap en hoe kunnen we dit vertalen naar Loket.nl?

Tijdens deze sessie vertelden Marc van Gaal (directeur Loket.nl) en Maurice van de Walle (Consultant) dat onze moederorganisatie, Van Spaendonck, zich inzet voor de belangen van ondernemers. Loket.nl speelt hierin een rol door een slimme, efficiënte en gebruiksvriendelijke applicatie aan te bieden, waarmee mkb-ondernemers hun HR- en salarisadministratie optimaal kunnen beheren. Dit betekent dat Loket.nl niet alleen zorgt voor een correcte loonstrook elke periode, maar ook bijdraagt aan goed werkgeverschap door ondernemers te ondersteunen gedurende de gehele medewerkerreis.

Om verdere stappen in deze richting te zetten, vroegen we onze Insiders: wat is volgens jou goed werkgeverschap en hoe kunnen we dit vertalen naar Loket.nl?

Dit resulteerde in verhelderende en vernieuwende ideeën. De discussie kwam goed op gang en de belangrijkste terugkerende ideeën waren:

  • Zelf berekeningen maken: eindgebruikers (medewerkers) moeten zelf berekeningen kunnen maken wanneer veranderingen invloed hebben op het (netto) salaris. Denkt een medewerker erover om ouderschapsverlof op te nemen of een dag minder te werken? Het is handig als zij het effect op de loonstrook (op het netto salaris) snel inzichtelijk hebben.
  • Inzicht in IKB (Individueel Keuze Budget): maak het IKB inzichtelijk en geef medewerkers meer invloed op hun arbeidsvoorwaarden. Laat hen op basis van een beschikbaar saldo zelf keuzes maken, bijvoorbeeld voor een lease-fiets, meer of minder vakantiedagen of persoonlijk ontwikkelbudget. De stelregel is: geef medewerkers heldere inzichten.
  • Heldere inzichten: Het belang van duidelijke informatie werd vaak genoemd. Voor medewerkers zijn zaken als WAZO, ouderschapsverlof en cao-wijzigingen soms een mysterie. Goed werkgeverschap betekent ook dat je medewerkers inzicht geeft in hun situatie op een toegankelijke manier.
  • Onduidelijkheid over bijzonder tarief wegnemen: zorg ervoor dat de loonstrook eenvoudig te begrijpen is, zodat er minder onduidelijkheid over bijzondere tarieven ontstaat.
  • Van onboarding tot offboarding: zorg dat alles goed geregeld is vanaf de onboarding tot de offboarding. Mensen die jouw organisatie verlaten, kunnen immers jouw ambassadeurs blijven. De applicatie moet de werkgever in het hele proces ondersteunen.

Innovatie in rolbeheer

Eén van de kritieke ontwikkelingen is de integratie van providerrollen binnen Loket.nl. Daarom hebben we dit onderwerp centraal gesteld tijdens de Insider bijeenkomst. Jack Cales (Consultant) en Mark van der Pijl (New Business Product Manager) onderzochten samen met de Insiders de nieuwe roldefinities en de synergie met de bestaande functionaliteiten van Loket.nl.

Uit de interactieve sessies bleek dat beheerders en gebruikers in het HR-veld te maken hebben met diverse inrichtingseisen. Een belangrijk inzicht was de essentiële behoefte aan flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid, met een sterke nadruk op werkgeverrollen. De grootste vraag lag bij het creëren van werkgeverrollen die de diversiteit en complexiteit van dagelijkse werkzaamheden duidelijk in kaart brengen en vereenvoudigen.

Het toevoegen van complexiteit door strakke koppelingen met bestaande elementen bleek niet de beste aanpak. In plaats daarvan moet de nadruk liggen op een eenvoudige en efficiënte manier om nieuwe rollen aan werkgevers toe te wijzen, met ‘minimale kliks en eenvoudig beheer’ als leidende principes.

Dankzij de waardevolle input van de deelnemers is een stevig fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling en verfijning van rollen, waarbij de gebruiker centraal blijft staan.

Insiders juni 2024

De volgende stap in de export gegevens

Collega Yvonne van der Swaluw (Consultant) en ik namen de Insiders mee in de wereld van overzichten en inzichten. Het nieuwe Loket.nl biedt veel mogelijkheden, waaronder de optie export gegevens waar gebruikers zelf customize overzichten kunnen maken. Daarnaast kunnen deze overzichten eenvoudig als sjabloon worden opgeslagen, zodat ze voor meerdere werkgevers hergebruikt kunnen worden.

Om de export gegevens samen naar een nóg hoger niveau te brengen, hebben we tijdens de Insider bijeenkomst onderscheid gemaakt in 3 verschillende gebruikersgroepen, namelijk:

  • De makers van de overzichten
  • De werkgevergebruikers die de overzichten willen inzien, met name gericht op inzicht
  • De providergebruikers die overzichten met name gebruiken voor controle doeleinden

Voor de makers werd er vooral gekeken naar eenvoud en inzicht. Een zoekveld zou toch wel heel fijn zijn. Er moet nu te veel geklikt worden om een overzicht te krijgen.
Het gebruik van templates is nog niet bij iedere gebruiker bekend, dus dit moment diende zich goed om hier even op in te zoomen.

Gebruikers stelden hier een aantal vragen:
1. Hoe houd ik overzicht in alle aangemaakte templates?
2. Hoe zorg ik ervoor dat niet iedereen templates kan opslaan, verwijderen en bewerken?
3. Op welke manier kan Loket.nl ondersteunen bij het aanbieden van standaardtemplates?

Daarnaast is het belangrijk om eenvoud te bewaren voor de werkgevergebruikers. Zij zijn op zoek naar de meest gebruikte overzichten. Een idee hierbij is om deze overzichten op de startpagina te weergeven, zodat hier niet meer naar gezocht hoeft te worden.

In Q3 is daadwerkelijk tijd en ruimte vrijgemaakt op de roadmap om met deze input aan de slag te gaan. Zo kunnen we snel opvolging geven aan de belangrijkste zaken die deze middag zijn genoemd.

Een waardevolle middag

Zoals je leest, hebben we erg veel waardevolle input gekregen tijdens de Insider bijeenkomst. Daar zijn we blij mee en gaan we de komende tijd mee aan de slag. En laten we niet vergeten om vooral nog even na te genieten van deze geslaagde bijeenkomst.