Onze Senior Applicatie Specialist Laslo Donker, wordt intern ook wel Mister UPA genoemd. Sinds jaar en dag is Laslo namelijk verantwoordelijk voor een correcte uitwisseling van pensioengegevens tussen Loket.nl en de verschillende pensioenuitvoerders. En dat dat geen eenvoudige klus is, blijkt wel als we hem spreken zo vlak voor de jaarovergang. Hij zoomt in op de wijzigingen in de werkwijze van Loket.nl als het gaat om pensioenen en heeft een gouden tip voor iedere salarisadministrateur met betrekking tot de pensioenaanlevering.

Laslo, de hoeveelste jaarovergang is dit voor jou?

“Dat is direct een goede vraag. Laat me even denken… Ik werk hier nu zo’n 12,5 jaar dus dit zal mijn 12e jaarovergang zijn.”

Waarin is Loket.nl onderscheidend als het gaat om de pensioenaanlevering?

“Ik denk dat wij ons met Loket.nl onderscheiden door onze technische structuur en de manier waarop Loket.nl is opgebouwd. Deze specifieke ‘Loket.nl structuur’ geeft ons de mogelijkheid om ook last minute veranderingen snel op te pakken en of nieuwe pensioenfondsen te implementeren. Hiervoor werken we dan weer nauw samen met onze afdeling cao-beheer, zodat we zeker weten dat de gebruiker altijd de laatste en juiste informatie tot zijn beschikking heeft.”

Wat zijn de wijzigingen in Loket.nl voor 2022 op pensioengebied?

“Het is niet zozeer dat we bepaalde dingen anders gaan doen, maar we gaan wel verder waar we gebleven zijn met de pensioenaanpassingen. Tot nu toe hebben we dit jaar al een aantal fondsen aangepast qua berekening en/of aanlevering. Er ligt nu nog wat hiervoor op de plank. Daar gaan we in 2022 mee verder, zodat we steeds beter aansluiting vinden bij de nota van de pensioenen en de flexibiliteit voor de gebruiker om in te kunnen grijpen.”

Senior Applicatie Specialist Laslo Donker, ook wel 'Mister UPA'
Senior Applicatie Specialist Laslo Donker, ook wel ‘Mister UPA’

Welke tools biedt Loket.nl allemaal aan om de overgang van uitvoerders zo soepel mogelijk te laten verlopen?

“Met name de standaard inrichting van fondsen op cao-niveau is een handige tool om alles in één keer goed te hebben staan. En ook het feit dat gebruikers snel aan de slag kunnen met de eerste verloning van 2022, omdat het jaar 2022 al halverwege december wordt geopend. Daarnaast maken we klanten ook blij met de dagelijkse cao-updates, webinars, handleidingen en de snelheid waarmee je nu al 2022 proforma netto-bruto berekeningen kunt maken. Naar mijn idee heb je zo een hele ‘toolbox’ om de jaarovergang goed door te komen.”

Welke gouden tip moet iedere salarisadministrateur kennen met betrekking tot de pensioenaanlevering?

“Zorg dat je de juiste externe partij kiest en controleer ook de externe fondscode op mogelijke varianten. Als dat voor je eerste verloning goed staat, dan gaat de aanlevering helemaal vanzelf.”

Waar kijk je naar uit op salaris administratief gebied in 2022?

“Ik kijk vooral uit naar de verdere uitrol van ons pensioenproject met nieuwe soorten fondsen.”