Vanaf vandaag (6 april) gaat de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) van start. Met deze regeling biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk medewerkers in dienst kunnen blijven. Wil je weten wat deze tijdelijke noodmaatregel precies inhoudt en hoe je deze aanvraagt? Lees dan snel verder.

Werkgevers tegemoet komen

De NOW-regeling geldt voor alle werkgevers die medewerkers in dienst hebben die sociaal verzekerd zijn in Nederland. Met de NOW-regeling wil de overheid werkgevers tegemoetkomen in de betaling van de loonkosten. Dit geldt voor werkgevers met personeel die gedurende drie maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten. Het omzetverlies komt door een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend. Door deze regeling kunnen werkgever hun medewerkers in dienst houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van deze terugval. 

De NOW-regeling is uiteraard ook bedoeld voor ondernemers die recent gestart zijn. Een voorwaarde hierbij is wel dat je als ‘nieuwe’ ondernemer minstens één maand omzet gedraaid hebt voor 1 maart 2020.

Voorwaarden tegemoetkoming

In beginsel wordt de subsidie gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over januari 2020. De subsidie wordt daarbij gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager? Dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Hoeveel procent van jouw loonkosten wordt vergoed, hangt dus af van de omzetdaling van je bedrijf. Verwacht je een omzetdaling niet direct al in maart, maar juist wat later? Dan mag je ook de te verwachten omzet voor de maanden april, mei en juni of mei, juni en juli als uitgangspunt nemen.

Het gaat om een subsidie voor de loonkosten van alle medewerkers die in dienst zijn bij een werkgever. Dat zijn medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd en met een flexibel contract, voor zover zij in dienst blijven én loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt.

Let op: mensen die op grond van een fictieve dienstbetrekking zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen vallen ook onder de definitie van medewerker in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen. Mensen die niet vallen onder definitie, denk aan niet-verzekerde DGA’s en vrijwillig verzekerden, zijn hierdoor uitgezonderd. Hun loon kot dan ook niet in aanmerking voor subsidie.

Waar is het subsidiebedrag op gebaseerd?

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de loonsom. Precies weten hoe de berekening wordt gemaakt? Lees dan dit artikel op ons helpdeskportaal en ontdek hoe eenvoudig je deze gegevens uit Loket.nl kunt halen.

Hoe vraag je de NOW aan?

Je vraagt bij het UWV de tegemoetkoming aan. Dit is vanaf maandag 6 april tot en met zondag 31 mei mogelijk. Ondernemers ontvangen de eerste voorschotten 2 tot 4 weken na de aanvraag. Het voorschot ontvang je in drie termijnen.

Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Er is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig.

Meer weten over het aanvragen van de NOW? Lees meer in dit artikel op ons helpdeskportaal.