Wat is de dertiende maand (eindejaarsuitkering)?

De dertiende maand of eindejaarsuitkering kun je aan het einde van het kalenderjaar aan je medewerkers uitkeren. Doorgaans gaat het om een brutobedrag dat gelijkstaat aan het maandsalaris, vandaar de term dertiende maand. Het bedrag is in de meeste gevallen niet afhankelijk van de prestaties van een individuele medewerker of het bedrijf. Een bonus of winstdelingsuitkering is dit wel. Naast de 13e maand kun je er ook voor kiezen om een prestatiebonus toe te kennen aan specifieke medewerkers op basis van hun prestaties.

Wie krijgt een 13e maand?

Als werkgever ben je niet verplicht om een eindejaarsuitkering aan jouw medewerkers te geven. Wel kan het zijn dat er afspraken gemaakt zijn over een dertiende maand in een cao, de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek. Als jouw medewerker onder die cao valt, dan ben je dus wel verplicht om het bedrag uit te keren. Indien er geen afspraken in de cao staan, kun jij er als werkgever voor kiezen om toch een dertiende maand uit te keren. Deze afspraak kun je vervolgens vastleggen in het personeelshandboek of de individuele arbeidsovereenkomst met je medewerker. Het kan zijn dat de dertiende maand aan bepaalde voorwaarden gebonden is. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen een dertiende maand uit te keren wanneer een medewerker voor een bepaalde datum in dienst is gekomen. Zijn er voorwaarden? Dan moeten deze schriftelijk worden vastgelegd.

dertiende maand

Waarom een eindejaarsuitkering geven?

Voor veel medewerkers is dit extra maandsalaris aan het eind van het jaar een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Doordat de dertiende maand niet bij alle bedrijven in het arbeidsvoorwaardenpakket zit, kan jij jezelf hiermee onderscheiden ten opzichte van andere werkgevers en goed personeel aantrekken en binden. Zeker met de krapte op de arbeidsmarkt kun je jezelf hier een voorsprong geven door de dertiende maand te benoemen in de gesprekken of in de vacaturetekst. Naast het financiële plaatje zijn ook aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden vaak belangrijk voor het aantrekken van goed personeel.

Kun je medewerkers uitsluiten van de eindejaarsuitkering?

Het is niet zomaar mogelijk om medewerkers uit te sluiten van het krijgen van een 13e maand. Je moet namelijk als werkgever rekening houden met de regels voor gelijke behandeling op het werk. Dit houdt onder andere in dat alle medewerkers een gelijkwaardige beloning krijgen bij gelijk werk. Hierdoor is het bijvoorbeeld niet toegestaan om alleen de mensen met een vast contract een dertiende maand uit te keren.

Belasting en 13e maand

De medewerker ontvangt een extra bruto maandsalaris als eindejaarsuitkering. Van dit extraatje houdt de medewerker echter netto minder over dan van het normale loon. De eindejaarsuitkering valt onder de bijzondere beloningen en wordt belast volgens een aparte tabel. Dit zorgt ervoor dat het belastingtarief voor de medewerker hoger uitvalt.

Dertiende maand bij ontslag

Normaal gesproken wordt de dertiende maand uitgekeerd in december. Bij het ontslag of vertrek van een medewerker kun je dit extraatje meenemen in de eindafrekening en de eindejaarsuitkering dus op een eerder moment uitbetalen. Dit doe je ook met bijvoorbeeld openstaande vakantiedagen en opgebouwd vakantiegeld.

thumbs-up

Wil je meer weten over de eindafrekening? Lees dan het artikel wat we over de eindafrekening hebben geschreven voor alle informatie!

Conclusie

De dertiende maand kan dus aantrekkelijk zijn om goed personeel te vinden, binden en behouden, naast het doorvoeren van jaarlijkse loonsverhoging. Met een dertiende maand spreek je waardering uit naar je medewerkers en geef je ze een steuntje in de rug in de dure decembermaand.