Wat is het sv-loon?

Het sv-loon staat voor het sociale verzekeringsloon. Het is het loon van je medewerker waar je als werkgever belastingen en sociale premies over betaalt. Als werkgever heb je namelijk te maken met loonheffingen die je moet afdragen over dit loon van je medewerker.

Hoe is het sv-loon opgebouwd?

In principe is het sv-loon gelijk aan het totaal van het loon dat je medewerker krijgt. Het UWV geeft te kennen dat het ook uit elementen bestaat als:

 • Vakantiegeld
 • 13e maand / eindejaarsuitkering
 • Overwerk
 • Winstuitkeringen
 • Eventuele ploegentoeslagen
 • Uitbetaald Individueel Keuzebudget
 • Bijtelling voor auto van de zaak (bij privégebruik)

Auto van de zaak

Als je medewerker een auto van de zaak heeft en daar meer dan 500 kilometer per jaar privé in rijdt, krijgt hij te maken met bijtelling. Deze fiscale bijtelling komt bij het loon van je medewerker en telt dus ook mee voor zijn sociale verzekeringsloon. Als je een eigen bijdrage van je medewerker vraagt voor het privégebruik van de auto, dan gaat die eigen bijdrage weer van de bijtelling af. Per saldo wordt het sociale verzekeringsloon dan weer lager.

Goed om te weten: er zijn ook elementen die niet in het sv-loon zitten. Bijvoorbeeld:

 • Pensioenpremie
 • Ontslagvergoeding
 • Andere vergoedingen waar geen premies/belastingen op ingehouden worden

Sv-loon en een UWV-uitkering

Waar is het sv-loon nuttig voor? Het UWV gebruikt het om de hoogte van iemands uitkering te bepalen. Aan de hand van het sociale verzekeringsloon bepaalt het UWV namelijk het dagloon. Het dagloon is vervolgens de basis voor iemands uitkering: bijvoorbeeld bij een Ziektewet-uitkering 70% van het dagloon of in andere gevallen een uitkering van 100% van het dagloon.

Het kan ook zijn dat je medewerker naast een dienstverband bij jouw bedrijf een uitkering krijgt. Ook dan moet hij of zij het sv-loon doorgeven zodat het UWV kan bepalen wat de hoogte is van de uitkering.

SV loon

Andere benamingen SV-loon

Soms is er onduidelijkheid over de vraag waar je medewerker zijn of haar sv-loon kan terugvinden op de loonstrook. Dat komt omdat er verschillende benamingen voor zijn. Een aantal varianten die je terugziet op loonstroken zijn:

 • svw-loon
 • loon
 • heffingsloon
 • loon voor loonheffing
 • heff. PL loon (heffingsplichtig loon)
 • loon LH (belastbaar loon / loonheffingen)
 • loon loonbelasting
 • loon LB / PH (loonbelasting / premieheffing)
 • loon voor inhoudingen
 • loonheffingen TB (tabel)
 • loon werknemersverzekeringen

Kortom, heel wat benamingen om hetzelfde uit te drukken. Het is handig om als werkgever op de hoogte te zijn van de benaming die op de loonstrookjes van jouw bedrijf gebruikt wordt. Zo kun je een medewerker sneller helpen als die op zoek is naar het sv-loon.

Waar te vinden op de loonstrook?

‘Waar staat het sv-loon op mijn loonstrookje?’ Dat is een vraag die veel medewerkers zich stellen als ze een loon moeten doorgeven. Ontdek hier in de Loket.nl infographic op welke plek jij het sv-loon terug kunt vinden op een Loket.nl-loonstrook.

Uitleg loonstrook (Nederlandse versie)
infographic

Uitleg loonstrook (Nederlandse versie)

Download infographic

Voorbeeldberekening

Je medewerker heeft een bruto maandloon van € 2100. Hij krijgt 8% vakantiegeld en een 13e maand van nog eens € 2100. Daarnaast heeft hij een Individueel Keuzebudget uitbetaald gekregen van € 750. Je medewerker heeft een auto van de zaak (cataloguswaarde: € 35.000) die hij ook privé gebruikt en hij betaalt daar een eigen bijdrage voor van € 200,- per jaar. De berekening:

check

Sv-jaarloon:
Maandloon x 12: € 2100 x 12 = € 25.200
Vakantiegeld: 8% van € 25.200 = € 2016
13e maand: € 2100
Uitbetaald Individueel Keuzebudget: € 750
Auto van de zaak: bijtelling 22% van € 35.000 = € 7.700
Minus eigen bijdrage: € 200
Totaal: Sociale verzekeringsjaarloon: € 37.566