Werkgeverslasten betekenis

De werkgeverslasten zijn de kosten die een werkgever (naast het loon) voor zijn medewerkers betaalt: de zaken die je boven op het loon van je medewerker betaalt. Het Nederlandse systeem verplicht de werkgever namelijk om heel wat zaken voor je personeel te betalen. Er zijn twee soorten werkgeverslasten: vaste (verplichte) en aanvullende (facultatieve) werkgeverslasten, bij elkaar opgeteld de totale werkgeverslasten. We zetten ze voor je op een rij.

Vaste werkgeverslasten

Vaste werkgeverslasten zijn voor alle werkgevers gelijk omdat ze bij wet geregeld zijn. Vaste werkgeverslasten zijn:

 • Vakantiegeld (minstens 8% van het loon).
 • Loonheffingen, zoals loonbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, premie werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA, ZW), premie volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz).

De werkgever moet deze werkgeverslasten inhouden op het loon van de medewerkers. Vervolgens betaalt hij deze werkgeverslasten aan de Belastingdienst in de loonaangifte

Aanvullende werkgeverslasten

Aanvullende werkgeverslasten zijn werkgeverslasten die afhankelijk zijn van de branche waarin iemand werkt. Ook in de cao en in het arbeidscontract kunnen clausules opgenomen zijn over aanvullende zaken die de werkgever moet ‘regelen’ (lees: betalen). Een paar voorbeelden:

 • Pensioenopbouw
 • Thuiswerkvergoeding
 • Mobiliteitsbudget
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld: bonussen, auto/telefoon van de zaak en laptop
 • Verzekeringen (denk aan personeels- en ziekteverzuimverzekering)

Bijna elke werkgever zal rekening moeten houden met aanvullende werkgeverslasten. Waarschijnlijk ben je bekend met de cao en het personeelsbeleid en weet je met welke kosten je in ieder geval rekening moet houden. Vergeet niet zaken mee te rekenen als kosten voor werkplekken, voor werving en opleiding van personeel en andere kosten die gerelateerd zijn aan je personeel. Het zijn allemaal werkgeverslasten.

Werkgeverslasten voor beter personeel

Voor jou als werkgever kosten deze aanvullende voorzieningen voor je personeel geld. Maar bij het uitkiezen van een toekomstige werkgever, kijkt een potentiële medewerker niet alleen naar het loon en het bedrijf waar hij komt te werken, maar ook naar de financiële regelingen die de werkgever aanbiedt. Daaronder vallen een goed pensioen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals beloningen in de vorm van bijvoorbeeld een 13e maand. Een werkgever die zich hierin onderscheidt, trekt ongetwijfeld makkelijker nieuw personeel aan dan één die dat niet doet.

Onbelaste vergoedingen

Loon aan je medewerkers is belast met loonheffingen. Maar op basis van de werkkostenregeling zijn niet alle vergoedingen die je je medewerkers uitkeert, belast met loonheffingen. En dat scheelt natuurlijk weer een hoop geld. Goed om te weten dus! Dingen die je onbelast mag vergoeden zijn bijvoorbeeld:

 • Reiskosten
 • Bedrijfslunches
 • Kerstpakketten
 • Opleidingskosten

Natuurlijk moet je bij deze onbelaste vergoedingen rekening houden met de regels binnen de werkkostenregeling (WKR). Voor dingen die buiten de gerichte vrijstellingen vallen mag je als werkgever in 2024 een vrije ruimte benutten van 1,92% voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het resterende bedrag van de loonsom is dat 1,18%.

Werkgeverslasten berekenen

Je werkgeverslasten berekenen doe je door de kosten die je voor je medewerkers hebt, vast te stellen en bij elkaar op te tellen. Dat klinkt als een open deur, maar dat is de enige manier. Ga dus na welke afspraken er in de cao staan, wat er in de arbeidscontracten is vastgelegd en wat er aan personeelsbeleid is. Je boekhouder of accountant zal je hierbij het beste kunnen helpen, aangezien die betrokken is bij de loonadministratie.

Werkgeverslasten berekenen

Schatting

Mocht je alle kosten in kaart brengen en bij elkaar optellen te veel werk vinden, dan kun je ook een schatting doen van de werkgeverslasten. In het algemeen komen deze in Nederland neer op rond de 30% (20 tot 35%) van het brutoloon. Dus neem de loonkosten en bereken daarover dat
percentage aan werkgeverslasten.