Bijzonder verlof

Verlof

Gerelateerde artikelen
Deel via
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Kennisbank > Verlof > Bijzonder verlof

Naast wettelijk verlof, zijn er ook nog veel gevallen waarvoor er geen wettelijke verlofregels bestaan. Deze gevallen noemen we bijzonder verlof of buitengewoon verlof. Het bijzonder verlof is vaak vastgelegd in de cao of eventueel in de arbeidsvoorwaarden of het bedrijfsreglement. Hierin wordt dan ook aangegeven hoe lang het bijzonder verlof mag duren en of het loon tijdens het verlof doorbetaald wordt of niet.

Bijzonder verlof kan bijvoorbeeld aangevraagd wordern bij familieomstandigheden of een bijzondere gebeurtenis. Voorbeelden hiervan zijn de volgende:

Bijzonder verlof overlijden

Als een direct familielid van een medewerker overlijdt, heeft de medewerker recht op het calamiteitenverlof om de nodige dingen te regelen. Het calamiteitenverlof kan, afhankelijk van de situatie, een paar uur tot een paar dagen duren. Daarna kan calamiteitenverlof overgaan in bijzonder verlof.

  • Bij het overlijden van een familielid in de eerste graad (zoals partner, ouder, kind) heeft een medewerker recht op vier dagen verlof (van overlijden tot en met de begrafenis of crematie).
  • Bij het overlijden van bloed- en aanverwanten in de 2e graad (zoals grootouder, broer, zus of kleinkind) heeft een medewerker recht op twee dagen verlof (dag van overlijden en dag van begrafenis of crematie).
  • Bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de 3e en 4e graad (zoals tante, oom, achterkleinkind) heeft een medewerker recht op één dag verlof (de dag van de begrafenis of crematie).

Bijzonder verlof huwelijk

Wanneer een medewerker gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat, heeft de medewerker vaak recht op twee dagen verlof. Wanneer de medewerker in ondertrouw gaat, kan het ook zijn dat hij of zij hiervoor recht heeft op een vrije dag. Gaat een kind, (schoon)ouder, (schoon)broer of (schoon)zus van de medewerker trouwen? Dan krijgt de medewerker vaak ook één dag verlof. Voorwaarde hierbij is wel dat de medewerker ook echt de huwelijksplechtigheid bijwoont.

Bijzonder verlof trouwen

Jubilea bijzonder verlof

Is een medewerker bijvoorbeeld 25 jaar of 40 jaar in dienst of 25 of 40 jaar getrouwd? Of zijn de ouders, schoonouders, pleegouders of grootouders van de medewerker 25, 40, 50 of 60 jaar getrouwd? Dan heeft de medewerker recht op één dag verlof.

Bijzonder verlof verhuizing

Gaat een medewerker verhuizen? Dan staat in de meeste cao’s vastgelegd dat de medewerker twee vrije dagen heeft voor de verhuizing.

Bezoek aan de dokter of tandarts

Iedere medewerker moet wel eens naar de dokter of de tandarts. In de meeste cao’s is vastgelegd dat een medewerker dit zoveel mogelijk in de vrije tijd (dus buiten werktijd) moet doen. Toch kan het wel eens voorkomen dat dat niet haalbaar is en dat het onder werktijd moet. Dan is het in veel gevallen zo dat de medewerker hiervoor bijzonder verlof kan opnemen.

Sollicitatie bijzonder verlof

In de meeste gevallen zal een medewerker vakantie-uren op moeten nemen als er sprake is van een sollicitatie. In sommige cao’s staat echter vastgelegd dat de medewerker hiervoor bijzonder verlof kan opnemen.

Opleiding of examen

Volgt je medewerker een werk gerelateerde opleiding? Dan heeft de medewerker over het algemeen recht op een dag bijzonder verlof op de dag wanneer hij of zij examen heeft. Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat werkgevers de opleiding zo belangrijk vinden, dat ze ook verlofuren geven voor de tijd die nodig is om voor het examen te studeren.

Wil je dit op een eenvoudige manier bijhouden? De online verlofregistratie van Loket.nl biedt uitkomst!

Dit vind je misschien ook interessant

Salarisadministratie - Brochure Loket.nl accountantskantoren

Meer weten over Loket.nl?

Download de brochure

Aanmelden nieuwsbrief

  • Hidden

Download brochure