Wat is een concurrentiebeding? 

Een concurrentiebeding is een afspraak waarbij jij als werkgever de medewerker kan verbieden om binnen een bepaalde tijd (na ontslag of vertrek) bij een concurrent te gaan werken. Maar het kan ook gaan over het starten van een bedrijf in dezelfde branche of niet hetzelfde werk mogen doen in een bepaalde regio.

Wat is een relatiebeding? 

Ook kan er een relatiebeding in het contract staan, waardoor medewerkers geen contact mogen opnemen met jouw klanten na hun ontslag of vertrek. Dit alles om te voorkomen dat medewerkers er met kennis of klanten vandoor gaan die ze tijdens hun werkzaamheden in jouw bedrijf hebben leren kennen.

Wat gebeurt er als een medewerker zich niet aan het beding houdt? 

De voorwaarden voor een concurrentiebeding worden altijd in het arbeidscontract opgenomen, net als de risico’s die een medewerker loopt als hij of zij zich hier niet aan houdt. Dat is in veel gevallen een boete. Het kan echter voorkomen dat de medewerker het niet eens is met de hoogte van de boete. Dit kan opgelost worden door middel van een simpel gesprek, maar mochten jullie er niet uitkomen dan gaat dit vaak via een mediator of zelfs rechter. Het is dus slim om reële voorwaarden aan je beding te hangen om onenigheid te voorkomen.

Verschillende soorten arbeidscontracten
whitepaper

Verschillende soorten arbeidscontracten

Download whitepaper

Voordelen concurrentiebeding 

Het grote voordeel van een concurrentiebeding afsluiten is dat je afspraken maakt over hoe medewerkers met jouw bedrijf omgaan. Je wilt natuurlijk geen concurrentie opleiden of zien dat medewerkers er met jouw klanten vandoor gaan. Daarom kan het verstandig zijn om een beding af te sluiten om wat extra zekerheid aan jezelf te geven.

concurrentiebeding

Aandachtspunten bij een concurrentiebeding

Wel is het belangrijk om goed te kijken naar wat je gaat vragen van de medewerkers. Het is verstandig om na te denken over welke beperkingen je voor welke functie wilt laten opleggen. Zo sta je stevig in je schoenen wanneer een medewerker het beding zou aanvechten voor de rechter.

Daarnaast is het belangrijk om de beperkingen zo concreet mogelijk te omschrijven, zodat het ook meetbaar wordt. Denk aan een specifieke regio of een beperking voor het werken bij de drie grootste concurrenten. In de praktijk blijkt namelijk lastig te controleren of een medewerker zich daadwerkelijk houdt aan geheimhouding en het niet delen van kennis wanneer er geen duidelijke richtlijnen zijn opgesteld.

Verder is het verstandig om bij iedere wisseling van functie een nieuw beding te laten tekenen en ook te checken of alle afspraken nog van toepassing zijn. Dit om te voorkomen dat schriftelijk niet meer de juiste afspraken zijn vastgelegd.

Veelgestelde vragen over concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een afspraak tussen werkgever en medewerker waarin staat dat een medewerker geen werkzaamheden mag doen die in bepaalde mate overeenkomen met de werkzaamheden die hij of zij in de huidige functie doet. Hieraan kan een duur, maar ook een regio verbonden zijn.

Een relatiebeding gaat verder in de relatie. Begint de medewerker na uitdiensttreding een zaak of gaat deze werken bij de concurrent? Dan kun je met een relatiebeding voorkomen dat hij of zijn klanten of relaties mag contacteren die toebehoren aan jouw klantenkring.

De maatregelen bij overtreding kunnen worden opgenomen in het arbeidscontract. Zo kan er een boete tegenover gezet worden. In gevallen waar men er niet uitkomt, kan een rechter uitspraak doen.