Wat is het minimumloon?

Het minimumloon is het bedrag dat je als werkgever minimaal aan loon moet betalen aan een medewerker. Dit loon is wettelijk vastgesteld en wordt twee keer per jaar aangepast: in januari en juli. Als medewerker is het dus niet mogelijk om minder salaris te ontvangen dan het wettelijk vastgestelde minimumloon. Het wettelijk vastgestelde bedrag is een brutobedrag. Een medewerker houdt je dus netto minder over. Vanaf je 21ste heb je recht op het minimumloon. Ben je jonger dan 21 jaar dan geldt het minimum jeugdloon.

De opbouw van het minimumloon

Totdat de medewerker 21 jaar is, is de hoogte van het minimumloon afhankelijk van de leeftijd. Hier zit een opbouw in. Vanaf je 15e wordt het loon ieder jaar een beetje hoger. Vanaf 21 jaar is het minimumloon voor iedere werknemer gelijk, ongeacht de leeftijd. Wel even een aandachtspunt is de duur van de werkweek. Dit kan namelijk per branche verschillen. In de cao van de branche is vastgelegd wat de duur van een werkweek is. Een werkweek kan bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur lang zijn. In geval van een werkweek van 36 of 38 uur kan het minimumloon lager uitvallen, aangezien men wettelijk uitgaat van een werkweek van 40 uur.

Waarom een sterke stijging van het minimumloon?

Op Prinsjesdag 2022 werd al aangekondigd dat het minimumloon 2023 flink zou stijgen. De redenen hiervoor zijn onder meer de sterke inflatie en de daardoor ontstane koopkrachtcrisis. Daarnaast wil de regering het werken meer stimuleren. Door een hoger minimumloon aan te bieden, hoopt men de krapte op de arbeidsmarkt tegemoet te komen. Naast de gebruikelijke indexering zal het minimumloon dus nog eens stijgen met tien procent.

minimumloon 2023

Wat is het minimumloon per 1 januari 2023?

De bovenstaande verhoging van ruim tien procent houdt in dat het bruto minimumloon vanaf 1 januari:

€ 1934,40 bedraagt voor medewerkers van 21 jaar en ouder. Ter vergelijking: het minimumloon in 2022 bedraagt € 1756,20 per maand. Het nieuwe minimumloon per week bedraagt € 446,40 en per dag gaat het om € 89,28.

Wat is het minimumloon per 1 juli 2023?

Per 1 juli 2023 stijgen de minimumlonen met 3,13%. Dit houdt in dat de bedragen per 1 juli voor medewerkers van 21 jaar en ouder als volgt zijn:

€ 1.995,00 per maand;
€ 460,40 per week;
€ 92,08 per dag.

Is er ook een minimum uurloon?

Er is door de regering (nog) geen minimumuurloon vastgesteld. Je moet het voorlopig doen met het vastgestelde maandloon en de bedragen die daarvan afgeleid zijn per week en per dag. De verwachting is dat er in 2024 een wettelijk vastgesteld minimum uurloon komt. Tot die tijd moet je het als werkgever dus zelf berekenen. Het minimum jeugdloon wordt wel in uren uitgedrukt.

Hoe bereken je het minimumloon 2023?

Als je het salaris gaat berekenen, houd je rekening met het netto- en het brutoloon. De medewerker betaalt namelijk ook loonbelasting en andere vergoedingen. Als werkgever moet je ook rekening houden met secundaire arbeidsvoorwaarden, werkmiddelen en verzekeringen voor de medewerkers. Vermeld op het loonstrookje altijd het bruto- en het nettoloon.

Let ook op de cao

Het kan zo zijn dat er in de cao van je branche ook afspraken gemaakt zijn over loonstijgingen. Het is dus heel goed mogelijk dat op grond van de cao het minimumloon 2023 nog meer stijgt dan wettelijk wordt aangegeven. Hierdoor kan het minimumloon nog hoger uitvallen dan het vastgestelde bedrag. Het is daarom aan te bevelen om de cao-afspraken in jouw branche goed door te lezen.

Hoe zit het dan met flexwerkers en dergelijke?

Het kan zo zijn dat je als werkgever medewerkers in dienst hebt met een flexibel contract. Voorbeelden hiervan zijn het nul-urencontract en het min-maxcontract. Ook deze medewerkers hebben recht op het minimumloon 2023. Dit geldt eveneens voor buitenlandse werknemers en oproepkrachten. Ook zij mogen niet minder verdienen dan het wettelijk vastgestelde bedrag. Zorg er als werkgever voor dat je hiermee rekening houdt bij het berekenen van de lonen.

Te weinig loon, en dan?

Het is zowel voor de werkgever als medewerker heel vervelend als er te weinig loon berekend wordt. Sterker nog: als werkgever riskeer je hiermee een boete. De arbeidsinspectie kan namelijk een controle doen en vaststellen dat het gaat om uitbuiting of onderbetaling. Het is niet alleen vervelend om een boete te krijgen, het is ook schadelijk voor de reputatie van je bedrijf. Denk erom dat je bovenop het minimumloon ook acht procent aan vakantiegeld moet uitkeren. Bij het nalaten hiervan riskeer je eveneens een boete.