Definitie hybride werken

Voor we verder gaan, noemen wij graag wat we verstaan onder hybride werken. Als iemand hybride werkt, dan verdeelt hij zijn werkuren over thuiswerken, en op één of meer andere locaties werken. Dat kan op kantoor zij, op een nevenvestiging of bij een klant. Op de ene dag werkt diegene dus thuis, in zijn privé omgeving, en op afstand van zijn collega’s. Op de andere dag is hij op kantoor, en ontmoet daar ook andere medewerkers. Als hij het goed afstemt, kan hij dus altijd diegenen spreken die hij voor zijn werk móet spreken. Hybride werken is dus een manier van flexibel omgaan met de plekken waar iemand zijn arbeidsuren maakt, in het beste geval in goed overleg met elkaar.

Vertrouwen en loslaten

Voor werkgevers had thuiswerken een groot nadeel, zo dachten we. Immers: je had geen controle meer over je medewerkers. Want hoe kon je zeker weten dat iemand thuis net zo hard werkte als op de zaak? Maar draai het eens om. Hoeveel vertrouwen heb je in jouw medewerkers? Zullen ze er thuis de kantjes vanaf lopen? Die kans is klein, want de grote meerderheid heeft absoluut het verantwoordelijkheidsgevoel dat je nodig hebt als serieuze en plichtsgetrouwe medewerker. En had je nou zoveel controle als ze wel 100% aanwezigheid op kantoor hadden? Nee, natuurlijk niet, want je bent zelf ook hard aan het werk. Het gaat bij hybride werken dus om vertrouwen, en ook om loslaten.

hybride werken

Productief werken

De praktijk leert ook dat veel medewerkers met remote werken juist minstens zo productief zijn als op de zaak. De redenen daarvoor zijn even logisch als begrijpelijk. Thuis zondert iemand zich letterlijk af van zijn werkomgeving en kan hij zich nog beter concentreren. Natuurlijk is het voor sommigen even wennen om alleen te werken, maar uiteindelijk komt het in de meeste gevallen de focus ten goede. En mocht iemand nou merken dat dat thuis werken toch niet zo goed uitpakt, dan kunnen er nieuwe afspraken worden gemaakt. Voor zowel werkgever als medewerker lijkt het dan het beste dat zijn hybride werken anders wordt ingevuld, door vooral veel op kantoor te zijn. Remote werken heeft ook als voordeel dat een medewerker meer ontspannen aan zijn werkdag begint op dagen dat hij thuiswerkt. Geen filestress geeft rust. Meer balans tussen werk en privé ook. En bedenk dat iemand thuis waarschijnlijk eerder aan zijn werkdag begint dan op zijn bureaustoel op kantoor. Neem het op de koop toe dat jouw medewerker tussendoor even een was draait of voor een boodschap voor korte tijd de deur uit gaat. Zolang hij zijn werk maar goed doet, is er in principe niets aan de hand. En anders spreek je hem daarop aan, zoals altijd. Wat dat betreft verandert er niets.

(Hyride) werken = communiceren

In een werkrelatie draait het om communicatie. Ook tijdens hybride werken moet er veel en goed worden gecommuniceerd, ook op de momenten dat een medewerker thuiswerkt. Daar ligt ook een rol voor jou als werkgever. Je mag namelijk verlangen dat collega’s goed met elkaar blijven schakelen, hoe vaak ze ook thuiswerken. Loopt dat goed, dan hoef je niets te doen. Hoor je geluiden dat er ergens ruis op de lijn ontstaat, dan stel je jezelf op de hoogte. Feit is dat het in sommige beroepen een must is dat collega’s elkaar ook af en toe fysiek op de werkvloer ontmoeten, en spreken. Dus daar mag je als werkgever zeker iets van vinden, en zeggen. Voor een goede communicatie kan je zelf ook de basis leggen, door de juiste tools beschikbaar te stellen. Denk hier bij aan laptops, telefoons en natuurlijk de tegenwoordig onmisbare systemen voor videobellen. Dit draagt ook bij aan het gevoel van samenwerken.

quote-open

Tip: Wil je meer lezen over thuiswerkvergoeding voor medewerkers die hybride werken? Klik dan hier voor het artikel.

Hybride werken faciliteren

De Arbowet verplicht jou als werkgever om een goede werkplek te faciliteren. Dat geldt ook voor een thuiswerkplek. Hybride werken door een medewerker vraagt dus een kleine investering van jouw bedrijf, maar besef dat je jouw medewerker daarmee letterlijk faciliteert. Alles beter dan een thuiswerkplek die concentratie en productiviteit niet bepaald stimuleert. Een kleine plus voor jou: minder medewerkers op kantoor betekent ook iets minder kosten. Denk hierbij aan elektriciteit, gas, en water, en aan koffie natuurlijk. Je zou ook met flexplekken kunnen gaan werken, waardoor je minder kantoorruimte nodig hebt. Je mag je medewerkers voor hun hybride werken een thuiswerkvergoeding geven, en ondertussen bespaar je op de reiskostenvergoedingen. Al met al heeft hybride werken minder nadelen dan je wellicht in eerste instantie dacht.