Wat is vakantiegeld?

Iemand die het heeft over vakantiegeld, bedoelt meestal vakantiebijslag. Dat is namelijk de officiële wettelijke term voor vakantiegeld. Daarnaast hoor je ook vaak de term vakantietoeslag langskomen. Strikt genomen is vakantiegeld het normale loon dat een medewerker doorbetaald krijgt als hij vakantie opneemt. Maar voor het gemak gebruiken we in dit artikel de term vakantiegeld zoals de meeste mensen die gebruiken: geld dat je boven op je loon ontvangt en dat uitgekeerd wordt als geld voor de vakantie. Natuurlijk is je medewerker vrij om te beslissen hoe hij of zij het vakantiegeld besteedt.

Regels vakantiegeld

Vakantiegeld is een bedrag van minstens 8% van het brutoloon. De werkgever moet dat bedrag in principe apart uitkeren. Het vakantiegeld kan ook meer zijn dan 8% als dat zo is afgesproken. Dat zijn de algemene regels. Maar zoals altijd zijn er uitzonderingen:

  • In sommige cao’s staat dat een medewerker geen recht heeft op vakantiegeld. Als dat zo is, moet hij wel op z’n minst 108% van het minimumloon ontvangen.
  • Als een medewerker meer verdient dan drie keer het minimumloon, kan de werkgever schriftelijk met de medewerker afspreken dat hij geen of minder vakantiegeld krijgt.

De regels voor vakantiegeld staan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Daarnaast staan er soms toevoegingen in de (al dan niet verplichte) cao, waar je je als werkgever aan moet houden.

Vakantiegeld uitbetalen

Als werkgever heb je de verplichting om minstens 1 keer per jaar vakantiegeld uit te betalen. De meeste werkgevers kiezen ervoor om dat in mei of juni te doen en hebben dat vastgelegd in de cao of het arbeidscontract. Het totaal aan opgebouwde vakantiegeld moet terug te vinden zijn op de loonstrook.

De jaarlijkse uitbetaling is het meest gangbaar onder werkgevers. Bij banen via een uitzendbureau en bijbanen gaat de uitbetaling meestal per maand. Dat mag dus ook!

Hoe het werkt

Stel dat je in mei de vakantietoeslag aan je medewerkers hebt uitgekeerd. Dan staat de teller dus weer op nul. Vervolgens begint de medewerker weer met het opbouwen van vakantiegeld. Hierbij telt elk uur dat hij werkt mee: sinds 1 januari 2018 geldt dat ook voor het loon door overwerk (de volle waarde van deze uren, dus ook een eventuele overwerktoeslag).

Vakantiegeld uitbetalen

Vakantiegeld berekenen

Je berekent het vakantiegeld over het brutoloon. Waar je geen vakantiegeld over berekent zijn extra betalingen als winstuitkeringen of een eindejaarsuitkering. Uiteindelijk moet je over het vakantiegeld dat je opgebouwd hebt, ook weer belasting afdragen.

Rekenvoorbeeld

Stel, je medewerker verdient € 2.500 bruto per maand. Dat betekent dat hij maandelijks € 200 vakantiegeld opbouwt (namelijk 8% van € 2.500). Op jaarbasis is dat dus € 2.400 bruto. Netto blijft daar ongeveer € 1.500 van over.

Vakantiegeld bij ziekte

Hoe zit het als een van je medewerkers ziek wordt? In principe bouwt je medewerker dan gewoon vakantiegeld op alsof hij normaal werkt. Maar er zijn verschillende soorten verzuim, waarbij je als werkgever de verplichting hebt om het loon door te betalen. In principe heb je de verplichting minstens twee jaar loon door te betalen bij ziekteverzuim. Vaak is dat echter niet 100% van zijn loon. De zieke medewerker bouwt in dat geval vakantiegeld op over zijn actuele loon, dat dus waarschijnlijk lager ligt dan zijn normale loon.

Geldnood

Als een bedrijf betalingsproblemen heeft, kan het zijn dat uitbetalen van het vakantiegeld even niet tot de mogelijkheden behoort. Uitstel is dan mogelijk, onder voorwaarden. Je moet dan schriftelijk een ander moment afspreken met je medewerker(s) en je medewerker(s) moet(en) dan akkoord gaan met dit voorstel zonder onder druk gezet te zijn.

Vakantiegeld en ontslag

Bij ontslag werkt het uitbetalen van vakantiegeld heel simpel: het vakantiegeld gaat mee in de eindafrekening. De vertrekkende medewerker krijgt het saldo aan vakantietoeslag dat hij heeft opgebouwd tot de datum van ontslag.

Vakantiegeld reserveren

Het vakantiegeld dat een medewerker in een jaar opbouwt, is een flink bedrag. Zeker als je veel medewerkers hebt. Vergeet dus niet om hiervoor geld te reserveren tegen de tijd dat de uitbetaling op handen is. Te laat uitbetalen kan resulteren in wettelijke heffingen, die fors op kunnen lopen.

Rechten & wettelijke verplichtingen

Als je medewerker recht heeft op vakantiegeld, ben je wettelijk verplicht dat geld uit te betalen. Het is goed om vertrouwd te zijn met de bepalingen in de cao, zodat er geen misverstanden zijn over de hoogte en het moment van uitbetalen.