Hoe werkt de ketenregeling?

Hoe de ketenregeling precies werkt is natuurlijk zowel van belang voor een werkgever als voor een medewerker. Deze regeling bepaald namelijk wanneer een tijdelijk contract automatisch overgaat in een vast contract. Wanneer er sprake is van een keten van meer dan drie contracten wordt het vierde contract automatisch een vast contract. Hierbij is het wel zo dat een tussenpoos van langer dan zes maanden tussen twee contracten ervoor zorgt dat de keten weer opnieuw begint. Ook wanneer een keten van tijdelijke contracten langer duurt dan 36 maanden wordt het automatisch een vast contract. Heb je dus twee contracten van 1,5 jaar (18 maanden), dan wordt de derde contract een vaste. 

ketenregeling

De ketenregeling geldt altijd alleen maar tussen één bepaalde werkgever en een medewerker. Als een medewerker overstapt naar een ander bedrijf start je weer een nieuwe keten. Een uitzondering geldt echter wel bij een opvolgende werkgever. Wanneer een medewerker hetzelfde werk blijft doen maar bij een ander bedrijf in dienst treedt, wordt de keten toch voortgezet. Het beste voorbeeld is wanneer een uitzendkracht na een tijdje direct bij een bedrijf in dienst treedt en hetzelfde blijft doen, dan zet de keten zich gewoon voort. Ook geldt dit wanneer een bedrijf een doorstart maakt na een faillissement. Dan blijft de keten gewoon doorlopen, mits de medewerker hetzelfde werk blijft doen. 

Uitzonderingen ketenregeling

Als werkgever kun je niet onder de ketenregeling uit, wat je ook met een medewerker afspreekt. Wel zijn er bepaalde uitzonderingen op de regel. Deze hebben we op een rijtje gezet. 

  • Er wordt een vierde contract van drie maanden aangegaan. Wanneer een vierde contract direct aansluit op het derde contract, wordt aangegaan door dezelfde partijen en maximaal drie maanden duurt hoeft er nog geen sprake te zijn van een vast contract. 
  • BBL: De ketenregeling is ook niet van toepassing bij de beroepsbegeleidende leerweg. De keten start in dit geval pas wanneer er een regulier arbeidscontract wordt aangegaan. 
  • De regeling is ook niet voor toepassing voor medewerkers jonger dan 18 jaar, die gemiddeld minder dan 12 uur per week werken. De keten begint hierbij wanneer een medewerker 18 jaar wordt. 
  • Er zijn uitzonderingen voor bepaalde bedrijfstakken, zoals voor professioneel voetbal. 

De ketenregeling 3x3x6-regel

De ketenregeling is makkelijk te onthouden op basis van 3x3x6-regel. De eerste drie staat hiervoor voor tijdelijke contracten, waarna het vierde een vast contract wordt. De tweede drie staat voor drie jaar, omdat na 36 maanden een contract automatisch vast wordt. De zes staat voor zes maanden, de maximale duur van een tussenpoos zonder dat een keten wordt doorbroken. Voor 2020 was het overigens 3x2x6, omdat het toen nog zo was dat een contract na 24 maanden automatisch een vast contract werd. Dit is veranderd naar 36 maanden, als één van de aanpassingen om het verschil tussen flexwerk en vast werk te verkleinen.

Veelgestelde vragen over de ketenregeling

De ketenregeling, ook bekend als de ketenbepaling, is een wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten een werkgever achtereenvolgens mag aangaan met een medewerker voordat deze automatisch overgaat in een vast contract.

Volgens de ketenregeling mag een werkgever drie opeenvolgende tijdelijke contracten aangaan binnen een periode van drie jaar. Als je als werkgever een vierde contract aanbiedt of de periode van drie jaar overschrijdt, dan wordt het laatste tijdelijke contract automatisch een vast contract.

Wanneer er een onderbreking is van meer dan zes maanden tussen twee tijdelijke contracten, dan begint de keten opnieuw. Dit betekent dat je weer tot drie nieuwe tijdelijke contracten kunt aangaan zonder dat deze automatisch overgaan in een vast contract.

Ja, er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor jongeren onder de 18 jaar die gemiddeld maximaal 12 uur per week werken. Ook kunnen in bepaalde cao’s afwijkende regels staan, mits dit goed is onderbouwd.

Als een werkgever zich niet aan de ketenregeling houdt en een medewerker te veel tijdelijke contracten aanbiedt of de driejarige periode overschrijdt, dan heeft de medewerker automatisch recht op een vast contract. De medewerker kan dit afdwingen bij de rechter, wat kan leiden tot nabetalingen en boetes voor de werkgever.