Kort verzuimverlof wordt ook wel calamiteitenverlof of kortweg verzuimverlof genoemd. Het is doorbetaald verlof, bedoeld om bijvoorbeeld naar de huisarts of tandarts te gaan. Maar ben je als werkgever verplicht daar betaald vrij voor te geven, of mag je jouw medewerkers vragen hier verlofuren voor op te nemen? En wat doe je als blijkt dat medewerkers wel erg vaak hun huisarts bezoeken? Kortom: er spelen wel wat gewetensvragen rondom kort verzuimverlof. Het is dan ook verstandig dat je op de hoogte bent van de geldende wetgeving omtrent dit soort verlof. En daar vertellen we je vandaag graag meer over.

Wat zegt de Wet arbeid en zorg over het kort verzuimverlof?

Volgens de Wet arbeid en zorg hebben medewerkers bepaalde rechten waarbij ze betaald vrij krijgen. Zo hebben ze het recht op kort verzuimverlof wanneer zij een dokter of ziekenhuis moeten bezoeken. Dit geldt wanneer het een spoedgeval betreft, wanneer het onvoorzien is, of wanneer het bezoek redelijkerwijs niet buiten hun werktijden om te plannen is. Het loon moet tijdens deze bezoeken dus gewoon worden doorbetaald.

Let op: het bovenstaande geldt wel alleen wanneer er geen specifieke afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld een cao of in individuele arbeidsovereenkomsten.

De volgende vraag is dan al snel: wanneer is iets spoedeisend of onvoorzien en wat bedoelt de wet met redelijkerwijs. Wanneer we het hebben over kort verzuimverlof? De wettekst laat hier ruimte voor discussie. Het is verstandig om hier heldere kaders voor te schetsen, zodat alle medewerkers weten hoe de organisatie met deze wettekst omgaat. Dit voorkomt ongewenste discussie, mogelijk ongewenst verzuim en zorgt voor duidelijkheid naar alle medewerkers.

Wel of geen kort verzuimverlof?

We geven graag een aantal voorbeelden, met daarbij natuurlijk het antwoord of deze voorbeelden binnen of buiten het kort verzuimverlof vallen.

 • Even langs de huisarts voor een verkoudheid?
  Dat is geen calamiteitenverlof. Tenzij een medewerker fulltime werkt, want dan kan een doktersbezoek erg lastig buiten werktijd gepland worden.
 • Een ongelukje waarbij je twijfelt aan eventueel letsel en een bezoek aan het ziekenhuis?
  Dat is dan weer wel een geval van kort verzuimverlof. Hier moet je immers niet te lang mee wachten.
 • Heeft je medewerker thuis een lekkage?
  Dat is onvoorzien en daarvoor moet de medewerker spoedmaatregelen kunnen treffen. Ook verzuimverlof dus.

Hoe dan ook, bepaal als werkgever heldere kaders en laat deze kaders gelden voor de gehele organisatie. Zo voorkom je dat er elke keer opnieuw beoordeeld moet worden of een situatie in aanmerking komt voor calamiteitenverlof. Op die manier is ook voor alle leidinggevenden binnen de organisatie helder en duidelijk hoe ze hierover kunnen communiceren met hun medewerkers.

kort verzuimverlof

Spelregels kort verzuimverlof

Hoe ga je om met de medewerker die elke maand wel twee uur bij de huisarts? Of de medewerker die een gehele dag calamiteitenverlof wil opnemen voor een tandartsbezoek? Om gedoe over dit soort dingen te voorkomen doe je er verstandig aan om spelregels op te stellen.

Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de volgende spelregels te hanteren:

 • Bezoeken aan een huisarts, tandarts of ziekenhuis worden zo vroeg mogelijk of zo laat mogelijk op de dag gepland.
 • Kort verzuimverlof / calamiteitenverlof betreft hooguit twee uur, wanneer dit niet voldoende is gaat dit in overleg met de leidinggevende.
 • Als bewijs levert de medewerker vooraf een afspraakbevestiging aan.
 • Vervolgafspraken worden beschouwd als ‘voorzien’, en zijn dus buiten werktijd te plannen. Ook hier zijn uitzonderingen mogelijk, in overleg met leidinggevende.
 • Werk je parttime, dan plan je een bezoek aan de huisarts, tandarts of het ziekenhuis zo mogelijk in je eigen tijd.

Kort verzuimverlof: pas het aan op de organisatie

Wat past bij jullie, wat voor soort werkgever ben je? De kaders en spelregels bij een organisatie waar flexibel werken mogelijk is en waar medewerkers veel vrijheid hebben om zelf hun uren in te delen, zijn heel anders dan bij een organisatie die werkt met strikte werktijden. Denk goed na over wat het best passend is bij de organisatie en de medewerkers, stel heldere kaders en spelregels voor het kort verzuimverlof vast en communiceer deze naar alle medewerkers. Denk er ook aan dat je nieuwe medewerkers hierover in de toekomst informeert, en maak het bijvoorbeeld onderdeel van het inwerkprogramma. Zo voorkom je vervelende situaties, voor zowel medewerker als werkgever.