Als werkgever kun je niet zomaar verplichte vrije dagen inroosteren, omdat er op dat moment bijvoorbeeld geen werk voor het personeel is. Wel is het mogelijk om een aantal verplichte vrije dagen aan te wijzen, wanneer dit is opgenomen in de cao of in de arbeidsovereenkomst die de medewerker voor aanvang van het contract heeft getekend. Is het opgenomen in de cao? Dan staat daarin ook vermeldt wat het maximum is aan het aantal verplichte vrije dagen.

Verplichte vrije dagen doorbetaald?

De verplichte vrije dagen worden van de hoeveelheid vakantiedagen van de medewerker afgetrokken. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval op een dag na een feestdag. Valt een feestdag op donderdag? Dan kan een werkgever het bedrijf op vrijdag sluiten en ervoor kiezen iedereen een verplichte vrije dag op te laten nemen. Medewerkers krijgen gedurende verplichte vrije dagen gewoon doorbetaald, zoals ook het geval is bij een normale vrije dag.

verplichte vrije dagen

Ziek tijdens verplichte vrije dag

Is er een medewerker ziek tijdens een verplichte vrije dag? Dan heb je daarbij ook een loondoorbetalingsplicht. Betaal je tijdens ziekte 70% door, dit kan afgesproken zijn in de cao of arbeidsovereenkomst, dan betaal je tijdens vrije dagen ook 70% door. In het geval van ziekte wordt de verplichte vrije dag meestal niet van het saldo van de vrije dagen van de medewerker afgetrokken. Dit kan alleen wanneer duidelijk is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of in het verzuimreglement dat bovenwettelijke vakantiedagen als ziektedagen kunnen worden aangemerkt.

lightbulb-alt

Meer lezen over verlof? Klik dan hier om de categorie verlof op deze kennisbank te openen.

Feestdagen als verplichte vrije dagen

Af en toe is het onduidelijk wanneer een feestdag een verplichte vrije dag is. Laten we voorop stellen dat er geen wet is, waarin staat dat feestdagen verplichte vrije dagen zijn. Echter kan het voorkomen dat dit wel genoteerd is in de cao of het arbeidscontract.

Hierin kan informatie staan over welke feestdagen gelden als vrije dag, maar ook of medewerkers doorbetaald krijgen op deze feestdagen en of er toeslagen betaald moeten worden, indien medewerkers toch op een officiële feestdagen moeten werken. Hieronder staan alle feestdagen, die in Nederland als officiële feestdag worden gezien:

  • Nieuwjaarsdag
  • Eerste en tweede paasdag
  • Eerste en tweede pinksterdag
  • Eerste en tweede kerstdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag
  • Hemelvaartsdag

Naast deze bekende feestdagen, zijn er meer dagen waar Nederlanders belang aan hechten. Zo zijn Sinterklaas, Oudejaarsdag en Dodenherdenking feestdagen die door veel Nederlanders als een officiële feestdag worden gezien. Echter geldt voor deze drie dagen niet dat zij als officieel herkend worden. Toch kunnen deze dagen in bijvoorbeeld een cao zijn opgenomen.