De Ziektewet

Normaal gesproken krijgt een medewerker die ziek wordt, doorbetaald via zijn werkgever. Maar in sommige situaties belandt iemand in de Ziektewet. De Ziektewet is een regeling voor zieke medewerkers die geen vaste baan hebben. De regeling loopt via het UWV, maar als werkgever heb je er ook mee te maken. Een medewerker kan bijvoorbeeld in de Ziektewet belanden als hij: 

  • Binnen 4 weken na afloop van zijn contract ziek wordt. 
  • Ziek uit dienst treedt aan het einde van zijn contract. 
  • Een uitzendkracht is die ziek wordt. 

En natuurlijk zijn er nog andere manieren om in de Ziektewet te belanden. Als iemand ziek wordt terwijl hij nog bij een werkgever onder contract staat, dan moet hij zich ziekmelden bij zijn werkgever. Vervolgens is de werkgever verantwoordelijk voor de ziekmelding bij het UWV. Als de medewerker ziek wordt terwijl hij geen werkgever meer heeft, moet hij zich zelf ziekmelden bij het UWV. Zowel in het eerste als het tweede scenario zal het UWV beoordelen of deze medewerker recht heeft op een uitkering. 

Verplicht solliciteren naar passend werk 

Als iemand in de Ziektewet in staat is om bepaalde soorten werk te doen, is hij in principe verplicht om te solliciteren naar passend werk. Een arbeidsdeskundige van het UWV zal samen met de medewerker bespreken wat passend werk voor hem inhoudt. Dat kan dus ander werk zijn dan wat hij eerder gedaan heeft of waar hij voor opgeleid is.  

Als er geen passend werk voorhanden is, moet de medewerker in de Ziektewet solliciteren op vacatures die aansluiten bij zijn ervaring, opleiding en mogelijkheden. Iemand kan alleen zijn uitkering behouden als hij op passend werk solliciteert en een passende baan accepteert als die aangeboden wordt.

Mag iemand solliciteren tijdens de Ziektewet?

Iemand uit de Ziektewet aannemen 

De vraag is: doe je er verstandig aan om iemand vanuit de Ziektewet aan te nemen? Natuurlijk is dat een beslissing die je zelf moet afwegen. Veel werkgevers zijn terughoudend om iemand aan te nemen vanuit de Ziektewet. Maar sta eens stil bij een paar redenen waarom dat misschien toch een goed idee is. 

Passend werk. De arbeidsdeskundige begeleidt een medewerker in de Ziektewet naar passend werk. Dat betekent dat hij de baan waarop hij gesolliciteerd heeft, aankan. De deskundige heeft gekeken naar iemands mogelijkheden en is tot de conclusie gekomen dat hij het aankan. 

Gemotiveerd. Iemand die in de Ziektewet zit kan vaak heel gemotiveerd zijn om weer aan de slag te gaan en een nieuwe baan te laten slagen. Met de juiste begeleiding kan iemand een werkplek vinden waar hij zowel bevlogen kan werken als duurzaam inzetbaar blijft. 

Krapte op de arbeidsmarkt. Het is niet makkelijk om aan goed personeel te komen. Misschien is een medewerker vanuit de Ziektewet aannemen dé oplossing om aan goed personeel te komen. 

Participatiewet. Als werkgever heb je de verplichting om mensen met een arbeidsbeperking een plek te gunnen in je organisatie. Voldoe jij aan het quotum? Je kunt hier zelfs subsidie voor aanvragen.  

Proefplaatsing. Mocht je twijfelen of je nieuwe medewerker zijn nieuwe functie aankan, dan is een proefplaatsing misschien een oplossing. Hiermee krijgt de sollicitant de kans om zich 2 maanden te bewijzen en ervaring op te doen. In deze periode behoudt hij zijn uitkering en hoeft de werkgever nog geen loon te betalen. 

In principe mag je bij een sollicitatie niet vragen naar de gezondheid van de sollicitant. Je mag wel vragen of iemand in staat is om het werk uit te voeren. In veel gevallen weet je dus waarschijnlijk niet eens of iemand vanuit de Ziektewet solliciteert.

Solliciteren vanuit de Ziektewet: een goed idee

Het klinkt misschien niet als de beste start van een nieuwe baan: solliciteren vanuit de Ziektewet. Maar Nederland is erbij gebaat zoveel mogelijk mensen te blijven betrekken bij het arbeidsproces. Op die manier wordt de krapte op de arbeidsmarkt niet onnodig groter. Arbeidskrachten worden niet afgeschreven omdat ze een bepaald type werk niet meer kunnen doen, maar worden juist ingezet op plekken waar ze het best gebruikt kunnen worden. Als het goed is snijdt het mes aan twee kanten: werkgevers vinden medewerkers die gemotiveerd aan de slag gaan en medewerkers vinden passend werk dat ze vol kunnen houden zonder opnieuw de Ziektewet in te duiken.  

Veelgestelde vragen over solliciteren tijdens de Ziektewet

Ja, een medewerker mag solliciteren tijdens de Ziektewet. De Ziektewet is bedoeld om het inkomen van een medewerker te waarborgen tijdens ziekte. Het solliciteren zelf staat hier los van en kan een stap zijn richting herstel of re-integratie.

Nee, een medewerker is niet verplicht om zijn huidige werkgever te informeren over sollicitatieactiviteiten tijdens de Ziektewet. Echter, open communicatie kan wel bijdragen aan een goed re-integratietraject.

Wanneer een medewerker een nieuwe baan accepteert tijdens de Ziektewet, eindigt zijn recht op een Ziektewet-uitkering vanuit de oude werkgever. De nieuwe werkgever is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte.