De term ongeoorloofd verzuim zegt het al: het komt voort uit medewerkers die, zonder toestemming of überhaupt zonder medeweten, wegblijven van hun werkplek. Er zijn meerdere oorzaken waardoor een medewerker niet komt opdagen, zoals een medewerker die zonder medeweten gaat deelnemen aan een staking of een medewerker komt later terug van verlof dan op voorhand besproken. Vanwege de vele oorzaken dient elke situatie op zichzelf te worden beoordeeld. We gaan in dit artikel in op de loondoorbetaling, hoe op te lossen en de mogelijkheden die je hebt als werkgever bij ongeoorloofd verzuim.

Geen arbeid, geen beloning

Bij ongeoorloofd verzuim gelden er andere regels dan bij ziekte, zo geldt de regel ‘geen arbeid, geen beloning’. Er is geen noodzaak om een salaris uit te keren aangezien de medewerker zijn of haar verplichtingen vanuit de arbeidsovereenkomst niet nakomt. Dit is dus anders dan loondoorbetaling bij ziekte.

Oplossen van ongeoorloofd verzuim

Als werkgever kun je ongeoorloofd verzuim op de werkvloer op diverse manieren proberen op te lossen. Ten eerste is het aan te raden om in een dergelijke situatie contact op te nemen met de betreffende medewerker, zodat de persoon in kwestie ook zijn of haar verhaal kan doen. Aan de hand hiervan kan je als werkgever de medewerker aansporen om weer te verschijnen op de werkvloer. Zodra het ongeoorloofd verzuim op deze wijze niet kan worden opgelost is er sprake van een arbeidsconflict. Het klinkt heftig, maar ontslag de volgende stap om te overwegen. Maar als werkgever is het lastig deze zaak te winnen. We vertellen je er graag meer over.

Medewerker ontslaan door ongeoorloofd verzuim

Het beëindigen van een dienstverband wanneer het gaat om ongeoorloofd verzuim van een medewerker is niet eenvoudig. In een dusdanige situatie dien je als werkgever een sterke zaak op te bouwen met eerdere waarschuwingen of verwijtbaar gedrag waardoor al eerder werd getwijfeld aan de instandhouding van het arbeidscontract.

Hebben jullie geen conflict, maar zit de medewerker in (voorlopige) hechtenis. Dan is dit ook van toepassing. Je kunt niet zomaar een medewerker ontslaan. Behalve dan wanneer de medewerker in hechtenis zit voor een overtreden wet een directe relatie heeft tot de werkplek.

ongeoorloofd verzuim ziek kind

Verschillende soorten van verzuim

Verzuim kan ingedeeld worden in verschillende categorieën. Misschien denk je dan aan ziekteverzuim, kort en lang verzuim of verzuimverlof, maar het kan ook worden ingedeeld in categorieën van ‘’waarheid’’. Kan een medewerker niet verschijnen op de werkvloer, omdat hij of zij daadwerkelijk ziek is dan wordt dit wit verzuim genoemd. Wanneer een medewerker zich onterecht ziekmeldt, noemen we dit zwart verzuim. Het gaat hier om situaties waarin bijvoorbeeld een ouder zich ziekmeldt omdat zijn of haar kind ziek is, maar er met de medewerker zelf eigenlijk niets aan de hand is. Dan heb je grijs verzuim, waarin de medewerker wel kán werken, maar zich toch heeft ziekgemeld. Een verkoudheid is hier een voorbeeld van. Afsluitend is er nog roze verzuim: een medewerker met taakcommitment die zich niet zomaar ziekmeldt. In deze kwestie verschijnt een zieke medewerker dus gewoon op de werkplek. Dit kan nadelig zijn voor je andere medewerkers, omdat er in sommige gevallen (zoals het griepvirus) sprake is van risico op besmetting.

Veelgestelde vragen over ongeoorloofd verzuim

Wanneer een medewerker zonder zonder toestemming of überhaupt zonder medeweten wegblijft van de werkplek. Tenzij hier een zeer goede reden voor is, zoals een spoedgeval.

Een medewerker ontslaan door ongeoorloofd verzuim is lastig, maar niet onmogelijk. Zorg wel dat je een uitgebreid dossier opbouwt en waarschuwingen geeft. Pas dan heb je kans dat de rechter je verzoek tot ontbinding van het contract goedkeurt.

Grijs verzuim is wanneer een medewerker zich ziekmeldt, maar eigenlijk wel in staat is om te werken. Denk hierbij aan een lichte verkoudheid of last van hoofdpijn. Vervelende kwalen, maar die het werk niet in de weg zouden moeten staan.