Jouw oude software is noggeld waard.

Jouw oude software is nog geld waard.

Ouderschapsverlof: wat je als werkgever moet weten

Gerelateerde artikelen
Deel via
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Kennisbank > Actueel > Ouderschapsverlof: wat je als werkgever moet weten

Voor ouders met jonge kinderen kan het vinden van een goede balans tussen werk en gezin een behoorlijke uitdaging zijn. Daarom is in de Nederlandse wetgeving het recht op ouderschapsverlof (onderdeel van Wettelijk verlof) opgenomen. Dit houdt in dat ouders recht hebben op extra verlofuren in de levensfase waarin hun kinderen nog klein zijn. In dit artikel vertellen we je alles wat je als werkgever moet weten over ouderschapsverlof: wanneer je medewerkers dit aan kunnen vragen, of je dit als werkgever ook mag weigeren, of je je medewerker tijdens het ouderschapsverlof door moet betalen en natuurlijk: wat er per 2 augustus 2022 verandert in de wettelijke regeling rondom het ouderschapsverlof.

Wat houdt ouderschapsverlof precies in?

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling voor ouders met kinderen onder de acht jaar. Ouders hebben voor ieder afzonderlijk kind recht op dezelfde hoeveelheid verlof. Dit geldt ook in het geval van een tweeling. Per kind mogen medewerkers 26 keer het aantal uren dat zij wekelijks werken opnemen aan verlof. Zowel vaders als moeders kunnen aanspraak maken op deze regeling en ook adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen vallen onder de verlofregeling. Vereiste daarvoor is wel dat deze kinderen officieel bij je medewerker inwonen. De toetsing hiervoor is dat de kinderen volgens de Basisregistratie Personen in hetzelfde huis wonen.

ouderschapsverlof

Waarom is ouderschapsverlof nodig?

Een kind krijgen is een belangrijke gebeurtenis in het leven van iedere ouder. Met de gezinsuitbreiding verandert er bovendien een hoop in de indeling van het dagelijks leven. Er komen meer zorgtaken bij en de ouders moeten samen uitzoeken hoe zij hun drukke banen moeten combineren met de opvoeding en het creëren van een warme thuissituatie waarin het kind gezond en veilig op kan groeien. Het ouderschapsverlof biedt ouders de mogelijkheid om meer tijd thuis door te brengen met hun gezin in de levensfase waarin hun kinderen nog klein zijn. Dit is natuurlijk van onschatbare waarde voor zowel ouder als kind. Ook als werkgever heb je hier belang bij: medewerkers die minder moeite hebben met het vinden van een prettige balans tussen hun professionele en persoonlijke leven, presteren zakelijk beter.

Wordt ouderschapsverlof betaald?

Tenzij je op eigen initiatief betaald ouderschapsverlof overeenkomt met je medewerker, hoef je als werkgever het verlof niet door te betalen. Ouderschapsverlof is dus in principe onbetaald. Maar per 2 augustus 2022 komt daar verandering in. Dan treedt namelijk een nieuwe regeling in werking, waarin het ouderschapsverlof deels uitbetaald wordt door de overheid. Dit doet de overheid omdat er nu nog te weinig gebruik wordt gemaakt van het ouderschapsverlof, waarschijnlijk omdat het voor veel ouders financieel onaantrekkelijk is.

Doorbetaald ouderschapsverlof per augustus 2022

Omdat ouders op dit moment niet doorbetaald worden gedurende het verlof, is het in de praktijk voor lang niet iedereen financieel haalbaar om ook daadwerkelijk gebruik te maken van de extra tijd met hun gezin. Daarom heeft het kabinet ervoor gekozen om per 2 augustus 2022 een deel van het ouderschapsverlof door te gaan betalen. Het idee is dat hiermee de financiële drempel om het verlof op te nemen wegvalt. De regeling is dan ook bedoeld om ouders te stimuleren om gebruik te maken van het verlof. De nieuwe regeling bevat negen doorbetaalde weken, die alleen opgenomen kunnen worden in het eerste levensjaar van het kind. Tijdens die negen weken krijgt je medewerker waarschijnlijk 70% van het normale loon doorbetaald. In de Eerste Kamer is een motie aangenomen voor de uitbetaling van 70% (in plaats van de eerder genoemde 50%), deze motie moet nog behandeld en begroot worden door de Tweede Kamer.

Het UWV is uiteindelijk verantwoordelijk voor het uitbetalen van het salaris. Neemt je medewerker deze weken niet op in het eerste jaar? Dan worden ze toegevoegd aan de onbetaalde 17 weken die nog steeds zonder betaling opgenomen kunnen worden totdat het kind acht jaar is.

Zo vraagt een medewerker het verlof aan

Je medewerkers moeten het ouderschapsverlof minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk bij je aanvragen. In de aanvraag moeten zij ook aangeven op welke manier zij de verlofuren willen spreiden. Je medewerkers hebben namelijk het recht om hier zelf invulling aan te geven op basis van hun persoonlijke situatie.

Het weigeren van ouderschapsverlof

Als werkgever mag je een verzoek tot ouderschapsverlof niet weigeren. Alleen als de uitvoering van de werkzaamheden binnen je organisatie ernstig in de problemen dreigt te komen, mag je met je medewerker in gesprek gaan over een andere spreiding van de aangevraagde uren. Als je hier aanleiding toe ziet, moet je dit wel uiterlijk vier weken voordat de medewerker met verlof gaat doen. In het geval dat jij en je medewerker het écht niet eens worden, moet een rechter zich over de zaak buigen. Gelukkig is dat in verreweg de meeste gevallen niet nodig.

Veelgestelde vragen over ouderschapsverlof

Iedere ouder heeft voor ieder kind (ook bij een tweeling) recht op 26 keer het aantal uren dat hij of zij wekelijks werkt aan ouderschapsverlof.

Nee, als werkgever zijnde mag je ouderschapsverlof niet weigeren. Je kunt wel in gesprek gaan met je medewerker over de gewenste spreiding van het verlof.

Per 2 augustus 2022 heeft iedere ouder recht op maximaal 9 weken doorbetaald ouderschap. Het gaat dan om 70% van het normale loon. Deze 9 weken moeten worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kindje.

Dit vind je misschien ook interessant

Salarisadministratie - Brochure Loket.nl accountantskantoren

Meer weten over Loket.nl?

Download de brochure

Aanmelden nieuwsbrief

  • Hidden

Download brochure

Ontdek alle soorten verlof in onze whitepaper

Bij het woord verlof denk je misschien al snel aan vakantie. Begrijpelijk! Toch zijn er nog heel wat andere soorten verlof. Denk maar eens aan zwangerschapsverlof, calamiteitenverlof en bijzonder verlof.

pop-up whitepaper alles weten verlofsoorten nw
logo inruilweken

Wat als overstappen naar nieuwe salarissoftware niet ingewikkeld is?

inruilweken demo
pop-up whitepaper bewaren medewerkersgegevens nw

Ontdek de regels en richtlijnen over het bewaren van medewerker-gegevens

Bij het in dienst nemen en hebben van medewerkers komen een hoop persoonsgegevens kijken. Digitale dossiers zijn een geschikte manier om documenten met persoonsgegevens veilig te bewaren. Maar hoe lang mag je persoonsgegevens eigenlijk bewaren?

pop-up whitepaper verlof regelen organisatie nw

Wil jij zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan de verlofadministratie van je organisatie?

Ontdek in onze whitepaper hoe jij verlof zo eenvoudig en efficiënt mogelijk inricht.

Download brochure

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.