Het personeelsbeleid is een belangrijk onderdeel van het organisatiebeleid. Zo’n beleid is er vaak in grotere organisaties en heeft direct betrekking op het personeel. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelmogelijkheden voor je medewerkers. Een goed personeelsbeleid heeft een positieve invloed op de medewerkers en dit werkt uiteindelijk weer positief door in je organisatie. Het vinden en binden van goed personeel is immers erg belangrijk voor elke ondernemer. In dit artikel gaan we in op waarom een personeelsbeleid zo belangrijk is en waar het toe kan leiden.

Tevreden en gemotiveerde medewerkers met een personeelsbeleid

Een van de grootste voordelen aan het voeren van een goed personeelsbeleid, is dat je op deze manier jouw medewerkers tevreden en gemotiveerd houdt. In een goed personeelsbeleid geef je duidelijkheid over onder andere:

Dit speelt niet alleen een rol bij het behouden van medewerkers, maar ook bij het aantrekken van nieuw personeel. Een overzichtelijk personeelsbeleid motiveert personeel ook om hun best te doen en zich in te zetten voor de organisatie. In een personeelsbeleid maak je namelijk duidelijk wat de focuspunten zijn, waardoor het voor een medewerker makkelijker is zich hiermee te identificeren.

Het creëren van overzicht

Door zoveel mogelijk te laten verlopen volgens vaste structuren, weten niet alleen je medewerkers waar ze aan toe zijn maar ervaar je zelf ook veel rust. Je creëert met een personeelsbeleid voor alle partijen overzicht. Door een duidelijk personeelsbeleid te voeren, kun je dus veel zorgen voorkomen. Veel zaken zijn al ver van tevoren in te plannen, zoals de jaarlijkse beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. Communiceer deze planning tijdig en hou je er ook aan. Vind je het lastig zulke dingen te onthouden en om zulke afspraken op tijd na te komen? In het personeelssysteem van Loket.nl kun je hier heel gemakkelijk signalen voor instellen. 

Geef medewerkers ook inspraak

Ga met je medewerkers in gesprek over wat zij graag terug zouden willen zien in het personeelsbeleid. Waar lopen ze tegenaan? Wat zouden ze verbeteren? Zo betrek je medewerkers niet alleen bij het bedrijf, maar ook in het proces naar een nog fijnere werkomgeving met elkaar. Ook dit punt draagt weer bij aan het verbeteren van de relatie tussen medewerker én jij als werkgever en de motivatie die hierbij komt kijken bij de medewerker.

personeelsbeleid

Waardering uitdragen naar medewerkers

Doordat je meer overzicht en rust ervaart met een goed en helder personeelsbeleid wordt het stukken eenvoudiger om te gaan sturen op resultaten. Brandjes blussen is niet nodig, waardoor er tijd over blijft voor positieve zaken. Deze rust werkt ook door op je personeel en medewerkers zullen waardering sneller voelen. Door een goed personeelsbeleid zal de medewerker voelen dat hij of zij van belang is voor de organisatie.

Voldoen aan wet- en regelgeving 

Er bestaan vele regels en wetten rondom personeel in dienst nemen, hebben en houden. Door de processen in je bedrijf goed in kaart te brengen en deze inzichtelijk te maken in het personeelsbeleid, en natuurlijk je salarisadministratie op orde te hebben voorkom je overtredingen van wet- en regelgeving en daarmee ook onrust in je bedrijf.

Groei door de inzet van een strategisch personeelsbeleid 

Alle eerdergenoemde punten stellen je in staat je bedrijf te laten groeien. Overzicht, gemotiveerde medewerkers en sturen op resultaten vormen namelijk een solide basis voor structurele groei van jouw business. Kan jouw personeel blijven groeien? Dan kan jouw bedrijf hoogstwaarschijnlijk ook steeds verder opschalen.