Re-integratie eerste spoor

Iedere medewerker kan een keer ziek worden, maar soms is het ziektebeeld zo dat iemand niet zomaar meer in zijn of haar eigen functie kan werken. Dit kan door een chronische ziekte zijn, maar bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van een ongeluk. Re-integreren is dan noodzakelijk en daarbij wordt dan in principe eerst gekeken naar mogelijkheden binnen het eigen bedrijf. Dit is het eerste spoor. Er wordt eerst onderzocht of de betreffende medewerker met aanpassingen in een soortgelijke functie kan terugkeren. Is dit geen optie, dan wordt er binnen het bedrijf gekeken naar andere functies die passend zouden kunnen zijn. Dan komen we bij het tweede spoor.

Wat is reintegratie tweede spoor?

Is het eerste spoor dus geen optie, dan wordt in het traject overgeschakeld naar re-integratie tweede spoor. Bij het tweede spoor wordt er gekeken naar mogelijkheden buiten het eigen bedrijf. Welke banen zijn er wel mogelijk met de lichamelijke klachten of beperkingen waar jouw medewerker mee te maken heeft? Het doel van het traject is altijd om een duurzame oplossing te vinden. Soms is het hiervoor nodig om een omscholingstraject te starten, andere keren kan iemand zo bij een ander bedrijf aan de slag.

Tweede spoor reintegratie

Verplichting voor de werkgever re-integratie tweede spoor

Als werkgever ben je verplicht om jouw medewerkers te helpen met re-integreren, zowel met het eerste spoor als met het tweede spoor. Dit heeft niet alleen voordelen voor de medewerker, maar ook voor jou als werkgever. Je hebt immers niets aan personeel dat wel op de loonlijst staat, maar dat niet kan werken. Span jij je bovendien niet genoeg in om te helpen met het re-integratietraject, dan kan dit leiden tot loonsancties van het UWV. Dit betekent dat jij langer loon door moet betalen en dat jouw medewerker in die periode geen recht heeft op een WIA-uitkering.

Hulp bij reintegratie tweede spoor

Soms kun je als werkgever zelf iets doen om te helpen bij het re-integreren, maar vaak kun je hier wel wat hulp bij gebruiken. Er zijn verschillende adviseurs en adviesbureaus die jou kunnen helpen bij een traject van re-integratie tweede spoor. Het voordeel van professionele hulp inschakelen, is dat zij veel meer ervaring met re-integratietrajecten hebben dan jij als werkgever. Hierdoor heeft het traject meer kans van slagen. Bovendien richten zij het traject ook zo in dat het voldoet aan de eisen vanuit de overheid. Zo voorkom je dat je te maken krijgt met sancties vanuit het UWV.

Veelgestelde vragen over Re-integratie Tweede Spoor

Een (zieke) medewerker die niet meer terug kan keren binnen de organisatie, gaat zich met hulp van de werkgever richten op een nieuwe functie buiten de huidige organisatie. Stappen die hierin vaak worden genomen is zelfonderzoek van de medewerker (wie ben ik, wat zijn mijn doelen en waar ben ik goed in?) en bijvoorbeeld het opzetten van een goede cv en motivatiebrief. In dit proces wordt de medewerker ondersteunt door de werkgever, en vaak een extern ingeschakeld bureau.

Het traject rondom het zoeken van een nieuwe baan buiten de huidige organisatie en de begeleiding hierin duurt 6 maanden tot maximaal 12 maanden.

Nee, een medewerker mag dit traject niet weigeren. Het hoort bij de Wet verbetering poortwachter.