Reiskostenvergoeding 2024

Per 1 januari 2024 is de reiskostenvergoeding van maximaal €0,21 naar maximaal €0,23 per kilometer. De reden van deze stijging is de inflatie. Door het verhogen van deze reiskostenvergoeding worden medewerkers gecompenseerd voor hogere reiskosten in de vorm van brandstof, energie en / of openbaar vervoer.

Wat is een onkostenvergoeding precies?

We beginnen met de vraag wat een onkostenvergoeding voor medewerkers precies is. In principe gelden onkostenvergoedingen als indirecte loonkosten, wat inhoudt dat ze samenhangen met de situatie van je medewerkers. Medewerkers maken bepaalde kosten bij het uitoefenen van hun baan en worden daarvoor gecompenseerd. Die kosten moeten in principe worden gedeclareerd door de medewerker, maar je kan er als werkgever ook voor kiezen om een vaste onkostenvergoeding te geven. Dit is bij de vaste reiskostenvergoeding gebruikelijk, omdat de woon-werk afstand in principe elke maand hetzelfde is. Je moet altijd kunnen aantonen dat de vergoeding direct te relateren is aan de gemaakte kosten van de medewerker. Controleer daarom ook regelmatig of de vergoedingen nog kloppen, en pas deze altijd aan bij verandering van functie. Zeker nu er steeds meer medewerkers (structureel) meer thuiswerken. Voor een thuiswerkdag mag je namelijk geen reiskostenvergoeding betalen, wel kun je ervoor kiezen een thuiswerkvergoeding (van maximaal €2,35 per dag onbelast in 2024) uit te betalen.

Daarnaast moeten vergoedingen ook worden aangepast bij veranderingen in de persoonlijke situatie van medewerkers. Als een medewerker bijvoorbeeld verhuist, zal de reiskostenvergoeding moeten worden aangepast op basis van de nieuwe afstand tussen woning en werk. Deze aanpassing moet binnen maximaal 6 weken gedaan worden om een boete van de Belastingdienst te voorkomen.

Reiskostenvergoeding en de belasting

Een aantal onkostenvergoedingen worden als loon gezien, waarover normale loonbelasting en verzekeringen dienen te worden ingehouden. Daarnaast heb je ook nog onkostenvergoedingen buiten het normale salaris om, die niet vaak belast zullen zijn. Zaken als werkkleding, kosten voor zakelijke reizen of vergoedingen voor eten worden niet belast. Kies je er als werkgever voor om je medewerkers een sportabonnement te geven, dan is dit wel belast. Het grootste deel van de onkostenvergoedingen zijn gerichte vrijstellingen, waarover geen belasting of premies worden betaald. Buiten die gerichte vrijstellingen valt alles binnen de WKR tot het loon. Binnen de WKR heb je als werkgever een vrije ruimte, die je mag besteden naar eigen invulling.

reiskostenvergoeding

Ziekte of langdurige afwezigheid van een medewerker en reiskostenvergoeding

Wat moet je als werkgever doen in het geval van ziekte of andere langdurige afwezigheid van een medewerker? De vergoede kosten worden in dat geval waarschijnlijk niet gemaakt door de medewerker. De normale vergoeding mag nog tot 6 weken worden doorbetaald, daarna wordt het gezien als belast loon. Uitzonderingen zijn kosten die aantoonbaar doorlopen tijdens de afwezigheid. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vergoedingen voor abonnementen die niet tijdelijk stopgezet kunnen worden.

Tips om het declareren van de reiskostenvergoeding goed te laten verlopen

De praktijk leert ons dat het declareren van onkosten door medewerkers regelmatig misgaat. Om die reden raden we altijd aan om duidelijke richtlijnen en regels op te stellen over wat er wel en niet gedeclareerd mag worden, en hoe dat precies moet gebeuren. Maak ook afspraken over de termijn waarin medewerkers gemaakte kosten moeten declareren, om te voorkomen dat medewerkers maanden later nog zaken gaan declareren. Dit is als werkgever namelijk veel lastiger te controleren. Om dezelfde reden is het ook verstandig om ingediende declaraties direct te controleren, en indien nodig zo snel mogelijk contact op te nemen met de medewerker bij vragen of onduidelijkheden. Op die manier kun je zoveel mogelijk fouten en problemen voorkomen.

Onze tip is het gebruiken van slimme software. Software waarin medewerkers een eigen toegang hebben en zelf declaraties kunnen indienen, inclusief bewijsstuk. Dit kan dan vervolgens goedgekeurd worden door de manager / leidinggevende, waardoor het verwerkt kan worden in de salarisadministratie.

Veelgestelde vragen over reiskostenvergoeding

Reiskostenvergoeding is een voorbeeld van een onkostenvergoeding. Deze wordt betaald aan de medewerker om deze vergoeden in kosten voor reizen die gemaakt worden in het kader van het werk.

In 2024 is de maximale onbelaste reiskostenvergoeding €0,23.