Wat is een tewerkstellingsvergunning?

Een tewerkstellingsvergunning (ook wel afgekort als TWV) is een werkvergunning die je nodig hebt als je een buitenlandse medewerker wilt aannemen. Het is eigenlijk een werkvergunning die iemand uit het buitenland nodig heeft om te bewijzen dat hij in Nederland (voor jou) mag werken.

Wanneer heeft iemand een TWV nodig?

Iemand heeft een tewerkstellingsvergunning nodig om bij je te komen werken als hij of zij afkomstig is uit een land buiten de EU / Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland en geen verblijfsvergunning heeft. Het aanvragen van een TWV gaan via het UWV.

Als je iemand inhuurt via een tussenpersoon (bijvoorbeeld een uitzendbureau) of een project laat uitvoeren door een andere onderneming, kan de tussenpersoon of het bedrijf dat het werk uitvoert ook zelf een TWV aanvragen bij het UWV. Natuurlijk is het verstandig om te checken of dit goed geregeld is.

Zodra de tewerkstellingsvergunning toegekend is, is deze werkvergunning een jaar geldig. Let op: dat betekent niet dat iemand een jaar lang voor je mag werken. Meer daarover onder het kopje: hoe lang is een TWV geldig?

Als iemand uit de EER of Zwitserland komt, heeft die persoon geen werkvergunning nodig: een geldig paspoort of identiteitsbewijs is dan genoeg. Bekijk hier welke landen tot de EER behoren.

Hoe lang is een TWV geldig?

Iemand van buiten de EU/EER of Zwitserland mag met een tewerkstellingsvergunning tot 90 dagen voor je werken. Als hij of zij langer voor je wil werken en geen verblijfsvergunning heeft, dan heeft deze medewerker een andere werkvergunning nodig: Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Omdat het hier ook gaat om een tijdelijke verblijfsvergunning, vraag je deze werkvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De medewerker die je op het oog hebt, mag dit ook zelf doen.

Tewerkstellingsvergunning verlopen

De tewerkstellingsvergunning verloopt op het moment dat:

  • de geldigheidsdatum in het verleden ligt
  • de medewerker andere werkzaamheden gaat doen dan in de TWV vastgelegd is

Zorg dus dat je altijd noteert hoe lang een TWV geldig is, zodat je precies weet tot wanneer de medewerker in kwestie voor je kan blijven werken.

TWV

Geen TWV nodig

In veel gevallen heeft een buitenlandse medewerker geen werkvergunning nodig. Een paar voorbeelden:

Statushouders

Iemand die van buiten de EU/EER of Zwitserland maar wel in het bezit is van een verblijfsvergunning, hoeft geen tewerkstellingsvergunning te hebben. Zo’n persoon is een statushouder en heeft daardoor in principe dezelfde status als een Nederlander. Iemand met een verblijfsvergunning heeft als het goed is de aantekening op zijn documenten staan: ‘Arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist’. Dit kun je eenvoudig controleren als je iemand in dienst neemt.

Asielzoekers: wel een TWV

Personen die nog in hun aanvraagprocedure zitten, hebben nog geen verblijfsvergunning. Als je een asielzoeker in dienst wilt nemen, heb je dus wel een tewerkstellingsvergunning nodig. In sommige gevallen kun je een asielzoeker werk voor je laten doen. Er gelden wel aanvullende voorwaarden als je een asielzoeker in dienst wilt nemen. De asielzoeker moet bijvoorbeeld minstens 6 maanden onderweg zijn in zijn asielaanvraag. De maximale tijd dat hij of zij mag werken was 24 weken over een periode van 52 weken. Momenteel is hier geen maximale tijdslimiet meer van toepassing. Zij mogen in principe gewoon het hele jaar werken. En hij of zij moet dus een geldige TWV hebben.

Medewerkers uit Europa

Dankzij verdragen die zijn opgesteld, is het relatief eenvoudig om iemand uit landen in dienst te nemen die deel uitmaken van de EU/EER of uit Zwitserland komen. Binnen deze landen geldt er vrij verkeer van personen, diensten en goederen. Dat maakt het allemaal een stuk makkelijker.

Personen uit Oekraïne

Oekraïne maakt geen deel uit van de EU of EER. Toch mogen Oekraïners sinds 1 april 2022 zonder tewerkstellingsvergunning werken in Nederland. De logische verklaring hiervoor is natuurlijk de situatie in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die hiervan het gevolg is. Vluchtelingen uit dat land vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de EU. Je moet als werkgever wel aan het UWV melden dat je een vluchteling uit Oekraïne in dienst neemt. Verder moet deze medewerker ook een arbeidsovereenkomst krijgen.

Kennismigranten

Personen met een hoge opleiding die in Nederland komen wonen en werken hebben ook geen TWV nodig. Wel moet je als werkgever een aantal zaken voor ze regelen, zoals een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), een verblijfsvergunning en een arbeidsovereenkomst (met passend loon voor kennismigranten).

Tewerkstellingsvergunning aanvragen

De aanvraag van een TWV gaat via het UWV. Het UWV stelt een paar eisen:

  • De medewerker in kwestie heeft een geldige verblijfsvergunning
  • De werkgever houdt zich aan de arbeidsvoorwaarden
  • De werkgever heeft de afgelopen 5 jaar geen boete gehad vanwege overtreding van de arbeidswetgeving

Vervolgens moet je in de aanvraag aangeven voor welke categorie medewerker je een aanvraag indient. Vervolgens zie je dan welke speciale voorwaarden er gelden per categorie.

Minimumloon

Je wilt de papieren van je medewerkers op orde hebben, zodat je helemaal voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Maar vergeet ook niet andere wetgeving te respecteren, bijvoorbeeld over het minimumloon. Ook iemand met een TWV heeft er recht op minstens het minimumloon te ontvangen. Natuurlijk moet je je verder ook aan alle andere verplichte arbeidsvoorwaarden houden.

lightbulb-alt

Medewerkers in dienst die geen Nederlands spreken en vragen hebben over de loonstrook? Wij hebben een handige infographic met uitleg over de loonstrook beschikbaar in het Engels, Duits en Frans.

Goed personeel vinden

Goed personeel ligt niet voor het oprapen. En meer diversiteit op de werkvloer blijkt een toevoeging op elke organisatie. Reden te meer dus om elke mogelijkheid om goed personeel te vinden, open te houden. Goed gebruikmaken van de tewerkstellingsvergunning is zeker een mooie optie om meerdere personen een kans te bieden binnen jouw bedrijf.

Veelgestelde vragen over de tewerkstellingsvergunning (TWV)

Een Tewerkstellingsvergunning (TWV) is een document dat door het UWV wordt verstrekt en waarmee een werkgever de toestemming krijgt om een medewerker van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland in dienst te nemen. Het is een essentieel document voor het legaal in dienst hebben van dergelijke medewerkers.

Een TWV is vereist wanneer een werkgever een medewerker van buiten de EER of Zwitserland in dienst wil nemen, tenzij er specifieke uitzonderingen of vrijstellingen van toepassing zijn. Dit zorgt ervoor dat de arbeidsrechten van de medewerker worden beschermd en dat de werkgever voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Een TWV kan worden aangevraagd bij het UWV. De werkgever moet een specifiek aanvraagformulier invullen en de benodigde documentatie verstrekken. Dit omvat informatie over de medewerker, de aard van het werk en waarom er geen geschikte kandidaten binnen de EER of Zwitserland beschikbaar zijn.