Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Iedereen die in loondienst werkt, bouwt vakantiedagen op. Eigenlijk zijn er twee soorten vakantiedagen:

  • Wettelijke vakantiedagen
  • Bovenwettelijke vakantiedagen

Er is veel te zeggen over vakantiedagen. Maar in het kort komt het hierop neer: je medewerker heeft volgens de wet recht op een bepaald aantal vakantieuren per jaar, namelijk 4 keer het aantal gewerkte uren per week. Iemand met een 40-urige werkweek heeft dus recht op 160 uur vakantie per jaar. Dat komt neer op 20 dagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen die je medewerker extra krijgt. Sommige werkgevers geven hun medewerkers bijvoorbeeld 40 uur extra. Dan heeft die medewerker dus 5 vakantiedagen extra.

Vakantiedagen kopen

Bij vakantiedagen kopen, koopt een medewerker dus extra vakantiedagen. Dat kan interessant zijn als een medewerker langere tijd op vakantie wil. En een medewerker die juist wat meer wil verdienen, kan een paar van zijn of haar vakantiedagen juist verkopen.

Geen verplichte regeling

De optie om vakantiedagen te kunnen kopen en verkopen is geen verplichte regeling. Je kunt ervoor kiezen om dit aan je medewerkers aan te bieden. Het kan ook zijn dat hier regels over staan in de cao. Als er niets over staat in de cao maar je wilt de optie wel aanbieden, dan zul je dit in het arbeidscontract of het personeelsreglement moeten vastleggen.

Vakantiedagen kopen en verkopen: welke vakantiedagen?

Welke vakantiedagen mag je medewerker kopen of verkopen? Zoals eerder genoemd zijn er twee soorten vakantiedagen: wettelijke en bovenwettelijke. Bij vakantiedagen kopen of verkopen mag het alleen gaan om bovenwettelijke vakantiedagen. Dus wettelijke vakantiedagen mogen niet gekocht of verkocht worden. Dat is omdat deze wettelijke vakantiedagen ook echt bedoeld zijn voor de rust van de medewerker.

Wat kost het?

Vakantiedagen kopen kost je medewerker geld: het uurloon voor een uur, om precies te zijn. Bij sommige bedrijven kunnen medewerkers de extra vakantiedagen / -uren betalen met een individueel keuzebudget. Daardoor gaat de gekochte vakantietijd niet van het nettosalaris af.

Aandachtspunten als je het wilt toestaan

Vind je het een sympathiek idee om je medewerkers toe te staan om bovenwettelijke vakantiedagen te kopen of verkopen? Dan staat niets je in de weg om van start te gaan. Houd wel rekening met een aantal zaken:

Geen wettelijke regeling

Er zijn geen wettelijke regels voor het kopen en verkopen van vakantiedagen. Je moet het daarom zelf goed regelen. Iets belangrijks om in gedachten te houden: wat wel van je verwacht wordt, is dat je medewerkers gelijk behandelt. Dat valt onder de eisen van goed werkgeverschap.

Check de cao

Voordat je verdergaat met het verzinnen van jouw regeling voor het verkopen en kopen van vakantiedagen, is het goed om na te gaan of de cao al iets over dit onderwerp zegt. Zo ja, dan hoef je zelf niet het wiel uit te vinden. Vaak staat in de cao ook het maximum aantal dagen dat iemand mag kopen of verkopen.

vakantiedagen kopen en verkopen

Niet onder het minimumloon

Let ook op dat je medewerker door vakantiedagen te kopen niet onder het minimumloon uitkomt.

Vakantiedagen schenken

Sommige werkgevers hebben ook de optie opgenomen om vakantiedagen te schenken. Let wel, het gaat hier weer om bovenwettelijke vakantiedagen. Zo kunnen collega’s bijvoorbeeld een gebaar maken naar een medewerker die extra tijd kwijt is aan de zorg voor een naaste.

Leg dingen goed vast

Het is belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is wat de regels zijn. Je kunt dat bijvoorbeeld doen in een personeelshandboek of op een andere plek waar je medewerkers de regels makkelijk kunnen terugvinden.

Hoe duidelijker de voorwaarden zijn, hoe makkelijker het ook is om je er objectief aan te houden. Een paar vragen om over na te denken:

  • Hoeveel vakantiedagen mag iemand maximaal kopen of verkopen?
  • Hoe kan iemand een aanvraag indienen om vakantiedagen te kopen of verkopen?
  • Wat kost een vakantiedag?
  • Hoe rekent iemand een vakantiedag af?
  • Wat als iemand een gekochte vakantiedag toch niet gebruikt?
  • Hoe lang zijn de gekochte dagen houdbaar?

Je wilt niet dat er conflicten ontstaan omdat de regels niet duidelijk zijn. Hoe beter je dingen vastlegt, hoe beter het is.

Gelijke behandeling

De gelijke behandeling kwam eerder in het artikel al even langs. Dit is een zeer belangrijk aspect van de regeling in verband met vakantiedagen kopen en verkopen. Je wilt de een niet voortrekken boven de ander. Je kunt een gelijke behandeling garanderen door objectieve criteria op te stellen. Dus, wanneer is vakantiedagen kopen toegestaan? Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen medewerkers die fulltime of parttime werken

Verschillende functiegroepen

Wat wel mogelijk is, is een onderscheid te maken tussen verschillende functiegroepen. Je moet daarbij wel objectief kunnen verklaren waarom de ene groep wel in aanmerking komt voor vakantiedagen kopen en verkopen en waarom de andere groep niet.

Vragen rondom vakantiedagen
whitepaper

Vragen rondom vakantiedagen

Download whitepaper

Vakantiedagen kopen: secundaire arbeidsvoorwaarde

De optie om extra vakantiedagen te kopen of om vakantiedagen te verkopen kan interessant zijn voor een medewerker. Het betekent dat je net wat langer op vakantie kunt als je dat wilt of wat vaker een dagje vrij kunt nemen buiten de vakantieperiodes om. Vandaar dat deze optie een mooie aanvulling kan zijn van het pakket secundaire arbeidsvoorwaarden die je je medewerkers aanbiedt.