Bijzonder verlof overlijden

Er wordt, zowel in de cao als de wet, onderscheid gemaakt in verschillende groepen dierbaren om het bijzonder verlof te bepalen. Ondanks dat deze in sommige situaties niet volledig correspondeert met de emotionele schade die het een medewerker kan aanrichten. Er zijn situaties waarin medewerkers meer affiniteit hebben met iemand uit een tweede of derde graad dan de eerste graad. Het benodigde verlof bij overlijden kan daarom ook per situatie verschillen, maar dit zal dan in goed overleg tussen werkgever en medewerker moeten plaatsvinden.

In de cao staat vaak beschreven dat een medewerker vier dagen verlof bij overlijden krijgt van een aan- of bloedverwant binnen de eerste graad. Deze dagen zijn over het algemeen standaard ingedeeld vanaf het overlijdensmoment tot aan de ceremonie. Voor aan- of bloedverwanten binnen de tweede graad geldt de helft van de verlofdagen, namelijk twee dagen. Voor aan- en bloedverwanten in de 3e en 4e graad geldt één dag, de dag van de uitvaart.

Zodra een cao niet van toepassing is op jouw organisatie of dat er binnen de cao niet specifiek wordt geschreven omtrent overlijden verlof dan kan een medewerker het korte verzuimverlof raadplegen. De regels aanvullend op dit verlof bij overlijden staan hieronder beschreven.

verlof bij overlijden

Bloedverwantschap van belang bij verlof bij overlijden

Verlof bij overlijden wordt onder andere toegeschreven aan bloedverwantschap, net als aanverwantschap maar deze termen betekenen iets anders. De term bloedverwantschap betekend letterlijk de relatie tussen 2 mensen waarvan 1 afstamt van de ander. Bijvoorbeeld vader en dochter, dit wordt ook wel een rechte lijn genoemd. Naast de rechte lijn heb je ook nog de zijlijn, deze 2 mensen stammen niet van elkaar af maar delen wel hun voorouder(s). Dit zijn bijvoorbeeld twee zussen. Het bijzonder verlof is voor elke graad weer anders.

Graden van bloedverwantschap

Eerste graad

 • (adoptie)kinderen;
 • (adoptie)ouders.

Tweede graad

 • broers en zussen;
 • kleinkinderen;
 • grootouders.

Derde graad

 • ooms en tantes (broers of zussen van de ouders);
 • neven en nichten (kinderen van broers of zussen);
 • overgrootouders;
 • achterkleinkinderen.

Vierde graad

 • oudooms en oudtantes (ooms en tantes van de ouders);
 • neven en nichten (kinderen van broers of zussen van de ouders);
 • achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen);
 • betovergrootouders.
Soorten verlof
whitepaper

Soorten verlof

Download whitepaper

Aanverwantschap verlof bij overlijden

De relatie tussen de medewerker en de bloedverwanten van zijn of haar echtgenoot zijn beschreven in het aanverwantschap. Deze ontstaat enkel bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Let op: deze aanverwantschap vervalt niet zodra een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt beëindigd. Ook voor deze graden geldt bijzonder verlof.

Graden van aanverwantschap

Eerste graad

 • (adoptie)kinderen van de partner;
 • (adoptie)ouders van de partner;
 • partner van de (adoptie)kinderen (schoonzoon of schoondochter).

Tweede graad

 • broers en zussen van de partner;
 • kleinkinderen van de partner;
 • grootouders van de partner.

Derde graad

 • ooms en tantes van de partner (broers of zussen van de ouders);
 • neven en nichten van de partner (kinderen van broers of zussen);
 • overgrootouders van de partner;
 • achterkleinkinderen van de partner.

Vierde graad

 • oudooms en oudtantes (ooms en tantes van de ouders) van de partner;
 • neven en nichten (kinderen van broers of zussen van de ouders) van de partner;
 • achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen) van de partner;
 • betovergrootouders van de partner.

In het kort

Verlof bij overlijden hangt dus erg af van welk bloed- of aanverwantschap je medewerker met de overleden persoon heeft. Het aantal vrije dagen is in veel gevallen 4 voor de eerste graad, 2 voor de tweede graad en één voor de derde en vierde graad. Naast deze regels is het van groot belang om te communiceren met de medewerker en aan te voelen wat hij / zij nodig heeft. Besef goed dat bij het overlijden van een naaste het werk even niet op nummer één staat, en heb daar respect voor.