Voor wie is een verzuimverzekering?

Als je een bedrijf hebt en je hebt vast personeel aangenomen, dan loop je altijd het risico dat een medewerker ziek wordt. Een zieke medewerker kan bij bedrijven de bedrijfsvoering enorm verstoren. Dat geldt vooral voor werkgevers met een klein aantal medewerkers. Bij plotselinge uitval van een medewerker kunnen de kosten van een afwezige medewerker snel oplopen. Dat wordt niet eens alleen veroorzaakt door het gemiste werk, maar ook door de werkachterstand die daarop volgt. Eén dag afwezigheid van een medewerker kan je al makkelijk €250 kosten. Als je daarbij bedenkt dat je in Nederland een zieke medewerker voor 2 jaar tenminste 70% van zijn loon moet doorbetalen, kan dat fikse financiële schade opleveren aan je bedrijf. En als je medewerker eenmaal klaar is om gere-integreerd te worden, moeten de kosten voor begeleiding in dat traject ook door jou betaald worden. Al met al geeft dit stof tot nadenken voor kleinere bedrijven.

Is een verzuimverzekering verplicht voor werkgevers?

Een verzuimverzekering of ziekteverzuimverzekering is niet verplicht. Maar je doet er goed aan om aandacht te besteden aan de prognose voor je bedrijf bij uitval van een of meerdere medewerkers. Je kunt maar beter goed voorbereid zijn, dat geeft een zeker gevoel.

Wat is er verzekerd als ik een verzuimverzekering afsluit?

Het belangrijkste voordeel van een verzuimverzekering is het afdekken van het financieel risico. Je bedrijf loopt minder gevaar bij problemen door ziekte of arbeidsongeschiktheid van je medewerkers. Een goede verzekering dekt tenminste 70% van het loon gedurende de eerste 2 jaar van afwezigheid door ziekte. Dat houdt in dat je wel met minder mankracht werkt, maar dat je in ieder geval financieel een minder groot risico loopt. Daarnaast bieden verzekeraars programma’s voor preventie van ziekteverzuim, begeleiding en re-integratie waar je gebruik van kunt maken. Vooral verzekeringen met arbodienstverlening zijn hierin gespecialiseerd. Na twee jaar hoef je overigens niet meer te betalen als je medewerker nog steeds ziek is. 

De meeste verzekeringen hebben wel een eigen risico. Dat kan betekenen dat je moet doorbetalen voor de eerste dagen dat je medewerker ziek is geworden. Bij sommige verzekeraars is er een maximum bedrag aan wat de verzekering uitkeert. Daarom is het goed om de tijd te nemen en de aanbieders van verschillende pakketten verzekeringen te vergelijken. Er zijn grote verschillen in voorwaarden daar waar het langdurig verzuim betreft, of juist vaker voorkomend kort verzuim.

Verzuimverzekering voor werkgevers

Lees altijd eerst de polisvoorwaarden!

Wat er precies door jouw verzuimverzekering gedekt zal worden, hangt sterk af van je verzekeringsmaatschappij. Alles wat je moet weten vind je in de polisvoorwaarden, die je dus echt altijd zorgvuldig moet lezen. Alleen dan kun je een maatschappij kiezen die past bij de behoefte van jouw bedrijf. Overigens kun je ook altijd een onafhankelijk adviseur vragen om advies.

Wat wordt vaak niet automatisch verzekerd?

Medewerkers die ziek worden voordat de ingangsdatum van de verzekering valt, zijn uiteraard niet verzekerd. Hetzelfde geldt voor een directeur of grootaandeelhouder van je bedrijf, als die ziek wordt is hij of zij niet verzekerd. Voor jezelf als eigenaar van je bedrijf kun je een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Wat ook niet verzekerd is, is een medewerker die opzettelijk arbeidsongeschikt is geworden. Ook mensen die geen medewerker van jouw bedrijf zijn, zullen niet verzekerd zijn. Daaronder valt ook je partner of iemand die zelfstandig opereert, zoals een ZZP-er.

Verzekeringen voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)

Als je een zelfstandige beroepsbeoefenaar zonder personeel bent, dan ben je niet beschermd tegen inkomensverlies bij ziekte of als je een ongeluk krijgt. Je kunt als zzp’er je inkomen echter wel verzekeren door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of met een alternatieve vorm van verzekeren zoals “crowdsurance”. De meest bekende “crowdsurance” vorm is het zogenaamde broodfonds, maar gelukkig zijn er steeds meer alternatieven om uit te kiezen om je bij aan te sluiten. Dit soort verzekeringen beschermen je tegen eventueel inkomensverlies.

Verzekeringen voor directeuren of grootaandeelhouders

DGA’s (grootaandeelhouders) zijn niet gedekt door een normale ziekteverzuimverzekering. Voor deze mensen moet je een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Wat kost een verzuimverzekering?

De hoogte van je verzuimverzekering wordt bepaald door het soort bedrijf dat je hebt, de samenstelling van je personeel en de cijfers over het ziekteverzuim van jouw bedrijf van de afgelopen jaren. Verder is natuurlijk de dekkingsgraad en het type van je verzekering van belang voor het vaststellen van de premie. Je kunt online kostenindicaties vinden zodat je een idee hebt wat de gemiddelde kosten zijn voor jouw branche.