Vrije dagen 2022 – Hoe zit het met vakantiedagen?

Iedereen die werkt, bouwt vakantiedagen op. Die vakantiedagen kan de medewerker inzetten om ofwel losse dagen, ofwel een of meerdere weken achter elkaar vrij te nemen. Medewerkers hebben het wettelijke recht een periode van minimaal twee weken aaneengesloten vakantie te nemen. Er zijn twee soorten vakantiedagen: wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

lightbulb-alt

Meer weten over wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen? Lees dan ons artikel over wettelijk en bovenwettelijk verlof.

ATV-dagen

Naast de vakantiedagen kan een medewerker ook atv-dagen opbouwen. Deze dagen zijn veelal een compensatie voor onbetaald overwerk. Ook kan een deel van de gewerkte uren uitbetaald worden in de vorm van vrije dagen. Dan staat er bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst dat er 38 uur gewerkt wordt, terwijl dat in de praktijk veertig uur is. De twee uur die extra wordt gewerkt, krijgt de medewerker terug in vrije tijd. Het is niet wettelijk verplicht om medewerkers atv-dagen te geven. Of dat gebeurt, hangt af van de afspraken in de cao of arbeidsovereenkomst.

vrije dagen 2022

Verplichte vrije dagen 2022

Werkgevers hebben de mogelijkheid bepaalde dagen aan te wijzen waarop de medewerkers verplicht vrij moeten nemen. De niet-gewerkte uren worden dan van het saldo van de vakantie-uren afgetrokken. Dit moet dan wel zo afgesproken zijn in de cao of het arbeidscontract. Ook moet er afgesproken zijn hoeveel dagen de werkgever mag aanwijzen als verplichte vrije dag en moet ruim van tevoren aangegeven worden om welke dagen het gaat. De vrijdag na Hemelvaartsdag is een typische dag die vaak verplicht vrij wordt gegeven maar deze mogelijkheid zou bijvoorbeeld ook ingezet kunnen worden als Koningsdag op een dinsdag valt, op de dag voor Kerst of op oudjaarsdag.

Dit zijn de feestdagen in 2022

Feestdagen zijn in Nederland geen verplichte vrije dagen, hoewel het soms wel zo lijkt. In de cao of arbeidsovereenkomst wordt afgesproken op welke feestdagen de medewerker vrij krijgt. Op deze dagen krijgt de medewerker normaal doorbetaald. Nederland kent de volgende officiële feestdagen 2022:

  • Nieuwjaarsdag: zaterdag 1 januari 2022
  • Goede Vrijdag: vrijdag 15 april 2022
  • Pasen: zondag 17 en maandag 18 april 2022
  • Koningsdag: woensdag 27 april 2022
  • Bevrijdingsdag: donderdag 5 mei 2022
  • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022
  • Pinksteren: zondag 5 en maandag 6 juni 2022
  • Kerstmis: zondag 25 en maandag 26 december 2022

Voor de meeste van deze dagen geldt dat ze in veel cao’s als vrije dag worden aangemerkt. Een uitzondering is Goede Vrijdag. Op deze dag moeten de meeste mensen gewoon werken. Scholen zijn vaak wel gesloten. Ook Bevrijdingsdag is niet vanzelfsprekend een vrije dag. In veel cao’s staat dat dit alleen in lustrumjaren een vrije dag is, dus elke vijf jaar. Dat betekent dat dit dus voor veel medewerkers niet valt onder de vrije dagen 2022.