Feestdagen en vakantiedagen

Jouw medewerkers willen natuurlijk elk jaar op vakantie. Bovendien zijn er verschillende feestdagen, waarop ze standaard vrij hebben. Om te zorgen dat jij duidelijk hebt op welke vrije dagen jouw medewerkers recht hebben, hebben wij een overzicht gemaakt van de vrije dagen in 2023.

lightbulb-alt

Meer weten over wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen? Lees dan ons artikel over wettelijk en bovenwettelijk verlof.

Verplichte vrije dagen 2023

Verplichte vrije dagen bestaan niet in Nederland. Elk jaar worden wel de wettelijke feestdagen vastgesteld. Dit zijn de dagen waarop de meeste mensen vrij zijn, behalve in bepaalde sectoren zoals de zorg, het openbaar vervoer en de horeca. Het zijn dus geen verplichte vrije dagen. Of je jouw medewerkers deze dagen vrij moet geven, hangt onder andere af van de CAO waar je aan verbonden bent of wat er in het contract van de medewerker staat. Ook kan je de vaste vrije dagen vastleggen in het personeelshandboek. In je werkplanning moet je rekening houden met de dagen waarop er niet gewerkt wordt. Voor 2023 zijn de volgende officiële feestdagen vastgesteld.

vrije dagen 2023

Officiële vrije dagen 2023

Feestdagen zijn in Nederland geen verplichte vrije dagen, hoewel het soms wel zo lijkt. In de cao of arbeidsovereenkomst wordt afgesproken op welke feestdagen de medewerker vrij krijgt. Op deze dagen krijgt de medewerker normaal doorbetaald. Nederland kent de volgende officiële feestdagen 2022:

  • Nieuwjaarsdag: zondag 1 januari 2023
  • Goede Vrijdag: vrijdag 7 april 2023
  • Pasen: zondag 9 en maandag 10 april 2023
  • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
  • Bevrijdingsdag: vrijdag 5 mei 2022
  • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
  • Pinksteren: zondag 28 en maandag 29 mei 2023
  • Kerstmis: maandag 25 december en dinsdag 26 december 2023

Goede Vrijdag is in de meeste CAO’s geen vaste vrije dag, maar sommige sectoren zijn deze dag wel vrij. Bevrijdingsdag is meestal slechts een keer in de vijf jaar een vrije dag, in 2023 is dat niet het geval, pas in 2025 weer. Als werkgever staat het je vrij om naast deze vrije dagen ook extra dagen als vaste vrije dag te geven. De vrijdag na Hemelvaartsdag of een dag voor of na kerst zijn dagen die vaak extra vrij worden gegeven.

Werken op officiële feestdag in 2023

In sommige sectoren is het gebruikelijk om te werken op feestdagen, bijvoorbeeld in de horeca of de zorg. Maar ook als er geen afspraken in de CAO zijn om te werken op feestdagen kan je je medewerkers vragen deze dagen toch te komen werken. In sommige gevallen mag je ze het zelfs verplichten. Hier zijn wel regels aan verbonden. Je mag bijvoorbeeld niet steeds dezelfde medewerkers vragen om deze dagen te werken. Daarnaast kan je verplicht zijn om je medewerker een toeslag te betalen als dit is vastgelegd in het contract of de CAO. Je medewerker kan bijvoorbeeld recht hebben op anderhalf of zelfs twee keer het normale uurloon. Ook kan vastgelegd zijn dat een medewerker vrije uren krijgt.

Zelf in te plannen vrije dagen 2023

Naast de vastgelegde vrije dagen hebben jouw medewerkers vrije dagen die ze zelf in mogen plannen, uiteraard in overleg met hun collega’s en met jou als werkgever. In Nederland is het verplicht om je medewerkers minimaal 20 vrije dagen te geven, maar 25 vrije dagen is ook gebruikelijk. Het aantal vrije dagen of uren is vastgelegd in het contract van je medewerker, het personeelshandboek of de CAO. Veel medewerkers zullen hun vakantiedagen op willen nemen tijdens de schoolvakanties, zeker als ze schoolgaande kinderen hebben. De schoolvakanties worden elk jaar opnieuw per regio vastgelegd. Voor de zomer- en kerstvakantie zijn de scholen verplicht zich aan deze planning te houden. Andere vakanties mogen ze vrijer inplannen. Als werkgever is het belangrijk om te weten wanneer jouw medewerkers graag vrij willen zijn. Maak daarom een overzicht van de schoolvakanties in jouw regio. Als je op de rand van een regio ligt, is het ook belangrijk om de vakanties van de andere regio in het oog te houden, want misschien gaan de kinderen van jouw medewerkers daar wel naar school.

De bouwvak in 2023

De bouwsector moet bovendien rekening houden met de bouwvak. Deze drie weken in de zomer zijn veel bouwbedrijven dicht en zijn medewerkers verplicht om vakantie op te nemen. De bouwvak valt altijd binnen de schoolvakantie. Ook als je zelf niet in de bouwsector werkzaam bent, kan de

bouwvak belangrijk zijn. Misschien zijn jouw klanten wel in deze sector werkzaam of werkt de partner van jouw medewerker in de bouw. Dan heeft de bouwvak ook invloed op jouw bedrijfsvoering.

Vrije dagen 2023

Als veel medewerkers tegelijk vrij willen, kan je bedrijfsvoering in de problemen komen. Daarom is het belangrijk om vooraf vast te leggen hoe bepaald wordt wie wanneer vrij krijgt en dit goed aan je medewerkers te communiceren. Zo voorkom je onduidelijkheid en irritatie als te veel mensen tegelijk vrij willen en je een keuze moet maken. Je kan je medewerker bijvoorbeeld vragen om voor een bepaalde datum door te geven wanneer ze in de zomer vrij willen. Of je kan een ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ principe aanhouden. Zorg dat je de vrije dagen van je medewerkers goed vastlegt in een overzicht, zodat je precies weet elke dag wel of niet aanwezig is.