De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. De WAB is de opvolger van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Deze wet maakt grote veranderingen voor werkgevers en medewerkers op het gebied van tijdelijke contracten.  Met de WAB wil de overheid flexwerken namelijk minder interessant maken en juist contracten voor onbepaalde tijd stimuleren. Dit maakt het veel lastiger om als ondernemer een flexcontract te geven. Waar moet je nu allemaal precies rekening mee houden als ondernemer? 

Hoge en lage WW premie Wet arbeidsmarkt in balans

Met de komst van de WAB is er een hoge en lage WW-premie geïntroduceerd. De lage premie geldt voor medewerkers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, behalve voor oproepovereenkomsten. De hoge premie geldt voor medewerkers met een overeenkomst voor bepaalde tijd en oproepkrachten. Uitzonderingen bespreken we later in dit artikel.

De komst van deze premies zorgt ervoor dat het aantrekkelijker wordt om medewerkers voor onbepaalde tijd in dienst te nemen. Om aan te tonen dat je terecht de lage of hoge premie betaalt, is het van belang om arbeidsovereenkomsten schriftelijk vast te leggen. Eigenlijk betekent het simpel gezegd dat er straks nog maar twee verschillende premiepercentages zijn, namelijk de hoge en lage WW-premie. Voor medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd betaal je de lage premie en voor medewerkers met een contract voor bepaalde tijd en oproepkrachten betaal je de hoge premie.

WAB

WAB voor oproepkrachten 

Heb jij oproepkrachten langer dan 12 maanden in dienst? Dat is het verplicht om een aanbod te doen voor een vast aantal uren. Het aanbod moet gebaseerd zijn op het aantal uren dat de oproepkracht in de periode ervoor gemiddeld heeft gewerkt. Stel dat de oproepkracht zo’n 12 uur gemiddeld per week werkt, dan is het niet realistisch om 4 uur per week aan te bieden. Neemt de oproepkracht het aanbod met vaste uren niet aan en blijft hij of zij liever als oproepkracht werken? Dan ben je na 12 maanden opnieuw verplicht om een aanbod met vaste uren aan te bieden. In Loket.nl kun je signalen instellen waarmee je automatisch een seintje krijgt. Zo kun je een signaal instellen wanneer de 12 maanden verstreken zijn en je verplicht bent om een aanbod voor vaste uren te doen. 

Ketenregeling en de WAB

De ketenregeling is het om het oneindig verlengen van tijdelijke contracten / flexcontracten te voorkomen en het verstrekken van vaste contracten te stimuleren. Je mag drie contracten in een periode van drie jaar aanbieden. Na deze flexcontracten zal je de keuze moeten maken: een aanstelling vooronbepaalde tijd of afscheid nemen. Ook dit kun je gemakkelijk vastleggen met signalen. 

WAB Transitievergoeding 

Bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract ben je als werkgever verplicht om een transitievergoeding te betalen. Het maakt hierbij niet uit hoelang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Deze hoogte van de transitievergoeding wordt wél gebaseerd op de tijd dat iemand in dienst is geweest.

Gelijkheid en minder flexcontracten door WAB

Zet jij payrollmedewerkers in binnen je organisatie? Hou dan ook rekening met de WAB. Vanaf 1 januari 2020 hebben zij namelijk recht op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (volgens jouw CAO) die voor al je medewerkers gelden. Heb je bijvoorbeeld vastgelegd dat je medewerkers ieder jaar een eindejaarsuitkering ontvangen? Dan zal de payrollmedewerker die ook moeten ontvangen. Dit zorgt voor meer gelijkheid tussen alle medewerkers die binnen jouw organisatie werken.

Compensatieregeling slapende dienstverbanden 

Slapende dienstverbanden ontstaan wanneer je als werkgever na afloop van de loonbetalingsverplichting bij ziekte na twee jaar de arbeidsovereenkomst van medewerkers niet beëindigt. De arbeidsovereenkomst blijft dan bestaan, maar de medewerker werkt niet meer en krijgt ook geen salaris. Daarom wordt er ook wel gesproken van slapende dienstverbanden. De reden dat veel werkgevers kiezen voor slapende dienstverbanden is omdat het een aardig zware financiële last is om naast het doorbetalen van het loon tijdens twee jaarziekte, ook een transitievergoeding te betalen. Vandaar dat veel werkgevers de slapende dienstverbanden niet beëindigen. 

De WAB biedt hier een compensatieregeling voor. Werkgevers die medewerkers met een slapend dienstverband uit dienst melden, moeten een transitievergoeding betalen, maar kunnen dat bedrag claimen bij het UWV. Het kan echter zo zijn dat je niet de gehele transitievergoeding terugkrijgt, maar slechts een deel ervan.