Wat zijn wachtdagen?

Wachtdagen zijn dagen waarop medewerkers geen loon ontvangen bij een ziekmelding. Het gaat hier om de periode bij aanvang van de ziekmelding. Deze wachtdagen mag je alleen inzetten wanneer dit vast staat en je dit ook duidelijk hebt gecommuniceerd naar je medewerkers. Wanneer je bijvoorbeeld (in de arbeidsvoorwaarden) vast laat leggen dat de eerste ziektedag een wachtdag is, hoef je deze niet uit te betalen. Wanneer een medewerker ziek is geweest en binnen vier weken nogmaals ziek wordt, geldt dit als één ziekteperiode. Je kunt dan niet opnieuw gebruik maken van wachtdagen.

quote-open

Meer weten over loondoorbetaling bij ziekte? We schreven er een uitgebreid artikel over.

Waarom wachtdagen instellen?

Aan wachtdagen zitten zowel voor- en nadelen die je als werkgever zult moeten afwegen om een juiste keuze voor jouw organisatie te maken. We sommen graag een aantal voor- en nadelen op.

Voordelen:

  • Het kan de kosten rondom ziekteverzuim verlagen
  • De drempel voor een ziekmelding wordt verhoogd.

Medewerkers zullen zich met een wachtdag niet zomaar ziek melden wanneer ze een avondje hebben doorgehaald bijvoorbeeld, of gewoon niet zoveel zin hebben. Onnodig verzuim wordt hiermee dus voorkomen.

Nadelen zijn onder andere:

  • Een verhoogde kans op grijs verzuim. Grijs verzuim is een ziekmelding terwijl iemand eigenlijk wel in staat is om te werken. Dit zie je vaak op de tweede en derde ziektedag. Men is een dag ziek geweest, heeft dat zelf moeten betalen, en besluit dan ook maar de tweede en soms zelfs derde dag thuis te blijven. Op die manier zijn ze in elk geval nog thuis gebleven op kosten van de baas.
  • Roze verzuim is het tegenovergestelde. Het gaat hier om het komen werken wanneer iemand echt ziek is. Er zijn mensen die eigenlijk echt ziek zijn maar niet een dag salaris willen inleveren. Daarom komen ze toch werken. Dat is niet alleen nadelig voor het herstel van de medewerker, maar ook de mogelijke kans op aansteken van collega’s is een nadeel.
  • In een tijd van een krappe arbeidsmarkt hebben medewerkers vaak de keuze tussen werkgevers. Arbeidsvoorwaarden en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn dan ook van groot belang. Maak dus de afweging wat voor jouw organisatie slim is.
wachtdagen bij zieke medewerker

Regels bij wachtdagen

Je kunt niet zomaar een wachtdag instellen. In sommige gevallen is dit opgenomen in de cao. Mocht je hierover zelf willen beslissen, dan moet je dit schriftelijk vastleggen in de arbeidsvoorwaarden. Je moet je hierbij natuurlijk wel houden aan de regels die gelden rondom wachtdagen. Je hebt namelijk te maken met een aantal wettelijke bepalingen. De belangrijkste regels zijn:

  • Het wettelijke maximum is twee wachtdagen
  • Je moet je houden aan een tussenpozen van vier weken, waarin de wachtdagen niet dubbel berekend mogen worden wanneer een medewerker opnieuw ziek wordt.

Verder mag je zelf ook regels en uitzonderingen toevoegen. Ook deze moet je goed, schriftelijk vastleggen zodat er geen onduidelijkheid ontstaat. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen een wachtdag in bepaalde gevallen niet toe te passen. Denk aan ziekte na een bedrijfsongeval, bepaalde persoonlijke situaties of geweld tegen een medewerker. Wanneer je wachtdagen wil gaan toepassen is het heel belangrijk dat je alle ziekmeldingen goed registreert, en ook met name dat je de loonvrije dagen heel duidelijk vermeldt op de loonstrook. Op deze manier voorkomen je misverstanden hierover, en daarmee ook mogelijke conflicten met medewerkers.

Hoeveel wachtdagen?

We beschreven het hierboven al: het wettelijke maximum is twee wachtdagen. Je hebt dus de keuze tussen één of twee wachtdagen. Financieel gezien is twee wachtdagen natuurlijk de meest voordelige. Maar denk ook eens aan de nadelen die het biedt, zo klinken twee wachtdagen niet heel aantrekkelijk voor personeel en heeft het een redelijk grote financiële impact op het salaris wanneer een medewerker zich ziekmeldt. Weeg de voor- en nadelen dus goed af.