Modaal salaris betekenis

Om te beginnen is het goed om de definitie van modaal salaris scherp te hebben. Het modaal salaris is het meest voorkomende inkomen in Nederland. Anders gezegd: het inkomen dat de meeste Nederlanders verdienen. Modaal komt trouwens van modus, een term die je misschien wel kent uit de statistiek. Om het een beetje ingewikkelder te maken: modus is binnen een frequentieverdeling de klasse met de grootste frequentie. Vandaar dat het modaal salaris het meest voorkomende inkomen is. Een andere term voor modaal salaris is modaal inkomen.

Niet het gemiddelde inkomen

Het is dus niet het gemiddelde inkomen in Nederland. Dat zou je berekenen door alle lonen in Nederland bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal personen. De uitkomst van deze berekening is minder representatief dan het modaal salaris omdat het gemiddelde inkomen sterk beïnvloed wordt door extremen (van extreem hoog tot extreem laag).

Toch staat het modaal salaris niet helemaal los van het gemiddelde inkomen. Het Centraal Plan Bureau (CPB) gebruikt het gemiddelde inkomen namelijk om het modaal salaris uit te rekenen. Hoe gaat dat?
Voor de liefhebbers: het CPB berekent het gemiddelde inkomen en neemt daar vervolgens 79% van om het modaal salaris te berekenen. Waar komt die 79% vandaan? Dat percentage is bepaald op basis van onderzoek uit het verleden.

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
whitepaper

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Download whitepaper

Jan Modaal

Als het gaat over het modaal salaris, hoor je ook vaak de term Jan Modaal langskomen. Dus als iemand de vraag stelt: ‘Wat verdient Jan Modaal?’ dan wil die persoon eigenlijk weten: wat verdient de doorsnee Nederlander?

Jan Modaal

Modaal salaris 2024

Naar schatting van het CPB zal het modale salaris in 2024 stijgen naar €42.236 per jaar. In 2023 lag het modaal salaris in Nederland op een bruto jaarbedrag van € 40.000. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld.

Stijging modaal inkomen

Het modaal inkomen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Ter illustratie: de afgelopen jaren is het modaal salaris gestegen van € 32.500 naar € 42.000. Dat lijkt een mooie ontwikkeling, maar als je de stijging afzet tegen de inflatie, is de stijging niet zo positief als je denkt. Het leven is de afgelopen 10 jaar namelijk ook flink duurder geworden.

Bekijk hieronder de ontwikkeling van het modaal salaris over de afgelopen 10 jaar:

Jaar:Modaal salaris:
2013€32.500
2014€33.000
2015€33.000
2016€33.500
2017€34.000
2018€34.500
2019€35.000
2020€36.500
2021€37.000
2022€38.000
2023€40.000
2024€42.000 (naar schatting)

Waarom een modaal salaris?

Je kunt je afvragen waarom het zinvol is om een modaal salaris te berekenen. Het is natuurlijk interessant om te weten hoe jouw inkomen zich verhoudt tot het inkomen van Jan Modaal. Zit je erboven? Dat is altijd mooi. Zit je eronder? Dan kun je misschien kijken waar dat aan ligt. Kun je meer verdienen door bijscholing of door op zoek te gaan naar een andere werkgever? Natuurlijk is het daarbij altijd verstandig om te checken wat de gemiddelde lonen zijn in jouw branche of sector.

Daarnaast zegt het modaal salaris ook het een en ander over wat de gemiddelde Nederlander te besteden heeft. En dat is weer interessante informatie voor beleidsmakers in Nederland. Die kunnen bijvoorbeeld vaststellen wat het effect van bepaalde overheidsmaatregelen op het modale inkomen is.

Vergelijk je salaris met het modale inkomen

Nu is het niet verstandig je blind te staren op het modaal salaris. Modaal zegt namelijk niet alles. Wat iemand verdient, is afhankelijk van een aantal factoren. Denk aan:

  • Leeftijd
  • Sector/branche
  • Opleidingsniveau

Om een beter beeld te krijgen van je salaris, kun je dus meer inzoomen en kijken naar wat personen in jouw categorie gemiddeld verdienen. Als je dat doet, weet je beter of jouw salaris in vergelijking met personen in soortgelijke situaties aan de lage of juist aan de hoge kant is.

Veelgestelde vragen over het modaal salaris

Een modaal salaris verwijst naar het meest voorkomende salaris dat een individu in een specifiek land of regio verdient. In Nederland wordt dit cijfer jaarlijks vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het modale salaris wordt vaak gebruikt als een benchmark om de financiële gezondheid en het levensonderhoud van de bevolking te beoordelen.

Naar schatting van het CPB zal het modale salaris in 2024 stijgen naar €42.236 per jaar. In 2023 lag het modaal salaris in Nederland op een bruto jaarbedrag van € 40.000. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld.

Het modale salaris wordt beïnvloed door een reeks factoren, waaronder de economische prestaties van het land, inflatie, veranderingen in de arbeidsmarkt, en overheid beleid. Ook kan het per sector en per beroep sterk verschillen.