Waarom een loonstrook?

De loonstrook is verplicht in Nederland zodat iedereen die loon uit betaalde arbeid ontvangt, kan controleren of het loon dat hij heeft ontvangen daadwerkelijk klopt. Er bestaat een misvatting over het loonstrookje. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is een werkgever niet verplicht om bij iedere uitbetaling van het loon, of dat nu wekelijks of maandelijks is, een loonstrook toe te voegen. De Nederlandse wet zegt hier het volgende over:

 • Elke werkgever is verplicht om een medewerker bij de eerste uitbetaling van het loon een loonstrook te overhandigen.
 • Wanneer de hoogte van het loon afwijkt van het vorige uitbetaalde loon, is de werkgever verplicht om een nieuwe loonstrook aan de medewerker te overhandigen.

Dit houdt in dat iemand die steevast dezelfde uren maakt zonder overuren, ploegentoeslagen of andere schommelingen, niet bij elke loonuitbetaling een loonstrookje hoeft te ontvangen.

Waarom bij elke loonbetaling toch een loonstrook toevoegen?

Ook al is het niet verplicht voor een werkgever om bij elke salarisbetaling een loonstrook bij te voegen, toch kiezen veel werkgevers ervoor om dat wel te doen. Daar zijn meerdere argumenten voor, die allemaal op dezelfde reden rusten. Het vereenvoudigt de salarisadministratie. De werkgever die een personeelsbestand heeft die onregelmatig en in wisselende diensten werkt, ontkomt niet aan de structurele loonstrook.

Voor de werkgever die wel stabiele uren hanteert, geeft het bijhouden van loonstrookjes een praktisch overzicht. In plaats van één keer per jaar per medewerker de jaaropgaaf uit te reiken, kan dit eveneens worden voldaan met het uitreiken van de loonstroken. Het structureel bijhouden van de salarisadministratie geeft je als ondernemer rust, duidelijkheid en voorkomt extra werk aan het eind van het jaar. Deze duidelijkheid geldt natuurlijk ook voor de medewerker.

Wat staat er op een loonstrook: Mag dat ook digitaal?

Nederland staat bekend om het uitgebreide en soms ingewikkelde juridische landschap. Over veel zaken bestaan regels, zeker als het gaat om werk gerelateerde zaken. Er bestaan zoveel wetten waaraan zowel werkgevers als medewerkers zich moeten houden dat hier een speciaal wetboek voor is opgericht. Alle regels die met arbeid te maken hebben, zijn samengevoegd onder Het Arbeidsrecht. Dit is om zowel medewerkers als werkgevers te beschermen. Zo is er ook een regel over de digitale loonstrook. Als werkgever mag je jouw medewerker de loonstrook digitaal overhandigen, als je aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 • De medewerker moet hier mee instemmen
 • De werkgever dient een digitaal portaal ter beschikking te stellen waar de digitale loonstrook kan worden opgeslagen. Zo is de medewerker in staat om op elk gewenst tijdstip de salarisstrook in te zien.

Met Loket.nl (HR software) kan dit natuurlijk heel gemakkelijk. Lees meer over de digitale loonstrook en onze salarisverwerking.

Uitleg loonstrook (Nederlandse versie)
infographic

Uitleg loonstrook (Nederlandse versie)

Download infographic

Wat staat er op een loonstrook?

Een salarisstrook is in de basis gevuld met relevante informatie voor medewerkers. Echter, niet alle details die op het loonstrookje terug te vinden zijn, zijn ook verplicht om te vermelden. Voor het gemak wordt deze informatie toch weergegeven. Hieronder lees je welke zaken wel en niet verplicht zijn om weer te geven op het loonstrookje.

De volgende gegevens zijn verplicht om te vermelden op de loonstrook

 • Het brutoloon
 • Het nettoloon
 • De samenstelling van het loon

Dit is van toepassing als het loon uit verschillende componenten is opgebouwd. Dit kunnen overwerkuren, ploegentoeslagen, basissalaris + provisie of bijvoorbeeld bonussen zijn.

 • Alle inhoudingen op het loon. Behalve de loonbelasting zijn dit de pensioenpremie, de eigen bijdrage voor de auto van de zaak, de premie voor de volksverzekeringen en bijvoorbeeld eventuele bijdragen voor bedrijfschappen.
 • Het aantal gewerkte uren
 • Het loontijdvak

Dit is de periode waarin de medewerker heeft gewerkt en waarover de werkgever loon is verschuldigd.

 • De opbouw van het vakantiegeld
 • Het wettelijke minimumloon

Ook al verdient de medewerker meer dan het minimumloon, de werkgever is verplicht om het wettelijk minimumloon op de loonstrook te vermelden.

 • De naam van de werkgever.

Dit is de bedrijfsnaam in het geval van een bv.

 • De naam van de medewerker

Gegevens die niet verplicht zijn om te vermelden op de salarisstrook

Onderstaande gegevens zijn niet verplicht om weer te geven. Toch kiezen de meeste werkgevers om praktische redenen er voor om dat wel te doen.

 • Het BSN nummer van de medewerker
 • Het Sv-loon. Dit is het loon waarover de medewerkersverzekeringen worden afgedragen
 • Het aantal verloonde uren
 • De medewerkersverzekeringen
 • Het belastbare loon
 • De loonheffingskorting
 • Het loon voor de Zvw
 • De toegepaste arbeidskorting

Omdat sommige begrippen nog wel eens onduidelijk kunnen zijn voor medewerkers, en in sommige gevallen misschien ook wel voor jou, hebben we bij Loket.nl een handige infographic gemaakt waarin alle begrippen worden uitgelegd. Deze kun je hier downloaden in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.