De belangrijkste gegevens op de jaaropgave

Door middel van een jaaropgave geef je de medewerker een overzicht van een aantal belangrijke loongegevens zoals:

  • Het kalenderjaar met betrekking tot de loongegevens
  • Het bruto bedrag dat verdiend is, ook wel het fiscaal loon genoemd
  • Betaalde premies, zoals volksverzekeringen, loonbelasting en loonheffing
  • De reeds betaalde belastingen
  • Vergoedingen die onbelast zijn, zoals reiskostenvergoeding
  • Bijdrage aan de inkomensafhankelijke Zorgverzekeringswet (Zvw) die ingehouden is
  • Verrekende arbeidskorting

Benieuwd naar alle begrippen op de jaaropgave? Hiervoor hebben wij een handige infographic gemaakt die je gratis kunt downloaden.

Uitleg jaaropgave (Nederlandse versie)
infographic

Uitleg jaaropgave (Nederlandse versie)

Download infographic

Wanneer wordt de jaaropgave verstrekt?

Voor werkgevers bestaat de wettelijke verplichting om binnen een redelijke termijn de medewerkers in loondienst van hun jaaropgaven te voorzien. Meestal gebeurt dit in de maanden januari of februari van het jaar wat erop volgt. Dit vindt plaats aan het begin van het nieuwe jaar, omdat alle loongegevens van het jaar daarvoor dan pas verwerkt zullen zijn. Na het beëindigen van de arbeidsrelatie krijgt de medewerker ook vaak een jaaropgave.

Oplossing als een medewerker zijn jaaropgave is kwijtgeraakt

Een jaaropgave is een (dan wel digitaal) document, dat kwijtgeraakt kan worden door de medewerker. Als werkgever kun je de jaaropgave dan nogmaals verstrekken, wanneer nodig via het accountantskantoor waar je mee samenwerkt. De medewerker heeft deze jaaropgave namelijk nodig bij het doen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. In Werknemerloket kan de medewerker zelf altijd jaaropgaven raadplegen en downloaden. Mocht een medewerker wisselen van werkgever? Dan is Clever een aanrader. Hierin blijven in een persoonlijke en veilige omgeving alle salarisdocumenten voor altijd bewaard.

Loonstrook

Als werkgever ben je ook wettelijk verplicht om een salarisstrook ofwel loonstrook aan je medewerker te verstrekken. Dit is een volledig maandelijks overzicht van het salaris. Ook hiervoor hebben we bij Loket.nl een handige uitleg gemaakt, omdat er veel begrippen opstaan. Krijg je vaak vragen van medewerkers over de begrippen op de loonstrook? Dan kun je hen deze download verstrekken. Ben je zelf benieuwd wat er op een loonstrook moet staan? Lees dan ons artikel: wat moet er op een loonstrook staan.