Werkgeversverzekeringen

Om een goede werkgever te kunnen zijn, moet je aan veel dingen denken. Vanaf het moment dat je personeel aanneemt, heb je bijvoorbeeld verschillende werkgeversverzekeringen nodig. Verzekeringen om jezelf in te dekken tegen tegenvallers en om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen, maar ook verzekeringen voor je personeel. Goede werkgeversverzekeringen kunnen het namelijk aantrekkelijker maken voor een medewerker om voor je te komen werken. En goed om te weten: sommige verzekeringen zijn verplicht, andere niet.

Omdat je een werkgeversverzekering afsluit op het moment dat je personeel aanneemt, spreken we ook vaak van personeelsverzekeringen of werknemersverzekeringen. Trouwens, sommige verzekeringen heb je waarschijnlijk al voordat je personeel aanneemt, maar die zul je moeten aanpassen als je bedrijf groeit. Wat zijn de populairste werkgeversverzekeringen? We zetten een aantal nuttige en daarnaast verplichte personeelsverzekeringen voor je op een rij.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Mocht je begonnen zijn als zzp’er dan heb je waarschijnlijk al een aansprakelijkheidsverzekering. Maar zodra je iemand in dienst neemt, ben je ook aansprakelijk voor je medewerker. Het is dus nodig om je huidige aansprakelijkheidsverzekering om te zetten naar een verzekering voor bedrijven met personeel.

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

Een AVB is niet verplicht, maar wel erg verstandig. Met deze verzekering dek je de schade die jij, een van je medewerkers of je product veroorzaakt aan de spullen van een ander.

Bijvoorbeeld: een van je medewerkers laat een kop koffie vallen op de laptop van een klant. Dan betaalt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de schade.

Beroepsaansprakelijkheid (BAV)

De AVB wordt vaak gecombineerd met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De BAV dekt meer de financiële schade als gevolg van een beroepsfout, zoals door het geven van verkeerd advies of een foutje in een proces.

Bijvoorbeeld: Je medewerker vergeet in een migratie van een website een vinkje aan te zetten, waardoor een webshop een tijdlang onbereikbaar is. De financiële schade is gedekt door de BAV.

werkgeversverzekeringen

Verzuimverzekering

Als werkgever ben je verplicht het loon van een zieke medewerker door te betalen. Ziekteverzuim is dus een groot risico voor bedrijven, met name voor kleine bedrijven. Je moet namelijk iemand die geen productie draait, toch doorbetalen, tot wel twee jaar lang. Het voordeel van een verzuimverzekering is dat de verzekeraar vaak helpt verzuim te voorkomen en te re-integreren na ziekte.

Een verzuimverzekering is niet verplicht, maar gezien de risico’s kiezen de meeste werkgevers voor deze werkgeversverzekering.

Collectieve ongevallenverzekering

Het kan gebeuren dat een van je medewerkers tijdens het werk of onderweg naar het werk het slachtoffer wordt van een ongeval. Hierdoor overlijdt hij of wordt invalide. In dat geval keert een collectieve ongevallenverzekering een bedrag uit als financiële compensatie van het leed.

Je hebt collectieve ongevallenverzekeringen in alle soorten en maten, omdat risico’s per branche verschillen. Het is vaak zelfs mogelijk om je medewerkers 24/7 te verzekeren. Overigens is dit geen verplichte verzekering, tenzij anders vermeld in de cao. Natuurlijk zal zo’n verzekering je wel aantrekkelijker maken als potentiële werkgever, want voorziet hiermee in goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Nabestaandenverzekering

Ook zo’n verzekering die jou als werkgever aantrekkelijker zal maken: een verzekering die ervoor zorgt dat de partner van je medewerker een uitkering krijgt mocht de medewerker in kwestie komen te overlijden. Deze verzekering is een mooie aanvulling op de Algemene nabestaandenwet, die vaak niet voldoende is voor financiële zekerheid.

De nabestaandenverzekering is ook geen verplichte verzekering, maar ook weer een die je als werkgever aantrekkelijker maakt.

Verplichte werkgeversverzekeringen

Als je voor het eerst personeel aanneemt, moet je je als werkgever aanmelden bij de Belastingdienst. Je gaat dan ook automatisch verplichte premies betalen voor werknemersverzekeringen. Dit zijn sociale verzekeringen die je personeel beschermen tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Als werkgever draag je premies af voor:

  • Werkloosheidswet (WW, Awf-premie)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Ziektewet (ZW)
  • Wet arbeid en zorg (WAZO)

De premies voor deze verplichte verzekeringen moet je maandelijks aan de Belastingdienst betalen. Je mag ze dus niet inhouden op het loon van je werknemers. Dat geldt wel voor premies voor de volksverzekeringen.

Volksverzekeringen

Volksverzekeringen zijn verplicht voor iedereen die in Nederland woont. Bij iemand die werkt, draagt de werkgever de premie af namens de medewerker. De werkgever houdt de premies voor deze volksverzekering in op het loon van de medewerker. De premies zijn onderdeel van de loonheffing en zijn bestemd voor de volgende doelen:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Algemene nabestaandenwet (Anw)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)

Eigenlijk betaalt de medewerker dus zelf deze premies. Jij als werkgever zorgt er alleen voor dat deze afgedragen worden aan de Belastingdienst.

Werkgeversverzekeringen per branche

Naast de verplichte verzekeringen is het goed om na te gaan welke verzekeringen handig en verstandig zijn in jouw branche. De behoeften in de zakelijke dienstverlening zijn heel anders dan in bijvoorbeeld de bouw of horeca. Ook is het goed om na te gaan wat er in de cao staat, want soms geeft de cao aan dat een bepaalde werkgeversverzekering verplicht is.

Goed werkgeverschap
whitepaper

Goed werkgeverschap

Download whitepaper

Goede werkgever

Met goede werkgeversverzekeringen kun je je als werkgever onderscheiden van andere werkgevers. Want: met goede secundaire arbeidsvoorwaarden maak je jezelf aantrekkelijker als werkgever. En dat is natuurlijk ook niet verkeerd. Dus: welke verzekeringen heb jij nodig?