Wat is proeftijd ?

Een proeftijd kun je best als een soort kennismakingsperiode beschouwen. Op deze manier geef je jezelf de tijd om te bekijken of de vaardigheden van je nieuwe medewerker geschikt zijn voor de job en kan je nieuwe medewerker rustig afwachten of er ook andersom een goede klik is. Wil je een nieuwe medewerker een proeftijd geven, dan moet je dit schriftelijk in het contract opnemen. In de arbeidsovereenkomst moet duidelijk vermeld worden hoe lang de proeftijd duurt en je mag deze periode in geen enkel geval verlengen. Tijdens de proefperiode kan je het contract op elk moment per direct verbreken en kan je medewerker zelf ook gewoon ontslag nemen.

Vastleggen duur van wettelijke proeftijd

De duur van de proeftijd hangt af van het type contract dat je opstelt. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst kan de periode maximaal één of twee maanden duren. Hieronder sommen we de verschillende soorten contracten met bijbehorende maximum proeftijd(en) op,

  • Tijdelijk contract van minder dan 6 maanden: geen proeftijd mogelijk
  • Tijdelijk contract van meer dan 6 maanden en minder dan 2 jaar: maximaal 1 maand (behalve als in de cao 2 maanden staat)
  • Tijdelijk contract van meer dan 2 jaar: maximaal 2 maanden
  • Tijdelijk contract zonder einddatum: maximaal 1 maand (behalve als in de cao 2 maanden staat)
  • Vast contract: maximaal 2 maanden

De proefperiode begint steeds op de eerste werkdag en mag niet verlengd worden.

lightbulb-alt

Ook in het geval van ziekte geldt de afgesproken proeftijd.

Geldt er een opzegtermijn tijdens een proeftijd?

Tijdens de proefperiode kan je het nieuwe personeel op elk moment ontslaan. Je hoeft daarbij geen opzegtermijn te respecteren en er is geen preventieve toets door de kantonrechter of de UWV nodig. Bovendien hoef je ook niet proberen om de medewerker binnen het bedrijf te herplaatsen. Ook als de medewerker ziek wordt binnen de proefperiode, kun je hem of haar ontslaan.

Ook medewerkers kunnen de arbeidsovereenkomst tijdens de proefperiode per direct verbreken. Dit is hun vrije keuze en kan ook zonder opzegtermijn. In het geval van opzeggen tijdens de proeftijd hebben ze geen recht op een WW-uitkering.

Mag je een proeftijd geven in een tweede contract?

Je kan een nieuwe medewerker slechts één keer een proeftijd geven. Alle opvolgende contracten moeten zonder proefperiode opgesteld worden. Hier is wel één uitzondering op. Je kunt een nieuwe proeftijd in het contract opnemen als je medewerker binnen het bedrijf van functie verandert en de nieuwe rol om andere vaardigheden of om specifieke kennis vraagt. In dit geval gaat het meestal om een hogere functie met meer verantwoordelijkheid. Tijdens de proefperiode heb je tijd om de prestatie van het personeel rustig te beoordelen en wordt het meteen duidelijk of ze klaar zijn voor de nieuwe functie binnen jouw bedrijf.

wettelijke proeftijd

Wanneer is de proeftijd ongeldig?

Een proeftijd geven doe je niet zomaar. De wetgeving met betrekking tot een proefperiode moet steeds strikt nageleefd worden. In de volgende gevallen is de proeftijd ongeldig:

  • De proeftijd is te lang
  • De proeftijd wordt niet in het contract vermeld
  • De proeftijd wordt aangepast na de eerste werkdag
  • De proeftijd is niet even lang voor jou als voor je medewerker
  • De proeftijd duurt langer dan twee maanden

Als de proefperiode ongeldig is, mag je je medewerkers niet ontslaan. Lees de richtlijnen wat betreft een proeftijd dan ook goed na en win bij twijfel professioneel advies in.

Ben je verplicht om een proeftijd te geven?

Ondanks de naam wettelijke proeftijd, is proeftijd geven geen verplichting. Wanneer je je nieuwe medewerkers volledig vertrouwt en je voldoende positieve referenties ontvangen hebt, kun je er ook voor kiezen geen proeftijd op te nemen in je contract. Kies je er toch voor om je nieuwe medewerkers een proeftijd te geven, leg dit dan zeker schriftelijk vast en zorg ervoor dat alles volgens de vooropgestelde richtlijnen verloopt.

Veelgestelde vragen over de wettelijke proeftijd

De wettelijke proeftijd is een periode aan het begin van een arbeidsovereenkomst waarin zowel de werkgever als de medewerker de overeenkomst direct kunnen beëindigen. Deze periode biedt beide partijen de mogelijkheid om te beoordelen of zij een langdurige arbeidsrelatie met elkaar willen aangaan.

De duur van de wettelijke proeftijd hangt af van de lengte van het arbeidscontract: – Bij een contract korter dan 6 maanden: géén proeftijd toegestaan. – Bij een contract van 6 maanden tot 2 jaar: maximaal 1 maand proeftijd. – Bij een contract van 2 jaar of langer of een contract voor onbepaalde tijd: maximaal 2 maanden proeftijd.

Nee, het is wettelijk niet toegestaan om de proeftijd te verlengen. Als een werkgever en medewerker een langere proeftijd overeenkomen dan wettelijk is toegestaan, is de proeftijd ongeldig. Dit betekent dat de medewerker direct een vast contract heeft zonder proeftijd wanneer je dit juridisch bekijkt.

Aan het einde van de proeftijd gaat het arbeidscontract gewoon door, tenzij één van de partijen besluit het contract tijdens de proeftijd te beëindigen. Als het contract tijdens de proeftijd wordt beëindigd, zijn er geen verdere opzegtermijnen of vergoedingen verschuldigd.