Ziekmelding bij ziekteverzuim

Als het goed is, heb je intern vastliggen hoe, hoe laat (uiterlijk) en bij wie een medewerker zich moet melden bij ziekteverzuim. Dit noemen we ook wel een verzuimprotocol. In het verzuimprotocol staat omschreven welke stappen werkgever en medewerker moeten doorlopen bij ziekteverzuim. Zo is het voor iedereen intern duidelijk hoe een ziekmelding in zijn werk gaat. Zodra de medewerker zich ziekmeldt, is het raadzaam om ook af te stemmen welke taken overgedragen moeten worden en welke afspraken bijvoorbeeld beter verzet kunnen worden. Dit geeft niet alleen de zieke medewerker rust, maar schept ook duidelijkheid. Als werkgever moet je de verzuimmelding uiterlijk binnen een week doorgeven aan je arbodienst.

Er zijn verschillende soorten verzuim. Gaat het om kortdurig ziekteverzuim (minder dan vier weken)? Dan is ziekmelden bij de bedrijfsarts of arbodienst voldoende. Je hoeft dan aan het UWV geen gegevens door te geven en je hoeft ook geen re-integratieverslag aan te leggen. Verwacht je dat je medewerker voor een langere periode niet kan werken? Dan maakt de bedrijfsarts na ziekmelding binnen zes weken een probleemanalyse. Op basis van deze probleemanalyse ga je met je medewerker in gesprek over de re-integratie na het ziekteverzuim. Zo kom je samen tot een plan van aanpak. Heb je hierbij ondersteuning nodig als werkgever? Dan kun je bijvoorbeeld altijd aankloppen bij je arbodienst.

Regels ziekteverzuim

Als het aankomt op ziekteverzuim binnen je organisatie, heb je je als werkgever aan wet- en regelgeving te houden rondom dat ziekteverzuim. Denk maar eens aan loondoorbetaling en begeleiding van een zieke medewerker. 

lightbulb-alt

Een medewerker ziek uit dienst? Lees meer over de mogelijkheden.

Loondoorbetaling bij ziekte

Je bent als werkgever volgens de wet verplicht om je zieke medewerker twee jaar lang minimaal 70% van het laatst verdiende loon door te betalen. In veel cao’s staat echter dat je het eerste jaar 90% of 100% moet doorbetalen. Controleer dan ook goed de regels over loondoorbetaling bij ziekte in jouw cao. In principe betaal je dus twee jaar (een deel van) het loon bij ziekte. De verplichting om het loon door te betalen bij ziekte geldt voor al je eigen medewerkers. Zowel medewerkers met een vast contract als medewerkers met een tijdelijk contract of oproepkrachten vallen hieronder. In sommige gevallen moet je echter als werkgever langer loon doorbetalen.

ziekteverzuim

Begeleiding bij re-integratie ziekteverzuim

Als werkgever wil je jouw medewerker natuurlijk zo goed mogelijk begeleiden als er sprake is van ziekte. Ook heb je de verplichting om de eerste twee jaar alle activiteiten uit te voeren volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Dit wordt ook gecontroleerd door het UWV. 

Re-integratietraject 

Als het om het re-integratietraject na ziekteverzuim gaat, zijn er verschillende mogelijkheden. Het is sowieso goed om te weten dat, mocht volledige re-integratie niet mogelijk zijn, je altijd ook kunt gaan voor gedeeltelijke re-integratie. In het geval van gedeeltelijke re-integratie voert de medewerker bijvoorbeeld gedeeltelijk zijn of haar eigen werk uit of doet ander werk binnen je bedrijf. Is re-integreren binnen het bedrijf geen realistische optie? Dan kun je altijd ook nog een andere weg inslaan, door in overleg met je medewerker samen te zoeken naar een functie buiten het bedrijf. Dit noemt men re-integratie tweede spoor.

Communicatie met je medewerker rondom ziekteverzuim

In sommige gevallen is het niet realistisch en mogelijk dat je zieke medewerker weer op korte termijn op de werkvloer verschijnt. Er zijn verschillende vaste momenten waarop je als werkgever contact hebt met je medewerker tijdens het ziekteverzuim. Toch kan het ook heel raadzaam zijn om naast deze ‘verplichte vaste momenten’ contact te onderhouden met je zieke medewerker. Laat merken dat je jouw medewerker graag wil steunen. Communicatie is erg belangrijk in dit soort situaties van ziekteverzuim. Probeer ook aan te voelen wanneer een medewerker het bijvoorbeeld als een drempel ziet om terug te keren op de werkvloer. Mogelijk kun je hierbij dan goed ondersteunen.