Van Duyn Van der Geer over de introductie van Loket.nl bij hun klanten

De ondernemer staat centraal!

“We willen ondernemers zoveel mogelijk ontzorgen”, vertelt Heidi Hamelinck, Senior Salarisadviseur/Teamleider Werkgeverszaken bij Van Duyn Van der Geer accountants en adviseurs. Recentelijk is Van Duyn Van der Geer voor de personeels- en salarisadministratie overgestapt naar Loket.nl. “Tijdens de overstap ben ik heel goed begeleid door de mensen van Loket.nl. Daar heb ik veel van geleerd.” Heidi is zelf ook erg voortvarend aan de slag gegaan om haar klanten te betrekken bij de overgang en Loket.nl bij hen te introduceren.

Van Duyn Van der Geer zit nu nog midden in de conversie, maar dat houdt Heidi niet tegen om zich al volop te verdiepen in alle mogelijkheden van de applicatie waarmee ze bij haar klanten zoveel mogelijk werk uit handen kan nemen. “Ik ben ook direct actief aan de slag gegaan om Loket.nl bij onze klanten onder de aandacht te brengen. Voor hen is het immers ook allemaal nieuw.” Heidi is gestart met het organiseren van lunchsessies waarin ze een demonstratie van Loket.nl geeft. “Lunchen moet iedereen, dus dat leek me voor iedereen een perfect moment om deze sessies te organiseren”, lacht Heidi. Tijdens de sessies vertelt Heidi de werkgevers over de mogelijkheden van de applicatie en peilt ze waar de behoefte van de klant zit. “Tijdens de sessies ontstaan er interessante gesprekken. Er zit een heel gevarieerd gezelschap, van grote werkgevers met een eigen HR-medewerker in dienst, tot kleine eenmanszaken die de gewerkte uren en vrije dagen nog op papier bijhouden. Die diversiteit maakt het ook zo leuk. Je hoort bij iedere werkgever waar de behoefte zit en vanuit daar bekijk ik waar ik mezelf verder in moet verdiepen in Loket.nl, zodat ik echt de adviserende rol kan pakken”, vertelt Heidi.

“Het is echt de manier waarop je de mogelijkheden brengt”

Die adviserende rol wil Heidi pakken richting alle werkgevers. “Vaak wordt het accent gelegd op de grote werkgevers, maar juist ook die kleinere kunnen wel wat hulp gebruiken. Daar is vaak niemand in dienst die gespecialiseerd is in personeels- en salarisadministraties. Het wordt er een beetje bij gedaan.” Maar staan de werkgevers die nu heel veel nog op papier bijhouden wel open voor een verandering? Vinden die het niet gewoon prima zoals het nu gaat? Heidi legt uit: “Wanneer je meedenkt met de klant en je werk voor hen uit handen kan nemen, merk ik dat ook zij enthousiast worden. Het is echt de manier waarop je de mogelijkheden brengt.”

Veilig opgeslagen

Loket.nl biedt veel mogelijkheden om er zeker van te zijn dat privacygevoelige informatie alleen maar te zien is voor de juiste personen. “Onze insteek is dat er straks dan ook niets meer via mail verspreid wordt, maar dat een werknemer alle documenten, zoals loonstroken, kan raadplegen in het Werknemerloket. Daarnaast kunnen we door de koppeling met Qwoater ook echt maatwerk gaan leveren aan onze klanten. Met Qwoater kunnen documenten in werknemerdossiers veilig opgeslagen worden én heb je zelf in de hand wie wat mag zien.” Ook het vastleggen van gesprekken en verstrekkingen is iets waar Heidi het accent op legt. “Door gesprekken, zoals functioneringsgesprekken, maar ook telefoonabonnementen en verstrekkingen, zoals laptops, gereedschap en bedrijfskleding, vast te leggen in Loket.nl heb je het altijd op één plek bij elkaar. Dat ruimt op”, zegt Heidi enthousiast.

“Er wordt altijd met me mee gedacht”

De combinatie van Heidi’s ambitieuze geest en het werken met een, voor haar, compleet nieuwe salarissoftware zorgt ervoor dat ook Heidi nog wel eens tegen vragen aanloopt. En dan hebben we het niet over de zogenoemde ‘huis-, tuin- en keukenvragen’, want daar vindt Heidi met haar jarenlange ervaring in de wereld van salaris en personeel zelf vaak wel antwoord op. “Als ik ergens echt niet uitkom of mezelf afvraag of iets niet eenvoudiger kan in de applicatie, wordt er altijd met me meegedacht door de mensen van Loket.nl. Daar ben ik zo enthousiast over. Ik heb met Loket.nl niet alleen een super pakket in handen, maar word ook bijzonder goed ondersteund.”

Alle voordelen en functionaliteiten van Loket.nl? Download de brochure

Loket.nl de betrouwbare keuze van meer dan
250 accountantskantoren in Nederland en 100.000 werkgevers

Medewerkers
954.342

Henk ten Hove