creamwww1

Type koppeling:
Webservice

Website:
www.creaim.nl

Wat biedt deze koppeling:
Digitaal accorderen van Loonaangiftes

CreAim: Digitaal accorderen van loonaangiftes

De portal van CreAim is speciaal bedoelt voor de communicatie en de online samenwerking met uw klanten. Zo worden er vanuit loket.nl gereedstaande aangiftes verzonden naar onze portal. Uw klant krijgt hier direct een notificatie van en kan de aangifte inzien en digitaal accorderen. Dit kan zowel via de desktop versie als via de app. Na akkoord van uw klant, zal de aangifte verzonden worden naar de Belastingdienst. Het retourbericht van de Belastingdienst wordt beschikbaar gesteld aan Loket.nl en de status van de aangifte zal automatisch worden bijgewerkt. Daarnaast beschikken wij ook over een Single Sign On koppeling met Loket.nl. Dit zorgt er voor dat u en uw klanten rechtstreeks vanuit de portal naar Loket.nl kunnen gaan zonder opnieuw te hoeven inloggen.

De voordelen:

  • Veilig, efficiënt en snel uitwisselen van gegevens
  • Verschillende authenticatiemiddelen mogelijk
  • Digitaal ondertekenen van aangiftes/documenten met een wettelijk erkende handtekening.
  • Digitaal registeren van machtigingen
  • Hoge mate van veiligheid. Periodiek getoetst door externe auditors
  • Het portaal werkt intuïtief en eenvoudig voor u en uw klanten.

Over de organisatie

Als sinds 2001 maakt CreAim internettoepassingen ten behoeve van salarisverwerkers, accountantskantoren en belastingadviseurs. Deze intermediairs kunnen hiermee veilig, betrouwbaar en efficiënt digitaal samenwerken met klanten. CreAim is de specialist op het gebied van SBR/XBRL, eHerkenning en is continue bezig met innoveren om dit te blijven. Daarnaast zijn wij volledig voorbereid op de komende veranderingen zoals eID en het digitaal ondertekenen van de documenten (PDF en XML) waaronder de controleverklaring ten behoeve van het deponeren van de publicatiestukken voor middelgrote en grote rechtspersonen.