creaim logo
Digitaal accorderen van loonaangiftes
Het portaal van CreAim is speciaal bedoeld voor de communicatie en de online samenwerking met je klanten. Vanuit Loket.nl worden gereedstaande aangiftes verzonden naar de portal van CreAim. Je klant krijgt hier direct een notificatie van en kan de aangifte inzien en digitaal accorderen. Dit kan zowel via de desktop versie als via de app. Na akkoord van je klant, zal de aangifte verzonden worden naar de Belastingdienst. Het retourbericht van de Belastingdienst wordt beschikbaar gesteld aan Loket.nl en de status van de aangifte zal automatisch worden bijgewerkt. Daarnaast beschikt CreAim ook over een Single Sign On koppeling met Loket.nl. Dit zorgt er voor dat jij en je klanten rechtstreeks vanuit het portaal naar Loket.nl kunnen gaan zonder opnieuw te hoeven inloggen.
Wat biedt deze koppeling
Met CreAim realiseer je het digitaal accorderen van loonaangiftes.

 

De voordelen van CreAim:

  • Veilig, efficiënt en snel uitwisselen van gegevens.
  • Verschillende authenticatiemiddelen mogelijk.
  • Digitaal ondertekenen van aangiftes/documenten met een wettelijk erkende handtekening.
  • Digitaal registeren van machtigingen.
  • Hoge mate van veiligheid. Periodiek getoetst door externe auditors.
  • Het portaal werkt intuïtief en eenvoudig voor jou en je klanten.
Type Koppeling
Webservice
Over het bedrijf achter deze koppeling
Als sinds 2001 maakt CreAim internettoepassingen ten behoeve van salarisverwerkers, accountantskantoren en belastingadviseurs. Deze intermediairs kunnen hiermee veilig, betrouwbaar en efficiënt digitaal samenwerken met klanten. CreAim is de specialist op het gebied van SBR/XBRL, eHerkenning en is continue bezig met innoveren om dit te blijven. Daarnaast is CreAim volledig voorbereid op de komende veranderingen zoals eID en het digitaal ondertekenen van de documenten (PDF en XML) waaronder de controleverklaring ten behoeve van het deponeren van de publicatiestukken voor middelgrote en grote rechtspersonen.
Activeren van deze koppeling
Het accountants- of administratiekantoor kan deze koppeling voor de werkgever activeren.
Bekijk ook eens
WorkForce Pro

WorkForce Pro is speciaal ontwikkeld voor het maken van personeelsplanningen en het registreren van gewerkte uren.

MKB Banenmonitor

De Van Spaendonck MKB Banenmonitor publiceert elk kwartaal een gratis update van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het Nederlandse MKB.

Intelly

Intelly is het digitale hart van jouw onderneming voor zowel administratie als voor de ondersteunende bedrijfsprocessen.