east4 logo
Digitaal in de juiste richting

East4 heeft TeamUren-plan® ontwikkeld voor efficiënte personeelsplanning en tijdregistratie met als doel een besparing op je loonkosten te realiseren en tijdwinst te behalen.

 

Het is mogelijk om in enkele muisklikken het meest optimale rooster samen te laten stellen.

 

Een aantal mogelijkheden van TeamUren-plan®:

  • Automatisch roosteren
  • Via internet het rooster opvragen, aangeven van beschikbaarheid, verlof aanvragen en inschrijven op diensten
  • Evenementen plannen
  • Inzicht in je personeelskosten en het percentage loonkosten ten opzichte van de verwachte omzet
  • Eenvoudige tijdregistratie
  • Klokken via (vingerscan)terminals
  • Koppelen met HRM/salarisadministratie
Wat biedt deze koppeling
  • Automatische export van werknemer- en werkgevergegevens vanuit Loket.nl naar East4
  • Het automatisch importeren van variabele gegevens vanuit East4 naar Loket.nl
Type Koppeling
Webservice
Over het bedrijf achter deze koppeling
East4 ontwikkelt (maatwerk) software oplossingen die mensen het leven eenvoudiger maakt. De kracht van East4 zit erin om jouw wensen te vertalen naar een concrete, werkbare en gebruiksvriendelijke software oplossing. De diversiteit van de software applicaties die wij ontwikkelen is ruim. In de loop der jaren zijn er voor diverse branches een groot aantal software producten ontwikkeld voor onder andere horeca, wellness, productiebedrijven, opleidingsbedrijven, groothandelsbedrijven en laboratoria. East4 kan ook het systeembeheer/de hardware voor je verzorgen.
Activeren van deze koppeling
Het accountants- of administratiekantoor kan deze koppeling voor de werkgever activeren.
Bekijk ook eens
Benefits-Plaza

Alle voorkomende mutaties, zoals in dienst, uit dienst, salaris, etc. kunnen vanuit Loket.nl via Benefits-Plaza gecommuniceerd worden richting pensioen- en inkomensverzekeraars.

VerzuimSignaal

VerzuimSignaal is een verzuimvolgsysteem met volledige integratie van de Wet Verbetering Poortwachter.

SUCSEZ

Een vergelijkingsmodule voor zorgverzekeraars en hun zorgverzekeringen in het Werknemerloket.