East4-logo1

Type koppeling:
Webservice

Wat biedt deze koppeling

  • Automatische export van werknemer- en werkgevergegevens vanuit loket.nl naar East4
  • Het automatisch importeren van variabele gegevens vanuit East4 naar Loket.nl

Digitaal in de juiste richting

East4 heeft TeamUren-plan® ontwikkeld voor efficiënte personeelsplanning en tijdregistratie met als doel een besparing op uw loonkosten te realiseren en tijdwinst te behalen.

Het is mogelijk om in enkele muisklikken het meest optimale rooster samen te laten stellen.

Een aantal mogelijkheden van TeamUren-plan®:

  • Automatisch roosteren
  • Via internet het rooster opvragen, aangeven van beschikbaarheid, verlof aanvragen en inschrijven op diensten
  • Evenementen plannen
  • Inzicht in uw personeelskosten en het percentage loonkosten ten opzichte van de verwachte omzet
  • Eenvoudige tijdregistratie
  • Klokken via (vingerscan)terminals
  • Koppelen met HRM/salarisadministratie

Over de organisatie

East4 ontwikkelt (maatwerk) software oplossingen die mensen het leven eenvoudiger maakt. De kracht van East4 zit erin om uw wensen te vertalen naar een concrete, werkbare en gebruiksvriendelijke software oplossing. De diversiteit van de software applicaties die wij ontwikkelen is ruim. In de loop der jaren zijn er voor diverse branches een groot aantal software producten ontwikkeld voor onder andere horeca, wellness, productiebedrijven, opleidingsbedrijven, groothandelsbedrijven en laboratoria. Ook kunnen wij het systeembeheer/hardware voor u verzorgen.

Betere grip op uw personeelskosten

Tijdens het plannen heeft u per dag/week direct de personeelskosten
inzichtelijk.U ziet direct het percentage loonkosten ten opzichte van
de verwachte omzet. Op basis van de geregistreerde uren kunt u de
daadwerkelijk kosten zien.