ENK

WFP screenshots

Type koppeling:
De gegevens van de uren (in ons pakket ingegeven of ingelezen in het onderdeel weekstaten) worden klaargezet om te worden geïmporteerd in Loket.nl.

Wat biedt deze koppeling:

  • Er wordt voorkomen dat de klant dubbele werkzaamheden moet verrichten. In de zin van: én invoeren in ENK voor de nacalculatie en andere rapportages én apart in Loket.nl. Kortom: efficiency.

ENK

ENK Software is actief voor bedrijven uit de bouwbranche. Onze gebruikers kunnen het gehele project van calculatie naar offerte, via werkvoorbereiding naar afronding volgen. Bij ENK geloven we heel erg in het nauw samenwerken op gebieden waar wij te weinig vanaf weten. Zo hebben wij integraties geschreven met allerlei financiële pakketten en nu ook – op verzoek van klanten van ENK – voor de salarisadministratie met Loket.nl.

Over de organisatie

Bij ENK Software zijn achttien werknemers actief die werken binnen een vaste groep – gelukkig is er weinig verloop – met ieder een eigen expertise. De organisatie is opgebouwd uit een helpdesk, een afdeling Ontwikkeling, Consultancy en Administratie.